Oferta miesiąca

Julia

Bohaterów Kaszubskich 8 Władysławowo 18224

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
60 zł - 80 zł os.

Perełka

Siedleckiego 7B Władysławowo 9145

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
60 zł - 80 zł os.

27 02.22
Rzutówka Surfcastingowa

HARMONOGRAM I INFORMACJE ZAWODÓW RZUTOWYCH dn. 27.02.2022r.(niedziela)                                                     

10.00-Zbiórka zawodników-sprawdzenie listy startowej.                                                                                                           

10.30- Odprawa techniczna , omówienie regulminu oraz bezpieczeństwa podczas trwania zawodów.                                     

11.00-Rozpoczęcie zawodów.                                                                                                                                             

UWAGA:                                                                                                                                                                                         

Godzina zakończenia zawodów, ogłoszenie wyników oraz rozdanie pucharów  uzależnione jest od chwili zakończenia rzutów pzez ostatniego zawodnika.

W trakcie trwania zawodów, organizator zapewnia ciepłe posiłki oraz  gorące napoje (kawa,herbata)                        

Lista startowa stworzona będzie na podstawie zaksięgowanych  wpłat.

60zł (klubowicze WŁADEK TEAM), 70zł (pozostali zawodnicy) do dnia 20.02.2022 r. 

Wpłaty na konto nr. : 91 1600 1462 1899 0704 7000 0003 ( w tytule wpisz: imię i nazwisko-RZUTÓWKA 2022).                                                                                                                                                                                 

MIEJSCE ZAWODÓW;                                                                                                                                                                 

Łąka WIDOWO naprzeciwko zejścia nr14 na plażę w Karwieńskim Błocie Drugim.                                                                                                                                                           

 REGULAMIN ZAWODÓW RZUTOWYCH SURFCASTINGOWYCH

Organizator SKWM WŁADEK TEAM

Celem zawodów jest spotkanie wędkarzy, wymiana doświadczeń wędkarskich oraz podnoszenie swoich umiejętności.

1. W zawodach może uczestniczyć każda osoba bez względu na wiek, pod warunkiem, że akceptuje regulamin zawodów

2. Biorąc udział w zawodach, zawodnik bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody zarówno materialne jak i niematerialne jakie może wyrządzić innym. Organizator w tej kwestii nie jest stroną.

3. W sprawach spornych lub niejasnych ,a związanych z przebiegiem zawodów lub regulaminu ostateczną decyzje podejmuje komisja sędziowska.

SPRZĘT UŻYWANY W ZAWODACH

- wędzisko o długości min 30 cm i maksymalnej długości 5m - kołowrotek dowolnego typu - linka główna - dowolna grubość -przypon strzałowy z żyłki bądź plecionki o wytrzymałości min 20 kg - przypon strzałowy przed rzutem musi być nawinięty na szpule kołowrotka w ilości min 4 zwoi - minimalna długość przyponu strzałowego to długość wędziska + 2m -zakończenie przyponu strzałowego w miejscu połączenia z ciężarkiem krętlik o długości do 15 mm, lub pętelka - w przypadku tak zwanych żyłek konicznych na końcowym odcinku min 0,65 mm -ciężarek o masie 120 gr (dostarcza organizator). 

WYKONYWANIE RZUTÓW

- organizator dopuszcza dowolną technikę rzutów surfcastingowych -zawodnik musi dopełnić starań aby w czasie wykonywania rzutu nie być zagrożeniem dla innych

- zawodnik wykonuje rzut z miejsca wskazanego przez organizatora, które to wcześniej zostanie wyznaczone przez organizatora tzw. punkt startowy

- każdy zawodnik wykonuje trzy rzuty w trzech seriach, tylko i wyłącznie przy użyciu własnych sił ,w szczególnych i uzasadnionych przypadkach komisja sędziowska może wyrazić zgodę na wykonanie rzutów jeden po drugim.

- zawodnik rozpoczyna rzut na wyraźne polecenie sędziego technicznego -po zmierzeniu długości zawodnik udaje się do strefy zawodnika lub kibica według uznania

RZUTY SPALONE

- rzutem spalonym uznaje się gdy: -zawodnik wykona rzut przed sygnałem sędziego

- zawodnik przekroczy stopą linię rzutni - ciężarek upadnie poza strefę rzutów , którą to określi organizator w dniu zawodów - ciężarek dotknie ziemi poza linią rzutni -ciężarek zerwie się w trakcie wykonywania rzutu lub podczas ściągania.

DYSKWALIFIKACJA ZAWODNIKA

- za niesportowe zachowanie się w stosunku do sędziów, zawodników ,organizatorów lub publiczności - w przypadku użycia sprzętu niezgodnego z poniższym regulaminem. 

PUNKTACJA ZAWODÓW

- zawodnik otrzymuje 1 pkt za 1m , oraz 0,1 pkt za każde 10cm ponad pełen metr oraz 0,01 za centymetr. -wynik zaokrągla się do 2 miejsc po przecinku np. długość 156,34 m = 156,34 pkt

- zwycięzcą zawodów zostaje zawodnik,który uzyska największą ilość punktów w jednym rzucie.

Udział w zawodach oznacza akceptację powyższego regulaminu.

Rzutówka Surfcastingowa
Zawodnicy Władek TEAM uczestniczący w zawodach
Andrzej Dechnik
2 miejsce
Michał Jaskulski
Michał Jaskulski
Zawodnik - Pierwoszyno woj. pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 101
Brał udział też w:
3 miejsce
Krzysztof Sadłowski
Krzysztof Sadłowski
Zawodnik - Leśniewo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 91
Brał udział też w:
4 miejsce
Arek Doppke
Arek Doppke
Zawodnik - Minkowice/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 81
Brał udział też w:
5 miejsce
Grzegorz Murzynkowski
Grzegorz Murzynkowski
Zawodnik - Karwieńskie Błoto Pierwsze/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 61
Brał udział też w:
7 miejsce
Mirosław Golla
8 miejsce
Krystian Lezner
Krystian Lezner
V-ce Prezes d/s organizacyjnych - Mrzezino
Liczba zdobytych punktów: 31
Brał udział też w:
10 miejsce
Michał Okniński
Michał Okniński
Zawodnik - Rumia/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
11 miejsce
Józef Florek
Józef Florek
Zawodnik - Reda/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
12 miejsce
Maciej Kamiński
13 miejsce
Sebastian Bach
Sebastian Bach
Zawodnik - LUZINO/ woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
15 miejsce
Włodzimierz Daniluk
Włodzimierz Daniluk
Zawodnik - Gdynia/woj. pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
16 miejsce
Jan Ocieczek
Jan Ocieczek
Zawodnik Junior - Krokowa/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
17 miejsce