Oferta miesiąca

Julia

Bohaterów Kaszubskich 8 Władysławowo 16501

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
60 zł - 80 zł os.

Artemis

Stoczniowców 36 Władysławowo 14254

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
50 zł - 75 zł os.

18 06.22
Nocne Zawody Teamów Surfcastingowych

IV OTWARTAE NOCNE ZAWODY TEAMÓW SURFCASTINGOWYCH "NOC DUETÓW 2022"

 

I. ZAPISY I ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW.

1. Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie SKWM Władek-TEAM.

2. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wniesienie opłaty startowej do dnia 14.06.2022r

3. Zawody organizowane są na zasadach pełnej odpłatności kosztów poniesionych przez organizatora  i wynoszą:

150 zł - klubowicz SKWM Władek-TEAM (Senior)

165 zł - Zawodnik spoza SKWM Władek-TEAM (senior)

100 zł - wszyscy juniorzy (do ukończenia 18 lat)

Opłatę należy wpłacić na konto nr.91 1600 1462 1899 0704 7000 0003  z podaniem w tytule "ND2022  imiona i nazwiska zawodników oraz nazwę drużyny"

4. We wszystkich sprawach organizacyjno-regulaminiwych prosimy o kontakt pod nr 692 927 927

5. Biuro zawodów znajduje się w Centrum Wędkarstwa Morskiego"Willa Pomorzanka" Władysławowo ul.Szkutników 5

 

II. HARMONOGRAM ZAWODÓW 18.06.2022 (sobota).

15.00 - Otwarcie biura zawodów, sprawdzenie obecności.

15.30 - 16.30 - Uroczyste otwarcie zawodów,odprawa techniczna,losowanie stanowisk (w trakcie poczęstunek kawa,herbata i coś słodkiego).

16.30 - 18.00 - dojazd do łowiska,przygotowanie stanowisk wędkarskich.

18.00 - 06.00 (19.06.2022) - Tura zawodów.

00.00 - 01.00 - Ciepły posiłek rozwożony po stanowiskach.

06.30 - 07.30 - Mierzenie złowionych ryb;śniadanie dla zawodników;praca komisji sędziowskiej (Willa Pomorzanka).

07.30 - 08.30 - Ogłoszenie wyników zawodów;wręczenie wyróżnień oraz losowanie atrakcyjnych nagród (wylosowane nagrody odbieramy osobiście).

09.00 - Oficjalne zakończenie zawodów.

 

III. REGULAMIN ZAWODÓW.

1.Udział w zawodach jest dobrowolny i oznacza akceptację niniejszego regulaminu zawodów.

2. Celem Zawodów jest:

- wyłonienie najlepszych dwuosobowych drużyn (1-6)

-wyłonienie najdłuższej ryby zawodów

3. Stanowiska wędkarskie ustalane są w drodze losowania na wcześniej ustalonym przez organizatora odcinku plaży.

4. Skład i nazwę drużyny określają sami zawodnicy w momencie zgłoszenia drużyny(podczas dokonania opłaty startowej)

5. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać przy sobie aktualną opłatę na wykonywanie amatorskiego połowu ryb w morzu na terenie RP ( w formie wydruku lub elektronicznej), dokument tożsamości i okazać je organizatorom oraz osobą kontrolującym na żądanie.

6. Zawody rozgrywane są w kategorii "open'", bez podziału na płeć i wiek z zastrzeżeniem:

- osoby niepełnoletnie - mają obowiązek posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego w przypadku sprawowania nad nią opieki przez osobę nie będącą opiekunem prawnym na czas trwania całych zawodów lub bez pisemnej zgody w przypadku obecności opiekuna prawnego również na czas trwania całych zawodów.

- osoby niepełnosprawne  - mają obowiązek przebywania z opiekunem(osoba pełnoletnia) na czas trwania całych zawodów.

7. Sprzętu wędkarskiego należ używać w taki sposób aby nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób.

8. Organizator, podczas trwania zawodów,nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wyrządzone szkody na zdrowiu,życiu oraz mieniu zawodników oraz osób postronnych.

9. Każda drużyna otrzymuje  dwie karty startowe dla każdego zawodnika,każdy zawodnik wpisuje do karty: godzinę oraz gatunek złowionej ryby a fakt ten potwierdza czytelnym podpisem jeden z zawodników z drużyny przeciwnej z lewej lub prawej strony. Wszystkie złowione ryby przed potwierdzeniem w karcie startowej muszą być żywe, a po ich odnotowaniu natychmiast uśmiercone.Zawodnicy złowione przez siebie  ryby przechowują w osobnych pojemnikach, i do miary na zakończenie zawodów podchodzą indywidualnie ze swoimi rybami.

10. Zawody odbywają się na tzw."martwej rybie" 

11. Złowione ryby przejmuje organizator i tradycyjnie przekazuje do hospicjum.

12. Zgłoszenie przez drużynę do miary ryb które nie mają zachowanego wymiaru ochronnego lub są w czasie okresu ochronnego albo są gatunkiem prawnie chronionym skutkuje dyskwalifikacją drużyny.
13. Podczas zwijania lub podciągania zestawów zabrania się  ich podszarpywania. Jedyną dozwoloną metodą wędkowania jes metoda gruntowa (surfcasting)

 

IV. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW.

1. Zawodnicy (drużyna), wędkują na wylosowanym przez siebie stanowisku na wskazanym przez organizatora odcinku plaży.

2. Każdy zawodnik musi znać aktualne wymiary,okresy ochronne oraz gatunki objęte ochroną prawną  ryb występujących w łowisku.

3. Na 5 minut przed  zakończeniem tury zawodów, obowiązuje wyjęcie jednego zestawu z wody.

4. Do klasyfikacji zalicza się ryby zacięte między sygnałami rozpoczęcia i zakończenia tury. Ryby zacięte podczas trwania sygnału zakończenia tury, zawodnik zgłasza glośnym okrzykiem"RYBA" a wycholowanie ryby na brzeg musi zakończyć w czasie nie przekraczającym 10 minut.

5. W razie konieczności opuszczenia swojego stanowiska, zawodnik zobowiązany jest zgłosić ten fakt zawodnikowi drużyny przeciwnej (z lewej lub prawej strone),wyjąć zestawy z wody i zabezpieczyć je tak, aby nie stanowiły zagrożenia dla innych osób lub zwierząt.

6. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych, lub innych zagrożeń, organizator może przerwać lub odwołać turę.

 

V. SPRZĘT I PRZYNĘTY OBOWIĄZUJĄCE W ZAWODACH

1. Dozwolone jes łowienie na nie więcej niż dwa wędziska o długości nie mniejszej niż 30cm i nie dłuższuch  niż 5 m (do długości wędki nie wlicza się  sygnalizatorów brań np. tzw. dodatkowe szczytówki) oraz manualnych kołowrotków o szpuli stałej lub multiplikatorów

2. Umieszczanie zestawów w łowisku oraz wędkowanie dopuszcza się wyłącznie za pomocą wędziska.

3. Podczas rzutu,wędkowania,holowania,zakazane jest używanie innej energii niż siła mięśni zawodnika.

4. Stosowane przez zawodników ,żyłki,plecionki,muszą być odpowiedniej wytrzymałości, zapewniające bezpieczeństwo podczas wykonywania rzutów.

5. Dopuszcza się posiadanie dodatkowych wędzisk lecz nie uzbrojonych w zestawy końcowe i skierowane w stronę przeciwną do łowiska.

6. Zawodnik może posiadać dowolną liczbę zestawów z przynętami (zawieszonych na tzw."grzebieniu"  i zabezpieczonych przed osobami postronnymi i zwierzętami.

7. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać przyżąd do uwalniania ryb z haków,przymiar do mierzenia oraz pojemnik do przechowywania złowionych ryb.

8. Organizator zobowiązany jest umożliwić zawodnikom porównanie swoich przymiarów z przymiarami sędziowskimi.

9. Zabrania się stosowania podczas zawodów preparatów (atraktorów, dipów) poprawiajęcych artakcyjnośc przynęty.

10. Przynęta stosowana w zawodach nie może być inna jak pochdzenia naturalnego (zakaz stosowania sztucznych przynęt).

11. Dozwolone jest stosowanie na przyponach dowolnej ilości oraz wielkości elementów wabiących oraz wypornościowych (bez stosowania sztucznego światła).

12. Na każdej wędce,dozwolone jest stosowanie zestawu tylko z jednym przyponem (tzw. trokiem) uzbrojonym tylko w jeden hak o pojedyńczym ostrzu  i o rozstawie kolanka nie przekraczającym 20mm.

 

VI. ZASADY USTALANIA WYNIKÓW ZAWODÓW

1. W zawodach stosuje się punktację opartą o długość złowionych ryb. Długość ryby zostaje odnotowana z dokładnością do 1mm na potrzeby rozstrzygnięcia ewentualnych remisów lub sporów.

2. Za każdą rybę liczoną do punktacji, zawodnik otrzymuje 10 punktów, oraz 1 punkt za każdy rozpoczęty centymetr długości takiej ryby.

3. Punkty członków drużyny są sumowane.

4. Drużyna z większą liczbą zdobytych punktów za złowione ryby i centymetry będzie zajmowała wyższe miejsce.
5. W przypadku takiej samej liczby punktów wynik zostaje zostaje ustalony na podstawie ilości złowionych ryb, w przypadku dalszego nie wyłonienia zwycięzcy komisja sędziowska bierze pod uwagę najdłuższą rybę złwioną przez drużynę, kolejnym etapem wyłonienia zwycięzcy jest rzut monetą.

 

VII. RYBY ŁOWIONE ( punktowane) W ZAWODACH i ich wymiary ochronne:

belona - bez wymiaru limit: (10szt.)

certa - 30 cm,

płastugi - (gładzica,stornia,zimnica) - 25cm,

turbot - (skarp,nagład) - 30cm,

jaź - 25cm,

leszcz - 40cm  limit: (10szt.)

łosoś - 60cm,

troć wędrowna - 50 cm. limit: (troć + łosoś razem 2szt)

okoń - 20 cm. limit:  (6kg)

ploć - 20 cm.

sieja - 40 cm.

węgorz - 50 cm. limit: (2 szt.)

wzdręga - 20 cm.
pstrąg tęczowy -  bez wymiaru i limitu.

sandacz - 45cm limit:(6 szt)

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Drużyna zostaje zdyskwalifikowana za nieprzestrzeganie w/w regulaminu oraz za niesportowe i nieetyczne zachowanie się w stosunku do organizatorów,sędziów,kolegów,zawodników jak i kibiców - dotyczy to drużyny jak i członka drużyny.Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na upublicznienie ich wizerunku w mediach społecznościowych.

Nocne Zawody Teamów Surfcastingowych
Zawodnicy Władek TEAM uczestniczący w zawodach
Andrzej Dechnik
1 miejsce
Jacek Frączek
Jacek Frączek
Zawodnik - Władysławowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 121
Brał udział też w:
2 miejsce
Mirosław Golla
3 miejsce
Paweł Jach
Paweł Jach
Zawodnik - Łódź
Liczba zdobytych punktów: 111
Brał udział też w:
4 miejsce
Jarosław Worach
Jarosław Worach
Zawodnik - Słupsk/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 91
Brał udział też w:
7 miejsce
Janusz Adamczyk
Janusz Adamczyk
Zawodnik - Słupsk
Liczba zdobytych punktów: 91
Brał udział też w:
8 miejsce
Wiktor Katana
Wiktor Katana
Zawodnik - Gdańsk
Liczba zdobytych punktów: 81
Brał udział też w:
10 miejsce
Przemysław Krużycki
Przemysław Krużycki
Zawodnik - Reda /woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 71
11 miejsce
Leszek Lieske
Leszek Lieske
Zawodnik - Łętowice/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 71
12 miejsce
Marcin Grzegorczyk
Marcin Grzegorczyk
Zawodnik - Słupsk
Liczba zdobytych punktów: 61
Brał udział też w:
13 miejsce
Maciej Firlong
Maciej Firlong
Zawodnik - Słupsk/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 61
Brał udział też w:
14 miejsce
Józef Florek
Józef Florek
Zawodnik - Reda/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 51
Brał udział też w:
15 miejsce
Arek Szoska
Arek Szoska
Zawodnik - Skowarcz/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 41
Brał udział też w:
17 miejsce
Jan Drożak
Jan Drożak
Klubowicz - LUBOCHNIA k. Gniezna /woj. wielkopolskie
Liczba zdobytych punktów: 41
Brał udział też w:
18 miejsce
Michał Okniński
Michał Okniński
Zawodnik - Rumia/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
19 miejsce
Krystian Lezner
Krystian Lezner
V-ce Prezes d/s organizacyjnych - Mrzezino
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
20 miejsce
Grzegorz Okonek
21 miejsce
Dariusz Kazor
Dariusz Kazor
Zawodnik - Gdynia
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
22 miejsce
Krzysztof Cieśliński
Krzysztof Cieśliński
Zawodnik - Łódź
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
23 miejsce
Krzysztof Sadłowski
Krzysztof Sadłowski
Zawodnik - Leśniewo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
24 miejsce
Błażej Miler
Błażej Miler
Zawodnik - Dębogórze/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
25 miejsce
Arek Doppke
Arek Doppke
Zawodnik - Minkowice/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
26 miejsce
Krzysztof Nadolski
Krzysztof Nadolski
Zawodnik - Władysławowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
27 miejsce
Roman Cichoń
Roman Cichoń
Zawodnik - Chrzanów/woj.małopolskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
28 miejsce
Maciej Kamiński
29 miejsce
Andrzej Machała
Andrzej Machała
Zawodnik - Łódź
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
30 miejsce
Krzysztof Winnicki
Krzysztof Winnicki
Zawodnik - Choczewo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
31 miejsce
Wojciech Kubiak
Wojciech Kubiak
Zawodnik - Gdynia
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
32 miejsce
Jerzy Król
Jerzy Król
Zawodnik - Władysławowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
33 miejsce
Dariusz Krysiak
Dariusz Krysiak
Zawodnik - Poddębice /woj.Łódź
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
34 miejsce
Adrian Toporski
35 miejsce
Michał Jaskulski
Michał Jaskulski
Zawodnik - Pierwoszyno woj. pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
37 miejsce
Piotr Ewald
Piotr Ewald
Zawodnik - Żarnowiec/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
38 miejsce
Jacek Talarowski
Jacek Talarowski
Zawodnik - Czatolin /woj.łódzkie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
39 miejsce
Robert Grzybek
Robert Grzybek
Zawodnik - Aleksandrów Łódzki/woj. łódzkie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
40 miejsce
Dorota Talarowska
Dorota Talarowska
Zawodnik - CZATOLIN/woj. łódzkie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
41 miejsce
Włodzimierz Daniluk
Włodzimierz Daniluk
Zawodnik - Gdynia/woj. pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
42 miejsce
Jan Ocieczek
Jan Ocieczek
Zawodnik Junior - Krokowa/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
43 miejsce
Paweł Walkusz
Paweł Walkusz
Zawodnik - Smolno /woj. pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
44 miejsce
Jerzy Ebertowski
Jerzy Ebertowski
Zawodnik - SKORZEWO woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
45 miejsce
Gabriel Dopke
Gabriel Dopke
Zawodnik - Darzlubie/ woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
46 miejsce
Michał Dopke
Michał Dopke
Zawodnik - Darzlubie/ woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
47 miejsce
Ілля Гринкевич
Ілля Гринкевич
Zawodnik - Tarnopol-(UKRAINA)
Liczba zdobytych punktów: 21
48 miejsce