Oferta miesiąca

Julia

Bohaterów Kaszubskich 8 Władysławowo 19398

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
40 zł - 60 zł os.

Domki ogrzewane Sokół

Świerkowa 4, Władysławowo, Polska 184

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
200 zł - 330 zł os.

Polskie Wędkarstwo Morskie

INFORMATOR MORSKI - wszystko czego szukasz na jednej stronie...
Na skróty: zawody | prognoza pogody | opłaty | ODZIEŻ WŁADEK TEAM

NASZ FACEBOOK

Opłaty morskie za wędkowanie z plaży

Dla wielu miłośników wędkarstwa urlop nad Bałtykiem to doskonała Opłaty morskie za wędkowanie z brzeguokazja do pomoczenia kijów w solance. Zacznijmy od podstawowej kwestii: do rozpoczęcia „zabawy” w polskiej części Bałtyku nie potrzebna jest Karta Wędkarska, nie musimy też zdawać jakiegokolwiek egzaminu. Jedyną rzeczą, którą należy zrobić jest dokonanie wpłaty na konto Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni (lub innego OIRM, na przykład w Słupsku).

Obecnie, po znaczącej obniżce, opłata za możliwość rybołówstwa rekreacyjnego na okres 12 miesięcy – liczona od daty dokonania przelewu na konto – wynosi jedynie 42 zł. Za miesiąc musimy zapłacić 11 zł, a za tydzień – 7 zł. Jedyna zniżka przysługuje teraz członkom rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny. Podczas wędkowania zobowiązani jesteśmy do posiadania przy sobie dowodu wpłaty (może być wydruk z komputera) oraz dowodu tożsamości na wypadek kontroli. Wszelkie niezbędne informacje znajdziecie na stronach internetowych Okręgowych Inspektoratów. Proste, prawda?Krótko i na temat:

Jeśli jesteś na wczasach proponujemy wykupić pozwolenie na 7 dni lub na miesiąc. Jeśli planujesz łowić kilka razy w roku - wykup pozwolenie na cały rok...


Kasę przelewasz na konto 60 1010 1140 0003 5822 3100 0000

W treści przelewu wpisujesz: "Za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na okres XXXX - imię nazwisko"
(zamiast XXX wpisz: tydzień lub miesiąc lub rok - czyli jaki okres wybrałeś)

Przelewasz kwotę:

Wydrukuj potwierdzenie przelewu i wraz z dowodem tożsamości miej je przy sobie jak łowisz. Nie potrzebujesz karty wędkarskiej i inyych pozwoleń - wystarczy potwierdzenie przelewu!

 
 

A tu dla tych co lubią czytać :)

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2340) dotychczasowy rachunek bankowy już nie funkcjonuje.Dokonując przelewu przez internet lub na poczcie należy podawać wymienione niżejnumery rachunków bankowych:

1. wędkarze indywidualni ("osoby fizyczne"):

wpłaty dokonuje sie na rachunek:

NBP O/Gdańsk

 60 1010 1140 0003 5822 3100 0000

W tytule przelewu proszę podać: "za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na okres ...(tydzień/miesiąc/rok) " oraz "Imię i Nazwisko"

2. pozostali - ubiegający się o: pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydawane dla organizatora zawodów na prowadzenie połowów z brzegu albo armatora statku na prowadzenie połowów z jego statku:

Opłaty:

    500 zł za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla organizatora zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu na okres jednego miesiąca;
    11 zł za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla armatora statku na okres jednego miesiąca;
    42 zł za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla armatora na okres kolejnych 12 miesięcy.

 Opłaty wymienione w pkt. 2 należy wnosić na konto Urzędu Miejskiego w Słupsku, na rachunek:

mBank

35 1140 1153 0000 2175 4200 1010

Opłaty uiszczone przed dniem 1 stycznia 2019 r. zachowują ważność i uprawniają do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez okres, na jaki zostały wniesione.

Do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez osoby fizyczne na obszarach morskich RP - z brzegu lub innych niż statek urządzeń pływających - uprawnia tylko prawidłowy DOWÓD UISZCZENIA OPŁATY.

Niezmieniona pozostaje wysokość opłaty za prawo wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez osoby fizyczne (poza zawodami sportowymi, na które organizatorzy uzyskują pozwolenie na odrębnych zasadach oraz poza armatorami posiadającymi pozwolenie na prowadzenie połowów z ich statków) i wynosi dla:

1) tygodniowego okresu połowów - 7 zł;

2) miesięcznego okresu połowów - 11 zł;

3) 12-miesięcznego okresu połowów - 42 zł, a w przypadku członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz 1832) - 32 zł.

Uwaga: okres ważności dowodu uiszczonej opłaty biegnie od momentu wpłaty i kończy się odpowiednio po tygodniu, miesiącu czy roku licząc od daty przelewu potwierdzonej stemplem na poczcie, w banku lub wygenerowanej na wydruku komputerowym. Opłaty na okresy inne niż ustalone w ustawie są nieważne.

Dowód uiszczenia opłaty musi wskazywać jednoznacznie na osobę wykonującą rybołówstwo rekreacyjne, tj. umożliwiać odczyt następujących danych dotyczących tytułu wpłaty: pełne imię, nazwisko i adres osoby wykonującej rybołówstwo rekreacyjne oraz wybrany okres połowów (tydzień, miesiąc, 12 miesięcy) i jest ważny tylko wraz z dokumentem tożsamości zawierającym te same dane.

Wskazówki praktyczne oraz odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane nam przez Wędkarzy

Zanim postanowisz dokonać wpłaty za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego (wędkowanie), zapoznaj się koniecznie z przepisami obowiązującymi na wodach morskich!

Obowiązuje Cię przede wszystkim:

    Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim, ze zmianami (dalej - ustawa)
    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r., w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, ze zmianami, w tym ostatnia zmiana z dnia 27 marca 2018 r. (dalej - rozporządzenie i zmiana).

A także:

    Zarządzenie Nr 1 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wymiarów, okresów ochronnych organizmów morskich, obszarów wyłączonych z wykonywania rybołówstwa oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego na morskich wodach wewnętrznych oraz na Jeziorze Dąbie.

Oraz: przepisy portowe wydawane przez Dyrektora Urzędu Morskiego, a na Jeziorze Dąbie - przepisy dotyczące żeglugi śródlądowej.

Przed dokonaniem wpłaty upewnij się, że numer konta jest prawidłowy (obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.).

Wymiary, limity, okresy ochronne oraz szczegółowy opis warunków połowu znajdziesz w rozporządzeniu. Potwierdzenie dokonania opłaty musisz mieć przy sobie, wraz z dokumentem potwierdzającym Twoją tożsamość.

Gdzie można łowić?

W obszarze morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego oraz polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Dla celów rybołówstwa (w tym rekreacyjnego) do wód morskich zostało także zakwalifikowane Jezioro Dąbie.

Gdzie nie wolno łowić?

W myśl Art. 96 ustawy oraz § 4, § 6 i § 7 rozporządzenia nie wolno wędkować:

    Ze znaków nawigacyjnych, mostów i pomostów pływających.
    W obszarach wyłączonych z rybołówstwa komercyjnego oraz w odległości mniejszej niż 100 m od granic obszaru gdzie jest zakaz połowu komercyjnego. Są to obszary wyłączone: 1) na stałe, 10.XI-15.XII oraz 1.I-5.VI 2) 1.IV-31.V oraz 1.XI-do końca lutego 3) 1.I-30.IV 4) 5.V-5.VI.
    W odległości mniejszej niż 100 m od granic oznakowanego kąpieliska.
    Łowiąc z łodzi na terenie torów wodnych i kotwicowisk oraz w odległości mniejszej niż 100 m od wystawionych narzędzi połowowych i wraków naniesionych na mapie morskiej (np. "betonowiec" na Dąbiu).

Jak rozumieć przepis z zakazem spinningu na wodach morskich?

§5 ust. 4 rozporządzenia: Nie prowadzi się połowów wędką na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich, od dnia 15 września do ostatniego dnia lutego:

1) w godzinach od 17:00 do 07:00;

2) metodą polegającą na wyrzucaniu i ściąganiu przynęty, zwaną dalej "metodą spinningową";

3) wędką z przymocowaną linką zakończoną więcej niż jednym przyponem uzbrojonym w więcej niż jeden haczyk o więcej niż jednym ostrzu.

W myśl tego przepisu w okresie od 15 września do ostatniego dnia lutego nie wolno w ogóle wędkować (żadną metodą) w godzinach 17:00 - 7:00. Nie wolno spiningować przez całą dobę, dotyczy to także zakazu metody Drop-Shot (niezależnie czy używamy przynęty sztucznej czy robaka lub fileta). Nie wolno łowić przez całą dobę, wędką uzbrojoną w więcej niż jeden, pojedynczy haczyk !!!

MAPA OBSZARÓW OBJĘTYCH W/W PRZEPISAMI ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

Łowienie na dwa przypony.

Łowienie zestawem z dwoma przyponami jest dozwolone wyłącznie przy połowie płastug, przy użyciu haczyka o rozwarciu do 10mm, więc jeżeli łowisz w ten sposób w miejscu, gdzie płastug nie ma, a w siatce masz płocie i okonie, ale płastug nie ma - łamiesz prawo i kontrolujący Cię inspektor może nałożyć karę.

Łowienie śledzi na 5 przyponów.

Zanim kupisz tzw. choinkę śledziową sprawdź czy nie ma więcej niż 5 haków i czy ich rozwarcie nie jest większe niż 6mm (w sklepach są dostępne zestawy na makrelę z7 większymi hakami - takie zestawy są nielegalne) . Tak jak w przypadku zestawu z dwoma przyponami, jeżeli łowisz w ten sposób inne gatunki niż śledzie, w miejscu gdzie śledzie aktualnie nie występują - łamiesz prawo.

Prośba do wszystkich wędkarzy

Zdajemy sobie sprawę z tego, że przepisy regulujące wędkowanie na wodach morskich są skomplikowane oraz często się zmieniają, że nie wszyscy mają dostęp do Internetu, dlatego prosimy o edukowanie kolegów wędkarzy, których spotkacie nad wodą. Jeżeli zauważycie, że ktoś nie orientuje się w przepisach, wyjaśnijcie mu gdzie popełnia błąd. Wszyscy jesteśmy wędkarzami - pomagajmy sobie.

Więcej informacji: 058 669 83 06


Zobacz też:

 

Wędkarstwo morskie - okresy ochronne ryb morskichWymiary i okresy ochronne ryb morskich


Wędkarstwo morskie - limity połowowe ryb morskichLimity połowowe ryb morskich


Wróć na stronę główną morskiego informatora wędkarskiego

PORADNIK WĘDKARZA MORSKIEGO