Oferta miesiąca

Artemis

Stoczniowców 36 Władysławowo 21966

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
50 zł - 75 zł os.

Pryzmat

Męczenników Wielkiej Wsi 39a, Władysławowo, Polska 1922

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
60 zł - 80 zł os.


Polskie Wędkarstwo Morskie

INFORMATOR MORSKI - wszystko czego szukasz na jednej stronie...
Na skróty: zawody | prognoza pogody | opłaty | ODZIEŻ WŁADEK TEAM

NASZ FACEBOOK

Limity połowowe ryb morskich

Wymiary ochronne ryb morskich od 2024 roku

Nowe rozporządzenie w § 2 ustanowiło na obszarach morskich RP dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego następujące wymiary ochronne dla poszczególnych gatunków ryb:

1) belona (Belone belone L.) – 60 cm;

2) boleń (Aspius aspius L.) – 40 cm;

3) certa (Vimba vimba L.) – 30 cm;

4) gładzica (Pleuronectes platessa L.) – 25 cm;

5) jaź (Leuciscus idus L.) – 25 cm;

6) leszcz (Abramis brama L.) – 40 cm;

7) lin (Tinca tinca L.) – 28 cm;

8) łosoś (Salmo salar L.) – 60 cm;

9) miętus (Lota lota L.) – 40 cm;

10) nagład (Scophthalmus rhombus L.) – 30 cm;

11) okoń (Perca fluviatilis L.) – 20 cm;

12) płoć (Rutilus rutilus L.) – 20 cm;

13) sandacz (Sander lucioperca L.) – 50 cm;

14) sieja (Coregonus lavaretus L.) – 40 cm;

15) skarp - turbot (Scophthalmus maximus L.) – 30 cm;

16) stornia - flądra (Platichthys flesus L.) – 23 cm;

17) sum (Silurus glanis L.) – 70 cm;

18) śledź (Clupea harengus L.) – 16 cm;

19) szczupak (Esox lucius L.) – 50 cm;

20) troć (Salmo trutta m. trutta L.) – 50 cm;

21) wzdręga (Scardinius erythrophthalmus L.) – 20 cm;

22) zimnica (Limanda limanda L.) – 25 cm.

 

Wysokość opłat Na podstawie § 16 nowego rozporządzenia, wysokość opłaty na prowadzenie połowów z brzegu, ze statku lub z innych niż statek urządzeń pływających wynosi, w przypadku:

1) tygodniowego okresu połowów – 15 zł;

2) miesięcznego okresu połowów – 25 zł;

3) 12-miesięcznego okresu połowów – 65 zł

a w przypadku członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny – 50 zł.

 

Opłaty na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wniesione przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia uprawniają do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez okres, na jaki zostały wniesione.


Zobacz też:

 

Wędkarstwo morskie - Okresy ochronne ryb morskichWymiary i okresy ochronne ryb morskich


Wędkarstwo morskie - Opłaty morskie oraz konto inspektoratu gdzie wpłacić pieniądzeMorskie opłaty wędkarskie


Wróć na stronę główną morskiego informatora wędkarskiego

PORADNIK WĘDKARZA MORSKIEGO