Oferta miesiąca

Julia

Bohaterów Kaszubskich 8 Władysławowo 19400

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
40 zł - 60 zł os.

Przy Plaży

Hryniewieckiego 7 Władysławowo 7020

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
200 zł - 350 zł os.

Polskie Wędkarstwo Morskie

INFORMATOR MORSKI - wszystko czego szukasz na jednej stronie...
Na skróty: zawody | prognoza pogody | opłaty | ODZIEŻ WŁADEK TEAM

NASZ FACEBOOK

Okresy ochronne ryb morskich

Załóżmy, że ktoś nie przepada za tłumami w Okresy ochronne ryb morskichmiasteczkach oraz na plażach i ponieważ ceni sobie większy spokój, na termin wędkarskiego wyjazdu nad morze wybiera wrzesień. W takim  wypadku trzeba przypomnieć, że od 15 września do końca lutego obowiązuje coś, co nazywamy „zakazem portowym”. Otóż w wyżej wymienionym okresie na terenie portów morskich nie wolno spinningować. Dozwolone jest natomiast wędkowanie metodą spławikową i gruntową, ale tylko w godzinach od 7:00 do 17:00. O powodach wprowadzenia takiego przepisu i jego odbiorze w środowisku pisał  kiedyś Marek Szymański, pisałem również ja w rubryce „Morskie opowieści”. Po obserwacji portowych połowów w marcu i dłuższym namyśle stwierdzam, że ów przepis nie jest irracjonalny i w sporej mierze chroni populację portowych sandaczy. Mimo wszytko jednak, moim skromnym zdaniem zakaz powinien obowiązywać na przykład od 1 listopada, a nie już we wrześniu, kiedy trwa jeszcze kalendarzowe lato i można liczyć na dobre brania innych ryb, głównie okoni. Pewną pociechą jest fakt, iż z plaży – na surfa lub spinning – łowić możemy przez cały rok.

Kolejna, ważna kwestia: polskie prawo dopuszcza wędkowanie w morzu na zestawy zaopatrzone w większą niż tylko jeden ilość haczyków. I tak na płastugi polujemy na ogół z zestawem dwuhaczykowym, a na śledzie – przy użyciu „choinki”, która może mieć do pięciu haczyków i nie wymaga stosowania żadnych przynęt naturalnych. Natomiast o tym, jakie przynęty stosujemy w surfcastingu na flądry, dorsze, leszcze i belony pisaliśmy już nie raz. Na koniec jeszcze jedna uwaga: jeśli w to lato zamierzacie spróbować swoich sił w którejś z dziedzin wędkarstwa morskiego po raz pierwszy, przeczytajcie podstawowe przepisy i – koniecznie ! – zapoznajcie się z wymiarami ochronnymi ryb (strona internetowa OIRM). Niektóre różnią się od tych obowiązujących na wodach PZW. Połamania!


Poniżej znajduje się podstawa prawna zawierająca wszelkie nowelizacje i poprawki uchwalone na dzień 5 września 2019r.

(poprawki z rozporządzeniu zostały naniesione przez redakcję Władek TEAM)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 586, 642 i 730) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie  określa  w odniesieniu  do  wykonywania  rybołówstwa  komercyjnego  na  obszarach,  o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim, zwanej dalej „ustawą”:

§ 2. Określa się wymiary ochronne na obszarze, o którym mowa w art. 9 ust. 1:

1)   pkt 1 ustawy, dla następujących gatunków ryb:

2)   pkt 2 ustawy – na obszarach, o których mowa:

§ 3. Określa się okresy ochronne, jako środki ochrony, o których mowa w art. 7 i art. 13 rozporządzenia Parlamentu Eu-ropejskiego  i Rady  (UE)  nr 1380/2013  z dnia  11 grudnia  2013 r.  w sprawie  wspólnej  polityki  rybołówstwa,  zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 22, z późn. zm.2)), na obsza-rze:

1)   o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy, dla następujących gatunków ryb:

2)   zachodnich wód wewnętrznych, dla następujących gatunków ryb:

3)   wschodnich wód wewnętrznych, dla następujących gatunków ryb:

§ 4. Obszary  wyłączone  z wykonywania  rybołówstwa  komercyjnego  na  stałe  lub  na  czas  określony  są  określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Określa się następujące rodzaje narzędzi połowowych, które mogą być używane do wykonywania rybołówstwa komercyjnego:

2. Do połowów organizmów morskich przeznaczonych do użycia jako przynęty przy wykonywaniu rybołówstwa ko-mercyjnego narzędziami, o których mowa w ust. 1 pkt 4, w danym rejsie połowowym, prowadzonych statkami rybackimi o długości całkowitej do 12 m w pasie wód o szerokości 2 Mm od brzegu, stosuje się włoczek żywcowy (MIS) o długości nie większej niż 5 m między środkowym punktem nadbory a sznurówką worka włoka.

Cała ustawa do ściągnięcia bezpośrednio ze strony Miniasterstwa: DZIENNIK USTAW

 


 

 

Wędkarstwo morskie - Opłaty morskie oraz konto inspektoratu gdzie wpłacić pieniądzeMorskie opłaty wędkarskie


Wędkarstwo morskie - limity dzienne połowowe ryb morskichLimity połowowe ryb morskich


Wróć na stronę główną morskiego informatora wędkarskiego

PORADNIK WĘDKARZA MORSKIEGO