Oferta miesiąca

Perełka

Siedleckiego 7B Władysławowo 10385

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
60 zł - 80 zł os.

Pryzmat

Męczenników Wielkiej Wsi 39a, Władysławowo, Polska 1524

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
60 zł - 80 zł os.

05 03.22
Władkowy Sandacz

HARMONOGRAM IMPREZY:

- Otwarcie biura zawodów, rozdanie kart startowych, kawa i herbata 16:00 - 17:00

- Odprawa zawodników 17:00

- Wędkowanie 17:30- 23:00

- Dostarczenie kart startowych do 23:30

- Zakończenie zawodów, losowanie nagród po 00:00.

 

Teren zawodów: Port Rybacki Władysławowo

Startowe dla klubowiczów: 90 zł.

Dla zawodników spoza klubu: 100 zł.

 

Osoby spoza klubu proszę zapisywać się przez smsy pod numer 600 185 647.

Wpłat jak zwykle dokonujemy na konto SKWM Władek Team

91 1600 1462 1899 0704 7000 0003

do ostatniego dnia lutego (28.02) z podaniem imienia i nazwiska zawodnika.


 

Regulamin otwartych zawodów towarzyskich w wędkarstwie spinningowym:

 1. Udział w zawodach jest dobrowolny i oznacza akceptację niniejszego regulaminu zawodów.

 2. Ustala się następujące kategorie wiekowe dla zawodników.                                                         

- seniorzy:  powyżej  18 lat. Uwaga: w przypadku osób niepełnosprawnych wymagana jest obecność osoby towarzyszącej podczas wędkowania w porcie. 

- juniorzy: do 18 lat (Do 18 lat obowiązuje pisemna zgoda opiekuna prawnego, oraz obecność opiekuna w czasie trwania zawodów. Przy dolnej granicy wieku decyduje rok urodzenia, a zawodnik jest zakwalifikowany do danej kategorii wiekowej do końca roku kalendarzowego o ile do dnia 1 stycznia danego roku nie przekroczył podanej granicy wieku)     

3. Uczestnik zawodów powinien posiadać aktualne opłaty morskie uiszczone we właściwym urzędzie uprawnionym do wydawania pozwoleń na uprawianie amatorskiego połowu ryb w morzu (w formie wydruku lub elektronicznej) oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość i posiadać je przy sobie.

4. Terenem zawodów jest Port Władysławowo (bez wyznaczonych przez organizatora sektorów, a tzw. miejscówka jest indywidualnie wybierana przez zawodnika), które odbywają się ze stałego lądu bez wchodzenia do wody oraz korzystania ze wszelkiego rodzaju jednostek pływających (w tym znajdujących się na terenie portu).

5. Wyróżnienia za zdobyte miejsca: 1-3 - puchar i dyplom; 4-6 - dyplom oraz dyplom za najdłuższą rybę zawodów.

6. Za udział w zawodach towarzyskich koszty ponoszą uczestnicy zgodnie z ustaleniami organizatora.

7. Przyjmuje się następującą definicję pomiaru długości ryby: „za długość ryby uważa się odległość pomiędzy początkiem głowy a najdalszym krańcem płetwy albo tarczy ogonowej”.  Ryba podczas mierzenia powinna być ułożona na płaskiej powierzchni tak, aby przymiar nie zginał przedniej części pyszczka, a ogon był maksymalnie rozciągnięty wzdłuż osi pomiaru. Organizator jest zobowiązany zapewnić przed zawodami wszystkim zawodnikom  możliwość skontrolowania własnych przymiarów z oficjalnym przymiarem stosowanym przez komisję sędziowską zawodów.

8. Przyjmuje się zasadę, że do klasyfikacji zawodów zalicza się ryby zacięte i wyholowane pomiędzy sygnałami rozpoczęcia i zakończenia tury zawodów. Zezwala się na wydłużenie wyholowania ryby na ląd w czasie 10 minut po sygnale zakończenia zawodów pod warunkiem, że została ona  zacięta w regulaminowym czasie zawodów i wcześniejszym zasygnalizowaniem okrzykiem "RYBA".

9. Do zakwalifikowania ryb jako "ważne" przyjmuje sie tylko takie, które mają odpowiedni wymiar (równy lub większy od ochronnego) oraz zahaczone w obrębie głowy (koniec głowy wyznaczają końce pokryw skrzelowych). Rybę którą zawodnik zamierza zabrać po zakończeniu zawodów, należy po zmierzeniu przez sędziego, natychmiast uśmiercić. W innym przypadku, po zmierzeniu przez sędziego natychmiast wypuścić. Wszystkie inne, w tym objęte ścisłą ochroną, ochroną gatunkową oraz okresem ochronnym lub zacięte w sposób inny jak opisany powyżej należy natychmiast wypuścić.

 10. Rybą główną zawodów jest sandacz i ona jako pierwsza jest brana pod uwagę do klasyfikacji zawodów. Inne  ryby będą również zaliczane do klasyfikacji jeśli brak będzie ryby głównej zawodów.

 11. O wynikach zawodów decydować będzie sumaryczna długość złowionych ryb.

 12. Protest może być zgłoszony najbliższemu członkowi  Komisji Sędziowskiej najpóźniej do 15 minut od chwili powstania sporu lub stwierdzenia nieprawidłowości, która je  rozpatruje i informuje zainteresowane osoby o podjętej decyzji. Protesty zgłaszamy słownie i są wolne od kaucji.

13. Organizator może przeprowadzić kontrolę złowionych ryb, antydopingową oraz stanu trzeźwości zawodników. Zawodnik odmawiający poddania się kontroli zostaje zdyskwalifikowany w  zawodach.

14. Zabrania się jakiejkolwiek manipulacji przy złowionych rybach przedstawionych  Komisji Sędziowskiej celem ich zakwalifikowania. Po stwierdzeniu takiego faktu, zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w zawodach. Dyskwalifikacja następuje również jeśli zawodnik przedstawi Komisji Sędziowskiej ryby  nie złowione przez siebie oraz za wyjątkowo nieetyczna zachowanie się w stosunku do organizatora, sędziego czy zawodników.

15. Każdy zawodnik jest osobiście odpowiedzialny za jakość i ilość łowionych ryb, korzystanie ze sprzętu wędkarskiego zgodnie z wymogami R.A.P.R. oraz za przestrzeganie zasad w nim zawartych.

16. W przypadku nagłego załamania się pogody lub innych obiektywnych trudności czas trwania tury może zostać skrócony. Tura jest zaliczona, jeśli trwała co najmniej połowę planowanego czasu.

SPRZĘT I PRZYNĘTY STOSOWANE W ZAWODACH:

17. Spinning – metoda sportowego i amatorskiego połowu ryb przy użyciu wędki,    kołowrotka lub multiplikatora i sztucznej przynęty polegająca na przemiennym jej zarzucaniu i ściąganiu .

18. Stosowane przez zawodników żyłki, plecionki muszą być odpowiedniej wytrzymałości, zapewniającej bezpieczeństwo w czasie rzutów, wędkowania i holowania ryb. Sprzęt wędkarski należy używać tak, by nie zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników.

19. Każdy zawodnik powinien posiadać przyrząd do uwalniania ryb z haków oraz do mierzenia, zabijania i przechowywania ryb. Może również używać sprzętu do lądowania ryb (podbierak). Organizator zobowiązany jest umożliwić zawodnikom porównanie swoich przymiarów z przymiarami sędziowskimi.

20. Dopuszczone są wyłącznie przynęty sztuczne. W przypadku metody bocznego troka i podobnych dozwolony jest jeden boczny trok i jedna przynęta. Zabronione jest dozbrajanie zestawów przynętą naturalną.

DOPUSZCZALNE SĄ WSZYSTKIE METODY SPINNINGOWE.

ZABRANIA SIĘ ŁOWIENIA „NA SZARPAKA”.

PUNKTACJA ZA RYBY:

Sandacz jest rybą przewodnią zawodów i jest liczony przed wszystkimi innymi gatunkami!

Punktacja za ryby wymiarowe: 1 szt = 10 pkt, 1 cm = 1pkt, 1 mm = 0,1pkt .

WYMIARY RYB KLASYFIKOWANYCH:                                                                                                                       

1) SANDACZA – 45 cm;

2) bolenia – 40 cm;

3) gładzicy, zimnicy i storni – 25 cm;

4) łososia  –  60 cm;

5) okonia  – 20 cm;

6) troci –  50 cm;

7) turbota – 30 cm;

UWAGA! Zgodnie z przepisami obowiązują limity połowu/ jednego wędkarza:

- 2 sztuki łącznie - w przypadku łososia i troci

- 6 sztuk - w przypadku sandacza.

WAŻNE: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie, życie oraz sprzęt zawodników, a także za ewentualne zniszczenia na terenie portu

Władkowy Sandacz
Zawodnicy Władek TEAM uczestniczący w zawodach
Andrzej Dechnik
2 miejsce
Michał Ceszke
Michał Ceszke
Zawodnik - Kąpino
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
3 miejsce
Mirosław Golla
4 miejsce
Krystian Lezner
Krystian Lezner
V-ce Prezes d/s organizacyjnych - Mrzezino
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
5 miejsce
Józef Florek
Józef Florek
Zawodnik - Reda/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
6 miejsce
Krzysztof Sadłowski
8 miejsce
Arek Szoska
Arek Szoska
Zawodnik - Skowarcz/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
9 miejsce
Jerzy Król
Jerzy Król
Zawodnik - Władysławowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
10 miejsce
Dariusz Krysiak
Dariusz Krysiak
Zawodnik - Poddębice /woj.Łódź
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
11 miejsce
Adrian Toporski
12 miejsce
Sebastian Kłys
Sebastian Kłys
Zawodnik - Góra
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
15 miejsce
Wiktor Katana
Wiktor Katana
Zawodnik - Gdańsk
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
16 miejsce
Adam Garlicki
Adam Garlicki
Zawodnik - Kąpino/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
17 miejsce
Jacek Talarowski
Jacek Talarowski
Zawodnik - Czatolin /woj.łódzkie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
18 miejsce
Lucjan Matysiak
Lucjan Matysiak
Zawodnik - Władysławowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
19 miejsce
Michał Dąbrowski
Michał Dąbrowski
Zawodnik - Gdynia
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
20 miejsce
Jan Drożak
Jan Drożak
Klubowicz - LUBOCHNIA k. Gniezna /woj. wielkopolskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
21 miejsce
Dorota Talarowska
Dorota Talarowska
Zawodnik - CZATOLIN/woj. łódzkie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
22 miejsce
Sebastian Bach
Sebastian Bach
Zawodnik - LUZINO/ woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
23 miejsce
Gabriel Dopke
Gabriel Dopke
Zawodnik - Darzlubie/ woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
26 miejsce
Michał Dopke
Michał Dopke
Zawodnik - Darzlubie/ woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
27 miejsce