Oferta miesiąca

Milena

Dettlaffa 2 Władysławowo 14047

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
35 zł - 55 zł os.

Villa Alex

Ogrodowa 6 Władysławowo 10967

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
35 zł - 75 zł os.

Polskie Wędkarstwo Morskie

Informator Moski – wszystko czego szukasz na jednej stronie...

ODWIEDŹ NASZEGO FACEBOOKA

Okresy ochronne ryb morskich

Załóżmy, że ktoś nie przepada za tłumami w Okresy ochronne ryb morskichmiasteczkach oraz na plażach i ponieważ ceni sobie większy spokój, na termin wędkarskiego wyjazdu nad morze wybiera wrzesień. W takim  wypadku trzeba przypomnieć, że od 15 września do końca lutego obowiązuje coś, co nazywamy „zakazem portowym”. Otóż w wyżej wymienionym okresie na terenie portów morskich nie wolno spinningować. Dozwolone jest natomiast wędkowanie metodą spławikową i gruntową, ale tylko w godzinach od 7:00 do 17:00. O powodach wprowadzenia takiego przepisu i jego odbiorze w środowisku pisał  kiedyś Marek Szymański, pisałem również ja w rubryce „Morskie opowieści”. Po obserwacji portowych połowów w marcu i dłuższym namyśle stwierdzam, że ów przepis nie jest irracjonalny i w sporej mierze chroni populację portowych sandaczy. Mimo wszytko jednak, moim skromnym zdaniem zakaz powinien obowiązywać na przykład od 1 listopada, a nie już we wrześniu, kiedy trwa jeszcze kalendarzowe lato i można liczyć na dobre brania innych ryb, głównie okoni. Pewną pociechą jest fakt, iż z plaży – na surfa lub spinning – łowić możemy przez cały rok.

Kolejna, ważna kwestia: polskie prawo dopuszcza wędkowanie w morzu na zestawy zaopatrzone w większą niż tylko jeden ilość haczyków. I tak na płastugi polujemy na ogół z zestawem dwuhaczykowym, a na śledzie – przy użyciu „choinki”, która może mieć do pięciu haczyków i nie wymaga stosowania żadnych przynęt naturalnych. Natomiast o tym, jakie przynęty stosujemy w surfcastingu na flądry, dorsze, leszcze i belony pisaliśmy już nie raz. Na koniec jeszcze jedna uwaga: jeśli w to lato zamierzacie spróbować swoich sił w którejś z dziedzin wędkarstwa morskiego po raz pierwszy, przeczytajcie podstawowe przepisy i – koniecznie ! – zapoznajcie się z wymiarami ochronnymi ryb (strona internetowa OIRM). Niektóre różnią się od tych obowiązujących na wodach PZW. Połamania!


Poniżej znajduje się podstawa prawna zawierająca wszelkie nowelizacje i poprawki uchwalone na dzień 5 czerwiec 2018r.

(poprawki z rozporządzeniu zostały naniesione przez redakcję Władek TEAM)

 

   Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1015 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1) z dnia 6 lipca 2015 r.
w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Rozporządzenie określa:
1)   wymiary i okresy ochronne organizmów morskich dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
2)   szczegółowy sposób i warunki wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
3)   wysokość  opłaty,  o której  mowa  w art. 90  ust. 1  pkt 2 ustawy  z dnia  19 grudnia  2014 r.  o rybołówstwie  morskim, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2.
 1. Na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego
wymiary ochronne dla poszczególnych gatunków ryb:


2. Wymiar ochronny, o którym mowa w ust. 1, ustala się, mierząc długość ryby od początku zamkniętego pyska do
końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej.


§ 3.
 Ustanawia się okresy ochronne dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego dla następujących gatunków ryb:

§ 4.
1.  W ramach wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego połowy organizmów morskich, zwane dalej „połowami”, prowadzi się przy użyciu wędki lub kuszy.
2. Połowów nie prowadzi się:


§ 5.
 1. Połowy prowadzi się wędką o długości wędziska nie mniejszej niż 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną:

2. Przy prowadzeniu połowów płastug lub śledzi dopuszcza się zakończenie linki, o której mowa w ust. 1:

3. Przy  prowadzeniu  połowów  dorsza  ze  statku  lub  innego  niż  statek  urządzenia  pływającego  dopuszcza się zakończenie linki, o której mowa w ust. 1:

4. Nie prowadzi się połowów wędką na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich: Darłowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Łeba, Rowy, Ustka, od dnia 15 września do dnia 31 grudnia:

§ 6.
  Połowy wędką prowadzi się:

§ 7.
 Połowy ze statku lub innego niż statek urządzenia pływającego prowadzi się:

§ 8.
1. Przy prowadzeniu połowów ze statku lub innego niż statek urządzenia pływającego dopuszcza się holowanie przynęt, z wyłączeniem żywej ryby.
2. Holowanie przynęt, o którym mowa w ust. 1, może być prowadzone przy użyciu nie więcej niż 12 wędek, niezależnie od liczby osób prowadzących połowy ze statku lub innego niż statek urządzenia pływającego.

§ 9.
 Nie cumuje się statku lub innego niż statek urządzenia pływającego używanego do prowadzenia połowów do:

§ 10.
 Połowy kuszą prowadzi się:

§ 11.
 Ilość ryb, którą może wyłowić i zatrzymać osoba fizyczna prowadząca połowy w ciągu doby, wynosi nie więcej niż:


§ 12.
 Ryby niewymiarowe albo ryby gatunków objętych ochroną ścisłą, o której mowa w art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.2)), lub wyłowione w ustanowionych dla nich  okresach  ochronnych  lub  w obszarach  wyłączonych  z wykonywania  rybołówstwa  komercyjnego  niezwłocznie  wy-
puszcza się do łowiska.


§ 13.
 Nie  pozostawia  się  narzędzi  połowowych  bez  nadzoru  osoby  fizycznej  prowadzącej  połowy,  a wyłowionych ryb nie rozdysponowuje się przed zakończeniem połowów w danym dniu.

§ 14.
 Przy zajmowaniu miejsc na łowisku zachowuje się następujące odległości:

§ 15.
  Podmioty prowadzące połowy są obowiązane na każde wezwanie osoby uprawnionej do wykonywania czynności kontrolnych:

§ 16. Wysokość opłaty na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wynosi, w przypadku:

§ 17.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wędkarstwo morskie - Opłaty morskie oraz konto inspektoratu gdzie wpłacić pieniądzeMorskie opłaty wędkarskie


Wędkarstwo morskie - limity dzienne połowowe ryb morskichLimity połowowe ryb morskich


Wróć na stronę główną morskiego informatora wędkarskiego

PORADNIK WĘDKARZA MORSKIEGO