Oferta miesiąca

Julia

Bohaterów Kaszubskich 8 Władysławowo 19602

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
60 zł - 80 zł os.

Pryzmat

Męczenników Wielkiej Wsi 39a, Władysławowo, Polska 1922

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
60 zł - 80 zł os.


Polskie Wędkarstwo Morskie

INFORMATOR MORSKI - wszystko czego szukasz na jednej stronie...
Na skróty: zawody | prognoza pogody | opłaty | ODZIEŻ WŁADEK TEAM

NASZ FACEBOOK

Opłaty morskie za wędkowanie z plaży

Załóżmy, że ktoś nie przepada za tłumami w miasteczkach oraz na plażach i ponieważ ceni sobie większy spokój, na termin wędkarskiego wyjazdu nad morze wybiera wrzesień. W takim  wypadku trzeba przypomnieć, że od 15 września do końca lutego obowiązuje coś, co nazywamy „zakazem portowym”. Otóż w wyżej wymienionym okresie na  wewnętrznych wodach morskich (w tym na terenie portów morskich) nie wolno spinningować. Dozwolone jest natomiast wędkowanie metodą spławikową i gruntową, ale tylko w godzinach od 7:00 do 17:00. O powodach wprowadzenia takiego przepisu i jego odbiorze w środowisku pisał  kiedyś Marek Szymański, pisaliśmy również my w rubryce „Morskie opowieści”. Po obserwacji  portowych  połowów Opłaty morskie za wędkowanie z brzegu w  marcu  i  dłuższym  namyśle  można  stwierdzić,  że  ów przepis nie jest irracjonalny i w sporej mierze chroni populację portowych sandaczy. Mimo wszytko jednak, naszym skromnym zdaniem, zakaz powinien obowiązywać na przykład od 1 listopada, a nie już od połowy września, kiedy trwa jeszcze kalendarzowe lato i można liczyć na dobre brania innych ryb, głównie okoni. Pewną pociechą jest fakt, iż z plaży – na surfa lub spinning – łowić możemy przez cały rok. Kolejna, ważna kwestia: polskie prawo dopuszcza wędkowanie w morzu na zestawy zaopatrzone w większą niż tylko jeden ilość haczyków. I tak na płastugi polujemy na ogół z zestawem dwuhaczykowym, a na śledzie – przy użyciu „choinki”, która może mieć do pięciu haczyków (ale nie więcej!) i nie wymaga stosowania żadnych przynęt naturalnych. Natomiast o tym, jakie przynęty stosujemy w surfcastingu na flądry, dorsze, leszcze i belony pisaliśmy już nie raz. Na koniec jeszcze jedna uwaga: jeśli w to lato zamierzacie spróbować swoich sił w którejś z dziedzin wędkarstwa morskiego po raz pierwszy, przeczytajcie podstawowe przepisy i – koniecznie ! – zapoznajcie się z wymiarami ochronnymi ryb (strona internetowa OIRM). Niektóre różnią się od tych obowiązujących na wodach PZW.  Połamania!

 

Jeśli jesteś na wczasach proponujemy wykupić pozwolenie na 7 dni lub na miesiąc. Jeśli planujesz łowić kilka razy w roku - wykup pozwolenie na cały rok...


Kasę przelewasz na konto

Główny Insektorat Rybołówstwa Morskiego
60 1010 1140 0003 5822 3100 0000

W treści przelewu wpisujesz:

"Za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na okres XXXX - imię nazwisko"
(zamiast XXX wpisz: tydzień lub miesiąc lub rok - czyli jaki okres wybrałeś)

Przelewasz kwotę:

Wydrukuj potwierdzenie przelewu i wraz z dowodem tożsamości miej je przy sobie jak łowisz. Nie potrzebujesz karty wędkarskiej i inyych pozwoleń - wystarczy potwierdzenie przelewu!
 

A tu dla tych co lubią czytać :)

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2340) dotychczasowy rachunek bankowy już nie funkcjonuje.Dokonując przelewu przez internet lub na poczcie należy podawać wymienione niżejnumery rachunków bankowych:

1. wędkarze indywidualni ("osoby fizyczne"):

wpłaty dokonuje sie na rachunek:

NBP O/Gdańsk

 60 1010 1140 0003 5822 3100 0000

W tytule przelewu proszę podać: "za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na okres ...(tydzień/miesiąc/rok) " oraz "Imię i Nazwisko"

2. pozostali - ubiegający się o: pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydawane dla organizatora zawodów na prowadzenie połowów z brzegu albo armatora statku na prowadzenie połowów z jego statku:

Opłaty:

    500 zł za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla organizatora zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu na okres jednego miesiąca;
    11 zł za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla armatora statku na okres jednego miesiąca;
    42 zł za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla armatora na okres kolejnych 12 miesięcy.

 Opłaty wymienione w pkt. 2 należy wnosić na konto Urzędu Miejskiego w Słupsku, na rachunek:

mBank

35 1140 1153 0000 2175 4200 1010

Opłaty uiszczone przed dniem 1 stycznia 2019 r. zachowują ważność i uprawniają do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez okres, na jaki zostały wniesione.

Do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez osoby fizyczne na obszarach morskich RP - z brzegu lub innych niż statek urządzeń pływających - uprawnia tylko prawidłowy DOWÓD UISZCZENIA OPŁATY.

Niezmieniona pozostaje wysokość opłaty za prawo wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez osoby fizyczne (poza zawodami sportowymi, na które organizatorzy uzyskują pozwolenie na odrębnych zasadach oraz poza armatorami posiadającymi pozwolenie na prowadzenie połowów z ich statków) i wynosi dla:

1) tygodniowego okresu połowów - 7 zł;

2) miesięcznego okresu połowów - 11 zł;

3) 12-miesięcznego okresu połowów - 42 zł, a w przypadku członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz 1832) - 32 zł.

Uwaga: okres ważności dowodu uiszczonej opłaty biegnie od momentu wpłaty i kończy się odpowiednio po tygodniu, miesiącu czy roku licząc od daty przelewu potwierdzonej stemplem na poczcie, w banku lub wygenerowanej na wydruku komputerowym. Opłaty na okresy inne niż ustalone w ustawie są nieważne.

Dowód uiszczenia opłaty musi wskazywać jednoznacznie na osobę wykonującą rybołówstwo rekreacyjne, tj. umożliwiać odczyt następujących danych dotyczących tytułu wpłaty: pełne imię, nazwisko i adres osoby wykonującej rybołówstwo rekreacyjne oraz wybrany okres połowów (tydzień, miesiąc, 12 miesięcy) i jest ważny tylko wraz z dokumentem tożsamości zawierającym te same dane.

Wskazówki praktyczne oraz odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane nam przez Wędkarzy

Zanim postanowisz dokonać wpłaty za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego (wędkowanie), zapoznaj się koniecznie z przepisami obowiązującymi na wodach morskich!

Obowiązuje Cię przede wszystkim:

    Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim, ze zmianami (dalej - ustawa)
    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r., w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, ze zmianami, w tym ostatnia zmiana z dnia 27 marca 2018 r. (dalej - rozporządzenie i zmiana).

A także:

    Zarządzenie Nr 1 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wymiarów, okresów ochronnych organizmów morskich, obszarów wyłączonych z wykonywania rybołówstwa oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego na morskich wodach wewnętrznych oraz na Jeziorze Dąbie.

Oraz: przepisy portowe wydawane przez Dyrektora Urzędu Morskiego, a na Jeziorze Dąbie - przepisy dotyczące żeglugi śródlądowej.

Przed dokonaniem wpłaty upewnij się, że numer konta jest prawidłowy (obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.).

Wymiary, limity, okresy ochronne oraz szczegółowy opis warunków połowu znajdziesz w rozporządzeniu. Potwierdzenie dokonania opłaty musisz mieć przy sobie, wraz z dokumentem potwierdzającym Twoją tożsamość.

Gdzie można łowić?

W obszarze morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego oraz polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Dla celów rybołówstwa (w tym rekreacyjnego) do wód morskich zostało także zakwalifikowane Jezioro Dąbie.

Gdzie nie wolno łowić?

W myśl Art. 96 ustawy oraz § 4, § 6 i § 7 rozporządzenia nie wolno wędkować:

    Ze znaków nawigacyjnych, mostów i pomostów pływających.
    W obszarach wyłączonych z rybołówstwa komercyjnego oraz w odległości mniejszej niż 100 m od granic obszaru gdzie jest zakaz połowu komercyjnego. Są to obszary wyłączone: 1) na stałe, 10.XI-15.XII oraz 1.I-5.VI 2) 1.IV-31.V oraz 1.XI-do końca lutego 3) 1.I-30.IV 4) 5.V-5.VI.
    W odległości mniejszej niż 100 m od granic oznakowanego kąpieliska.
    Łowiąc z łodzi na terenie torów wodnych i kotwicowisk oraz w odległości mniejszej niż 100 m od wystawionych narzędzi połowowych i wraków naniesionych na mapie morskiej (np. "betonowiec" na Dąbiu).

Jak rozumieć przepis z zakazem spinningu na wodach morskich?

§5 ust. 4 rozporządzenia: Nie prowadzi się połowów wędką na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich, od dnia 15 września do ostatniego dnia lutego:

1) w godzinach od 17:00 do 07:00;

2) metodą polegającą na wyrzucaniu i ściąganiu przynęty, zwaną dalej "metodą spinningową";

3) wędką z przymocowaną linką zakończoną więcej niż jednym przyponem uzbrojonym w więcej niż jeden haczyk o więcej niż jednym ostrzu.

W myśl tego przepisu w okresie od 15 września do ostatniego dnia lutego nie wolno w ogóle wędkować (żadną metodą) w godzinach 17:00 - 7:00. Nie wolno spiningować przez całą dobę, dotyczy to także zakazu metody Drop-Shot (niezależnie czy używamy przynęty sztucznej czy robaka lub fileta). Nie wolno łowić przez całą dobę, wędką uzbrojoną w więcej niż jeden, pojedynczy haczyk !!!

MAPA OBSZARÓW OBJĘTYCH W/W PRZEPISAMI ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

Łowienie na dwa przypony.

Łowienie zestawem z dwoma przyponami jest dozwolone wyłącznie przy połowie płastug, przy użyciu haczyka o rozwarciu do 10mm, więc jeżeli łowisz w ten sposób w miejscu, gdzie płastug nie ma, a w siatce masz płocie i okonie, ale płastug nie ma - łamiesz prawo i kontrolujący Cię inspektor może nałożyć karę.

Łowienie śledzi na 5 przyponów.

Zanim kupisz tzw. choinkę śledziową sprawdź czy nie ma więcej niż 5 haków i czy ich rozwarcie nie jest większe niż 6mm (w sklepach są dostępne zestawy na makrelę z7 większymi hakami - takie zestawy są nielegalne) . Tak jak w przypadku zestawu z dwoma przyponami, jeżeli łowisz w ten sposób inne gatunki niż śledzie, w miejscu gdzie śledzie aktualnie nie występują - łamiesz prawo.

Prośba do wszystkich wędkarzy

Zdajemy sobie sprawę z tego, że przepisy regulujące wędkowanie na wodach morskich są skomplikowane oraz często się zmieniają, że nie wszyscy mają dostęp do Internetu, dlatego prosimy o edukowanie kolegów wędkarzy, których spotkacie nad wodą. Jeżeli zauważycie, że ktoś nie orientuje się w przepisach, wyjaśnijcie mu gdzie popełnia błąd. Wszyscy jesteśmy wędkarzami - pomagajmy sobie.

Więcej informacji: 058 669 83 06


Zobacz też:

 

Wędkarstwo morskie - okresy ochronne ryb morskichWymiary i okresy ochronne ryb morskich


Wędkarstwo morskie - limity połowowe ryb morskichLimity połowowe ryb morskich


Wróć na stronę główną morskiego informatora wędkarskiego

PORADNIK WĘDKARZA MORSKIEGO