Oferta miesiąca

Julia

Bohaterów Kaszubskich 8 Władysławowo 1367

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
45 zł - 60 zł os.

Patryk

Trałowa 26 i 28 Władysławowo 441

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
50 zł - 100 zł os.

03 09.22
Portowy spinning

REGULAMIN ZAWODÓW PORTOWY SPINNING 2021

 

1. TEREN ZAWODÓW I UDZIAŁ W NICH


1.1. Terenem zawodów jest Port Władysławowo (bez wyznaczonych przez organizatora sektorów, a tzw. miejscówka jest indywidualnie wybierana przez zawodnika),  które odbywają się ze stałego lądu bez wchodzenia do wody oraz korzystania ze wszelkiego rodzaju jednostek pływających (w tym znajdujących się na terenie portu).

1.2. Udział w zawodach:

a) Prawo startu w zawodach mają wszyscy chętni wędkarze, którzy dokonali zgłoszenia i uiścili  opłatę  startową oraz dokonali opłaty za wędkowanie rekreacyjne na wodach morskich.

b) Start młodzieży poniżej 18 roku życia jest możliwy po stawieniu się na zawody wraz z rodzicem/ opiekunem (opieka nad niepełnoletnim zawodnikiem przez cały czas trwania zawodów) oraz pisemną zgodą rodzica/ prawnego opiekuna na udział w imprezie.

c) Zawodnicy, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne wędkowanie, są zobowiązani przedstawić organizatorowi osobę (może to być zawodnik lub inna osoba pełnoletnia), która podczas trwania zawodów będzie cały czas z zawodnikiem wymagającym pomocy,


2. SPRZĘT I PRZYNĘTY STOSOWANE W ZAWODACH


2.1. Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w odpowiednim Rozporządzeniu dotyczącym wędkarstwa rekreacyjnego na wodach morskich. Ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki.
2.2. Zabrania się używania żywej lub martwej rybki oraz używania przynęty sztucznej wraz z jakąkolwiek przynętą naturalną. Zabrania się nęcenia łowiska, stosowania dwóch lub więcej uzbrojonych przynęt.

3. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW.


3.1. Zawody są rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej.
3.2. Miejsce zbiórki oraz startu zawodów: Port Władysławowo.
3.3. Wszyscy zawodnicy dobierani są w pary na zasadzie losowania (w przypadku nieparzystej liczby uczestników jeden „zespół” będzie trzyosobowy). Zawodnicy mogą sobie udzielać wszelkiej pomocy, włącznie z podbieraniem złowionych ryb.
3.4. Łowienie z jednostek pływających jest zabronione.
3.5. Po zakończeniu zawodów zawodnik zobowiązany jest do przekazania karty startowej, potwierdzającej ilość złowionych ryb i ich rozmiar sędziemu. Zawodnik musi to zrobić w określonym czasie - maximum 30 minut.
O braku możliwości zdania karty zawodnik telefonicznie zawiadamia sędziego, który podejmuje odpowiednią decyzję.
3.6. Zawody rozgrywanej są w formule – „Na Żywej Rybie”.
3.7. Wszystkie ryby, po zmierzeniu należy niezwłocznie wypuścić w sposób wyrządzający im jak najmniejszą szkodę.

4. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH.


W zawodach spinningowych do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb: okoń, sandacz, szczupak, flądrowate, turbot. Ryby zahaczone poza obrębem głowy nie są zaliczane do punktacji. Obręb ten wyznaczają pokrywy skrzelowe.
 

5. PUNKTACJA I WYMIARY OCHRONNE.


5.1. Obowiązuje następująca punktacja złowionych ryb:

- za długość ryby: zawodnik otrzymuje 1 punkt za każdy centymetr; 1cm = 1 punkt, a 1mm= 0.1 punktu.

- za gatunek złowionej ryby:

1. Szczupak - wymiar ochronny 50 cm, punkty: 100

2. Sandacz - wymiar ochronny 45 cm, punkty: 100
3. Turbot - wymiar ochronny 30 cm, punkty: 30

4. Flądrowate - wymiar ochronny 25 cm, punkty: 20

5. Okoń - wymiar ochronny 20 cm, punkty: 20

6. Troć – wymiar ochronny 50 cm, punkty: 200

7. Łosoś – wymiar ochronny 60 cm, punkty: 200


5.2. Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby.

5.3. Rolę sędziego wstępnego pełni drugi zawodnik, co zobowiązuje go do dokonania pomiaru ryby złowionej przez współtowarzysza i złożenia podpisu na jego karcie.

5.4. Do klasyfikacji ogólnej zalicza się maksymalnie 15 ryb, zaznaczonych przez zawodnika na karcie startowej.
5.5. Dopuszcza się zastosowanie długiej siatki, do chwilowego przetrzymania ryby przez zawodnika.

Portowy spinning
Zawodnicy Władek TEAM uczestniczący w zawodach