Oferta miesiąca

Julia

Bohaterów Kaszubskich 8 Władysławowo 1384

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
45 zł - 60 zł os.

Patryk

Trałowa 26 i 28 Władysławowo 445

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
50 zł - 100 zł os.

20 08.22
Zawody o Puchar Prezesa Władek Team (Mistrzostwa Klubu w Dyscyplinie Surfcastingowej)

Regulamin Zawodów Surfcastingowych

Udział w zawodach

1. Udział w zawodach oznacza akceptację regulaminu.

2. Zawody mają charakter zamknięty i uczestniczą w nich zawodnicy SKWM WŁADEK TEAM z opłaconą składką klubową za rok 2021 

3. Prawo startu w zawodach mają wszyscy chętni zawodnicy zgłoszeni do zawodów, posiadający aktualną opłatę na wędkowanie w morzu oraz którzy uiścili opłatę startową.

4. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 lat obowiązani są o dołączenie do zgłoszenia pisemnej zgody prawnego opiekuna oraz wymagana jest obecność opiekuna w czasie trwania całych zawodów.

 
Sprzęt i przynęty stosowane w zawodach.

1. Dozwolone jest łowienie za pomocą 2 wędzisk o długości nie mniejszej niż 30 cm i nieprzekraczającej 5m (sygnalizatory brań nie są doliczane do długości wędki). Dopuszcza się stosowanie kołowrotków ze stałą lub ruchomą szpulą z wyłączeniem kołowrotków i multiplikatorów  elektrycznych.

2. Umieszczanie przynęty w łowisku oraz wędkowanie dopuszcza się wyłącznie za pomocą wędziska. Zakazane jest używanie w czasie rzutu, wędkowania, holowania innej energii niż siła mięśni zawodnika.

3. Stosowane przez zawodników żyłki, plecionki muszą być odpowiedniej wytrzymałości, zapewniającej bezpieczeństwo w czasie rzutów, wędkowania i holowania ryb.

4. Dopuszcza się posiadanie zapasowych wędzisk, lecz nieuzbrojonych w przynęty , przetrzymywanych w sposób absolutnie nieprzeszkadzający innym zawodnikom i skierowanych w kierunku przeciwnym do łowiska.

5. Zawodnik może posiadać dowolną liczbę przyponów z przynętami.

6. Każdy zawodnik powinien posiadać przyrząd do uwalniania ryb z haków oraz do mierzenia, zabijania i przechowywania ryb. Może również używać sprzętu do lądowania ryb ( podbierak). Organizator zobowiązany jest umożliwić zawodnikom porównanie swoich przymiarów z przymiarami sędziowskimi.

7. Sprzęt wędkarski należy używać tak, by nie zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników oraz osób postronnych.

8. W czasie wędkowania (w tym zakładania przynęt), zarzucania i holu zabroniona jest pomoc osób trzecich.

9. Zabrania się stosowania w trakcie zawodów preparatów i atraktorów nęcących ryby lub zmieniających ich kolor.

10. Przy wszelkich przerwach w łowieniu(np. na posiłek) zestawy muszą być wyjęte z wody i tak zabezpieczone, aby nie stanowiły zagrożenia dla innych uczestników zawodów oraz osób postronnych i zwierząt.

11. Przynęta stosowana w zawodach nie może być inna jak pochodzenia naturalnego(zakaz stosowania przynęt sztucznych).

12. Dozwolone jest stosowanie  jedynie zestawów zakończonych jednym hakiem o pojedynczym ostrzu o rozstawie do 20 mm.

Organizacja i przebieg zawodów.

1. Zawody odbędą się jako jednoturowe.

2. Czas trwania tury wynosi 12 godzin .(w godzinach 18.00 - 6.00). Dopuszcza się skrócenie czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby jednak tura była uznana za rozegraną, nie może trwać krócej niż połowa czasu ustalonego.

3. Pięć minut przed końcem zawodów obowiązuje wyjęcie jednego zestawu z wody. 

4. Zawodnik łowi na wylosowanym przez siebie stanowisku, które rozstawione są minimum 40 m od siebie. 

5. Każdy zawodnik musi znać aktualne wymiary i okresy ochronne ryb występujących w łowisku.

6. Do klasyfikacji zalicza się ryby zacięte pomiędzy sygnałami rozpoczęcia i zakończenia łowienia, a wyholowane w czasie nieprzekraczającym 10 minut od sygnału zakończenia łowienia po wcześniejszym zasygnalizowaniu okrzykiem "RYBA".

7.  Ryby wymiarowe , dryfujące po powierzchni wody i podebrane oraz złowione po sygnale nie są zaliczane do wyniku zawodnika i należy je natychmiast wypuścić po odhaczeniu.

8. Wszystkie złowione ryby przeznaczone do zabrania należy natychmiast uśmiercić oraz odnotować w karcie startowej gatunek oraz godzinę złowienia a następnie przedstawić do podpisania zawodnikowi ze swojej prawej lub lewej strony. Zawodnik odpowiada, za jakość i stan przechowywania złowionych ryb.

9. Ryby przedstawione do komisji sędziowskiej, nie mogą być patroszone (bez obcinania głów i manipulowania długością).

10. Organizator nie zapewnia przynęt dla zawodników. Sygnały obowiązujące w zawodach: a) pierwszy sygnał rozpoczęcie zawodów. b) drugi sygnał zakończenie zawodów

ZASADY USTALANIA WYNIKÓW ZAWODÓW

W zawodach stosuje się punktację długościową. Za każdą rybę liczoną do punktacji zawodnik otrzymuje 10 punktów oraz 1 punkt za każdy centymetr 1cm = 1 punkt a 1mm= 0.1 punktu.

ZAWODNIK ZOSTAJE ZDYSKWALIFIKOWANY ZA:

1. Wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu.

2. Nie zdanie karty startowej komisji sędziowskiej.

3. Nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej;

4. Za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników.

5. Przedłożenie komisji sędziowskiej ryby pod ochroną lub ryby złowionej w innym miejscu niż tura zawodów oraz ryby nie złowionej przez siebie.

6. Używanie sprzętu i przynęt niezgodnych z przepisami.
 

Ryby łowione (punktowane) w zawodach i ich wymiary ochronne to:

belona – bez wymiaru(10 szt. na dobę)

certa – 30cm,

flądry (gładzica, stornia, zimnica) – 25cm,

jaź – 25cm,

leszcz – 40cm, (10 szt. na dobę)

okoń – 20cm, (6 kg na dobę)

płoć – 20cm,

sandacz – 45cm (6 szt. na dobę)

sieja – 40cm,

turbot (skarp, nagład) – 30cm

węgorz – 50cm, (2szt.na dobę)

wzdręga – 20cm,

pstrąg tęczowy – bez wymiaru i limitu 

boleń – 40 cm;

lin – 28cm (5 szt. na dobę)

UWAGA!

Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody na zdrowiu, życiu , mieniu i sprzęcie osób biorących udział w zawodach jak i osób postronnych.

Zawody o Puchar Prezesa Władek Team (Mistrzostwa Klubu w Dyscyplinie Surfcastingowej)
Zawodnicy Władek TEAM uczestniczący w zawodach