Oferta miesiąca

Julia

Bohaterów Kaszubskich 8 Władysławowo 19602

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
60 zł - 80 zł os.

Pryzmat

Męczenników Wielkiej Wsi 39a, Władysławowo, Polska 1922

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
60 zł - 80 zł os.

15 05.22
Kaszubski Marlin

Miejsce zbiórki: Rewa, plac przy Krzyżu

Teren zawodów: od mola w Rewie do torpedowni w Babich Dołach

Harmonogram otwartych zawodów wędkarskich "KASZUBSKI MARLIN":

  • Otwarcie biura zawodów, przywitanie zawodników od 08:00
  • Sprawy organizacyjne, odprawa 9:00 - 9:30 
  • Zajęcie stanowisk wędkarskich 9:30 - 10:00
  • Rozpoczęcie rywalizacji 10:00
  • Zakończenie rywalizacji 15:00
  • Pomiar złowionych ryb, gorący posiłek 15:05- 16:00
  • Praca komisji sędziowskiej 16:00-16:30
  • Ogłoszenie wyników, rozdanie pucharów i losowanie nagród, oficjalne zakończenie zawodów 16:30 - 17:00

 

REGULAMIN ZAWODÓW

UWAGA! WSZYSTKIE ZŁOWIONE RYBY PRZEKAZYWANE SĄ DLA ORGANIZATORA!

 

UDZIAŁ W ZAWODACH

1. Prawo startu w zawodach mają wszyscy chętni zawodnicy, którzy zgłosili  się do zawodów i posiadają aktualną opłatę na wędkowanie w morzu i uiścili opłatę startową.

2. Osoby niepełnoletnie  obowiązuje pisemna zgoda prawnego opiekuna, dołączona do zgłoszenia oraz obecność opiekuna w czasie trwania zawodów.

3. Zawodnicy, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne wędkowanie, są zobowiązani przedstawić organizatorowi osobę pełnoletnią, która podczas trwania zawodów będzie cały czas z zawodnikiem wymagającym pomocy.

4. Zaleca się stosowanie kamizelek asekuracyjnych lub ratunkowych podczas brodzenia (nieletni wędkarze mają obowiązek używania tego typu sprzętu).

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracony lub zniszczony sprzęt zawodników, oraz za ich bezpieczeństwo.

6. Zawodnik biorąc udział w zawodach ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne wyrządzone szkody materialne jak i niematerialne (organizator w tej kwestii nie jest stroną).

7. Udział w zawodach oznacza akceptację regulaminu oraz zgodę na publikację swojego wizerunku w charakterze medialnym.

 

SPRZĘT I PRZYNĘTY ORAZ TECHNIKI DOZWOLONE W ZAWODACH.

1) Dozwolone jest używanie wędziska wyposażonego w kołowrotek ze szpulą stałą lub ruchomą z nawiniętą żyłką bądź plecionką, na której końcu przymocowana jest jedna przynęta sztuczna.

2) Zabrania się stosowania dwóch lub więcej uzbrojonych przynęt oraz sygnalizatorów brań w postaci różnego rodzaju spławików.

3) Dozwolone jest stosowanie zestawu złożonego ze spidolino (spirolino) i sztucznej przynęty muchowej lub innej.

4) Uzbrojenie przynęty sztucznej – tylko JEDEN punkt zaczepienia:

a) haczyk o jednym ostrzu, o rozwartości kolanka do 20 mm,

lub

b) haczyk wieloostrzowy o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła, o średnicy 30 mm.

5) Możliwe jest stosowanie "przedłużek" w postaci dodatkowego kółka łącznikowego lub dodatkowego krętlika i kółka łącznikowego.

6) Zabrania się stosowania przynęt pochodzenia naturalnego.

 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW

1) Zawody odbędą się jako jednoturowe w formule „spinning”;

2) Organizator wyznacza teren zawodów - informacja na odprawie technicznej;

3) Czas trwania tury wynosi 5 godzin. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby jednak tura była uznana za rozegraną nie może trwać krócej niż 2,5 godziny.

4) Do klasyfikacji zalicza się ryby zacięte pomiędzy sygnałami rozpoczęcia i zakończenia łowienia, a wyholowane w czasie nieprzekraczającym 10 minut od sygnału zakończenia łowienia po wcześniejszym zasygnalizowaniu okrzykiem "RYBA"

5) Ryby wymiarowe złowione nieprawidłowo (np. po sygnale, zahaczone poza obrębem głowy) nie są zaliczane do wyniku zawodnika i należy je natychmiast po odhaczeniu wypuścić .

6) Ryby dryfujące po powierzchni wody i podebrane nie są zaliczane do punktacji.

7) Wszystkie złowione ryby należy natychmiast uśmiercić.

8) Zawodnik odpowiada, za jakość i stan przechowywania złowionych ryb.

9) Ryby przedstawione do komisji sędziowskiej muszą być w całości i nie mogą być wypatroszone (wszystkie próby manipulowania długością, będą skutkowały dyskwalifikacją zawodnika).

 

ZASADY USTALANIA WYNIKÓW ZAWODÓW

Gatunkiem poławianym jest TYLKO BELONA!!!

1. W zawodach stosuje się punktację opartą o długość złowionych ryb . Długość ryby zostaje odnotowana z dokładnością do 1 mm na potrzeby rozstrzygania ewentualnych remisów lub sporów.                                                            

2. Za każdą rybę liczoną do punktacji zawodnik otrzymuje 10 punktów oraz 1 punkt za każdy rozpoczęty centymetr długości takiej ryby.

3. Wędkarz z większą liczbą zdobytych punktów za złowione ryby i centymetry będzie zajmował wyższe miejsce

4. Zawodnik łowi ryby do momentu uzyskania kompletu, czyli 10 sztuk (limit dobowy dla wędkarza)! W tym momencie zawodnik zobowiązany jest, przesłać SMS-em do organizatora,  zdjęcie złowionych ryb wraz z identyfikatorem. Od momentu otrzymania sms -a przez organizatora, naliczany będzie bonus punktowy. 

Za każdą minutę pozostałą do końca zawodów wędkarz uzyskuje bonus punktowy: 1 minuta = 1 punkt. 

 

ZAWODNIK ZOSTAJE ZDYSKWALIFIKOWANY ZA:

1. Wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu;

2. Niezdanie karty startowej komisji sędziowskiej w określonym czasie;

3. Nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej; 4. Stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów;

4. Za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego);

5. Przedłożenie komisji sędziowskiej ryby pod ochroną lub ryby złowionej w innym miejscu niż tura zawodów oraz naruszającej wymiar ochronny;

6. Używanie sprzętu, przynęt, oraz technik połowowych niezgodnych z ustalonymi przepisami;

7. Każdą próbę manipulacji przy długości ryby;


 

Kaszubski Marlin
Zawodnicy Władek TEAM uczestniczący w zawodach
Michał Jaskulski
Michał Jaskulski
Zawodnik - Pierwoszyno woj. pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 111
Brał udział też w:
2 miejsce
Gabriel Dopke
Gabriel Dopke
Zawodnik - Darzlubie/ woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 81
Brał udział też w:
5 miejsce
Mirosław Golla
7 miejsce
Krzysztof Skarzyński
Krzysztof Skarzyński
Zawodnik - Rosochate Kościelne
Liczba zdobytych punktów: 41
9 miejsce
Wojciech Kubiak
Wojciech Kubiak
Zawodnik - Gdynia
Liczba zdobytych punktów: 31
Brał udział też w:
10 miejsce
Michał Ceszke
Michał Ceszke
Zawodnik - Kąpino
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
11 miejsce
Błażej Miler
Błażej Miler
Zawodnik - Dębogórze/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
14 miejsce
Adrian Toporski
15 miejsce
Adam Garlicki
Adam Garlicki
Zawodnik - Kąpino/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
16 miejsce
Jacek Talarowski
Jacek Talarowski
Zawodnik - Czatolin /woj.łódzkie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
17 miejsce
Paweł Walkusz
Paweł Walkusz
Zawodnik - Smolno /woj. pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
18 miejsce
Józef Florek
Józef Florek
Zawodnik - Reda/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
19 miejsce
Dariusz Kazor
Dariusz Kazor
Zawodnik - Gdynia
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
20 miejsce
Andrzej Stubiński
Andrzej Stubiński
Zawodnik - Gdynia
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
21 miejsce
Wiktor Katana
Wiktor Katana
Zawodnik - Gdańsk
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
22 miejsce
Michał Dąbrowski
Michał Dąbrowski
Zawodnik - Gdynia
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
23 miejsce
Jan Drożak
Jan Drożak
Klubowicz - LUBOCHNIA k. Gniezna /woj. wielkopolskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
24 miejsce
Patryk Leboda
Patryk Leboda
Zawodnik - GDYNIA woj./pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
25 miejsce
Michał Dopke
Michał Dopke
Zawodnik - Darzlubie/ woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
27 miejsce