Oferta miesiąca

Villa Alex

Ogrodowa 6 Władysławowo 9265

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
35 zł - 75 zł os.

Julia

Bohaterów Kaszubskich 8 Władysławowo 12216

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
40 zł - 60 zł os.

Polskie Wędkarstwo Morskie

Informator Moski – wszystko czego szukasz na jednej stronie...

ODWIEDŹ NASZEGO FACEBOOKA

Opłaty morskie za wędkowanie z plaży

Dla wielu miłośników wędkarstwa urlop nad Bałtykiem to doskonała Opłaty morskie za wędkowanie z brzeguokazja do pomoczenia kijów w solance. Zacznijmy od podstawowej kwestii: do rozpoczęcia „zabawy” w polskiej części Bałtyku nie potrzebna jest Karta Wędkarska, nie musimy też zdawać jakiegokolwiek egzaminu. Jedyną rzeczą, którą należy zrobić jest dokonanie wpłaty na konto Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni (lub innego OIRM, na przykład w Słupsku).

Obecnie, po znaczącej obniżce, opłata za możliwość rybołówstwa rekreacyjnego na okres 12 miesięcy – liczona od daty dokonania przelewu na konto – wynosi jedynie 42 zł. Za miesiąc musimy zapłacić 11 zł, a za tydzień – 7 zł. Jedyna zniżka przysługuje teraz członkom rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny. Podczas wędkowania zobowiązani jesteśmy do posiadania przy sobie dowodu wpłaty (może być wydruk z komputera) oraz dowodu tożsamości na wypadek kontroli. Wszelkie niezbędne informacje znajdziecie na stronach internetowych Okręgowych Inspektoratów. Proste, prawda?    Wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego przez osoby fizyczne (prowadzenie   połowów z brzegu lub z innych niż statek urządzeń pływających) na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzone na podstawie dowodu uiszczenia opłaty:

    7 zł  w przypadku tygodniowego okresu połowów;
    11 zł  w przypadku miesięcznego okresu połowów;
    42 zł w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów.
    32 zł w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów, dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832)

OSOBA FIZYCZNA WYKONUJĄCA RYBOŁÓWSTWO REKREACYJNE JEST OBOWIĄZANA POSIADAĆ DOWÓD UISZCZENIA OPŁATY

Okręgowy Inspektorat zgodnie z ustawą nie wydaje zezwoleń w formie "papierowej", uprawnienia do wędkowania na wodach morskich uzyskuje się przez dokonanie wpłaty na wskazane konto.

Osoba fizyczna wykonująca rybołówstwo rekreacyjne powinna posiadać dokument tożsamości, zawierający jej imię, nazwisko i adres, dowód uiszczenia opłaty oraz w przypadku osób korzystających ze zniżek, dokument uprawniający do zniżki.

Ww. opłaty wnosi się na rachunek Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni:
Nr konta:

NBP O/O Gdańsk

 44 1010 1140 0173 2722 3100 0000

W tytule przelewu: za rybołówstwo rekreacyjne na okres ........ (tydzień/miesiąc/12 miesięcy), (Imię i Nazwisko).

WAŻNE okres liczony jest od dnia dokonania wpłaty


Podstawa prawna:

Art. 90 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz.U.2015, poz.222 z póź.zm.)

Art.16.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz.U.2015, poz.1015 z póź.zm.)

    Wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego przez organizatora zawodów sportowych (prowadzenie połowów z brzegu lub ze statku) albo armatora statku (prowadzenie połowów z jego statku) na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej  może być prowadzone na podstawie pozwolenia.

Pozwolenia  wydaje Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Gdyni na wniosek zainteresowanego armatora statku lub organizatora zawodów sportowych .

Pozwolenie  wydaje się na okres  1 miesiąca albo 12 miesięcy, albo na czas trwania zawodów sportowych.

Opłaty:

    500 zł - za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla organizatora  zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu na okres jednego miesiąca;
    82 zł - za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla organizatora zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu na czas trwania zawodów krótszych niż jeden miesiąc
    11 zł - za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla armatora statku  na prowadzenie połowów z jego statku na okres jednego miesiąca;
    42 zł - za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla armatora statku na prowadzenie połowów z jego statku  na okres kolejnych 12 miesięcy.

Ww. opłaty wnosi się  w kasie Urzędu Miasta Gdyni  lub na rachunek:

PKO BP Oddział Gdynia

73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Pozwolenia  wydawane są w Okręgowym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego w Gdyni w pokoju nr 410.

Druki wniosków oraz druki raportów z połowów rekreacyjnych można pobrać przechodząc TUTAJ

Nie ma  możliwości uiszczenia opłaty w formie znaków skarbowych ani gotówką lub bezgotówkowo na rzecz organów administracji rybołówstwa morskiego.

Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Dowód uiszczenia zapłaty należy dołączyć do wniosku.
 

Więcej informacji: 058 669 83 06


Zobacz też:

 

Wędkarstwo morskie - okresy ochronne ryb morskichWymiary i okresy ochronne ryb morskich


Wędkarstwo morskie - limity połowowe ryb morskichLimity połowowe ryb morskich


Wróć na stronę główną morskiego informatora wędkarskiego

PORADNIK WĘDKARZA MORSKIEGO