Oferta miesiąca

Artemis

Stoczniowców 36 Władysławowo 16161

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
50 zł - 75 zł os.

Julia

Bohaterów Kaszubskich 8 Władysławowo 17490

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
60 zł - 80 zł os.

03 03.19
Klubowy kuter 2019

W zeszłym roku władkowicze wypłynęli z Ustki. Tamtejsze łowiska różnią się od naszych tym, że wędkowanie odbywa się na wyraźnie mniejszych głębokościach. Ma to tę zaletę, że można używać lżejszego sprzętu, co wielu wędkarzy bardzo sobie ceni. Miejsce tegorocznych zawodów to Łeba, a więc łowiska podobne do Ustki. 

Osoby,które chcą wsiąść udział w zawodach zobowiązane są do wpłacenia zadatku w wysokości 100 zł na konto Klubu. Koszt wpisowego na zawody to około -/+ 190zł.
 


Regulamin zawodów w połowie dorszy z kutra
ORGANIZATOR  WLADEK TEAM
Prawo startu w zawodach mają wszyscy zawodnicy Władek.pl TEAM
Zawody zaliczane są do rankingu Wladek.pl TEAM i podlegają punktacji określonej w rankingu
    1.Dozwolone  jest łowienie za pomocą wędziska i kołowrotka lub multiplikatora.     Umieszczanie przynęty w łowisku oraz wędkowanie dopuszcza się wyłącznie   za pomocą     wędziska.
 Stosowane przez zawodników żyłki, plecionki muszą być odpowiedniej wytrzymałości, zapewniającej bezpieczeństwo w czasie rzutów, wędkowania i holowania ryb.
 Dopuszcza się posiadanie zapasowych wędzisk, lecz nieuzbrojonych w przynęty z ostrzami, przetrzymywanych w sposób absolutnie nieprzeszkadzający innym zawodnikom . Zawodnik może posiadać dowolną liczbę przyponów z przynętami.
 Każdy zawodnik powinien posiadać przyrząd do uwalniania ryb z haków oraz do mierzenia, zabijania i przechowywania ryb. Może również używać sprzętu do lądowania ryb (osęka, podbierak). Organizator zobowiązany jest umożliwić zawodnikom porównanie swoich przymiarów z przymiarami sędziowskimi.
Sprzęt wędkarski należy używać tak, by nie zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników.
 W czasie wędkowania (w tym zakładania przynęt), zarzucania i holu zabroniona jest pomoc osób trzecich, zaś przy lądowaniu ryby można skorzystać z pomocy innego zawodnika bądź członka załogi jednostki pływającej. Udzielanie pomocy może się odbyć wyłącznie na wyraźną prośbę zawodnika i na jego ryzyko. Holowanie i lądowanie ryb ma pierwszeństwo i inni uczestnicy zawodów powinni holującemu rybę zrobić miejsce i nie przeszkadzać.
 Zakazane jest używanie w czasie rzutu, wędkowania, holowania innej energii niż siła mięśni zawodnika.
Zabrania się stosowania w trakcie zawodów preparatów i atraktorów nęcących ryby lub
 zmieniających ich kolor.
 Przy wszelkich przerwach w łowieniu zestawy muszą być wyjęte z wody i tak zabezpieczone, aby nie stanowiły zagrożenia dla innych uczestników zawodów.
Zawodnik biorący udział w zawodach ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualnie wyrządzone szkody materialne jak i nie materialne . ( organizator w tej kwestii nie jest stroną )
 RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH.
2.1 Dorsz wymiar ochronny do 35cm ,  Łosoś wymiar ochronny 60 cm , Troć wymiar ochronny 50cm , Pstrąg tęczowy brak wymiaru ochronnego , Belona brak wymiaru ochronnego , Flądrowate wymiar ochronny 25 cm

2.2 Do klasyfikacji zaliczana jest ryba która osiągnęła wymiar ochronny np. 35,00cm
 Do klasyfikacji zalicza się ryby zacięte pomiędzy sygnałami rozpoczęcia i zakończenia łowienia, a wyholowane w czasie nieprzekraczającym 10 minut od sygnału zakończenia łowienia. W przypadku holu ryby w trakcie sygnału zakończenia łowienia zawodnik musi ten fakt zasygnalizować głośnym okrzykiem „ryba” jeszcze w trakcie trwania sygnału.
2.3. Jeśli ryba jest zahaczona przez kilku wędkarzy to należy ona do wędkarza, którego haczyk jest najbliżej pyska (do decyzji sędziego). Jeśli w pysku ma haczyki różnych wędkarzy to taka ryba jest wykluczona z punktacji.
 2.4. Ryby wymiarowe złowione nieprawidłowo (np. po sygnale, zahaczone poza obrębem głowy) nie są zaliczane do wyniku zawodnika i należy je natychmiast po odhaczeniu i uśmierceniu zaznaczyć poprzez wyraźne nacięcie za głową na grzbiecie. Niezaznaczenie ryby złowionej nieprawidłowo skutkuje tym, że sędzia ma obowiązek naciąć największą rybę złowioną dotychczas przez zawodnika.
2.5. Ryby dryfujące po powierzchni wody (zerwane w czasie holu czy podnoszenia na pokład) i podebrane nie są zaliczane do punktacji.
2.6. Wszystkie złowione ryby przeznaczone do zabrania należy natychmiast uśmiercić, Zawodnik odpowiada, za jakość i stan przechowywania złowionych ryb. Sędzia może w czasie wędkowania skontrolować wymiary ryb przetrzymywanych przez zawodników.
2.7. Ryby przedstawione do komisji sędziowskiej, jako nie  patroszone (bez obcinania głów i manipulowania długością).
3. ZASADY USTALANIA WYNIKÓW ZAWODÓW.
3.1. Zawodnik zobowiązany jest do podpisania dostarczonej mu przez organizatora karty startowej.
3.2. W zawodach stosuje się punktację długościową. Za każdą rybę liczoną do punktacji zawodnik otrzymuje 10 punktów oraz 1 punkt za każdy  centymetr długości takiej ryby i 0,1 punktu za każdy rozpoczęty  mm np. ( dorsz 36,3cm = 10punktów  + 36punktów  + 0,3 punktu  razem 46,3 )Większa ilość zdobytych punktów decyduje o wyższym miejscu . Przy równej ilość punktów decyduje ilość zaliczonych ryb (im mniej tym wyższa lokata) a następnie dłuższa ryba (dłuższa ryba to wyższe miejsce) a przy dalszej równości zawodnicy zajmują miejsca ex aequo. Dla potrzeb ustalenia wyników zawodów ryby mierzone są z dokładnością do 1 mm.
KARY DYSCYPLINARNE.
4.1. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w całych zawodach z powodu stawienia się na zawody lub doprowadzanie się w czasie ich trwania do stanu będącego zagrożeniem dla siebie lub innych uczestników zawodów (zawodników, sędziów, obsługi) poprzez używanie alkoholu lub innych środków odurzających. W przypadkach rażących, zawodnika takiego należy odizolować nawet przy pomocy innych uczestników zawodów.
4.2. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w  zawodach  za:
- niesportowe zachowywanie się wobec innych uczestników zawodów (po wcześniejszym upomnieniu);
-stosowanie innych niż dopuszczone metody połowu (po wcześniejszym upomnieniu);
-używanie niezgodnego z regulaminem zawodów sprzętu - np. wymiary przyponów, ilość i rodzaj haków, długość wędziska ;
- przetrzymywanie ryb niewymiarowych lub będących pod ochroną w czasie zawodów;
-niezaznaczenie ryb złowionych nieprawidłowo (np. poza czasem wędkowania);
-nie uśmiercenie ryby przeznaczonej do zabrania niezwłocznie po jej złowieniu;
- stosowanie niedozwolonych środków nęcąco zapachowych;
- wielokrotne, zawinione splątanie zestawów z sąsiadami;
-przedstawienie do pomiaru ryb niewymiarowych, bądź będących pod ochroną;
- nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej;
-nieetyczne lub niesportowe zachowywanie się wobec innych uczestników zawodów.
- przedstawienie do pomiarów ryb nie złowionych przez siebie;
-przedstawienie do pomiarów ryb manipulowanych długościowo
    5 Zawody rozgrywane są w 2 sektorach w jednej turze , czas łowienia   tury około  6 godzin,       po około 3 godzinach połowu zmianą stanowisk na kutrze  ,  
Sygnały obowiązujące w czasie tury zawodów:
 - pierwszy sygnał – czas na przygotowanie (min. 30 minut przed rozpoczęciem wędkowania);
- kolejny i następne pojedyncze – tzn. wolno łowić (rozpoczęcie wędkowania po zmianie miejsca łodzi);
 -kolejny i następne podwójne – tzn. wędki z wody (zmiana miejsca postoju łodzi); - ostatni potrójny – zakończenie łowienia w turze zawodów.
6.ŁOWIENIE DOZWOLONE JEST  NA PRZYNĘTY SZTUCZNE.
6.1. Dopuszczone jest łowienie jedną wędką o maksymalnej długości do 3,6 m.
6.2. Dopuszczone są wyłącznie przynęty sztuczne, zabronione jest dozbrajanie zestawów przynętą naturalną.
6.3. Systemy zbrojenia wędki :
- kotwica to haczyk o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych na średnicy maksymalnie 30 mm,  
- pojedynczy haczyk to haczyk z pojedynczym ostrzem o rozwarciu tak jak i główka jigowa nie większym niż 20 mm.
-Przyponik to bocznik mocowany do przyponu głównego bądź linki głównej                    o długości nieprzekraczającej 15 cm do miejsca mocowania haczyka lub główki jigowej.  - Dobiegacz to przyponik doczepiony do przynęty głównej:
 
    a) przynęta główna (pilker) uzbrojona w sposób elastyczny w jedną kotwicę ,     pojedynczy haczyk lub w tzw. dobiegacz, (o rozwarciu haczyka nie większym niż 20 mm)
    b) przynęta jak wyżej oraz pojedynczy haczyk (główka jigowa o rozwarciu haczyka nie większym niż 20 mm) na przyponiku zawieszonym nie dalej niż 40 cm od punktu zawieszenia przynęty głównej,  
     c) zestaw składający się z nieuzbrojonego obciążenia i dwóch lub jednego    przyponiku z pojedynczym haczykiem (główką jigową), gdzie górny przyponik jest zawieszony nie dalej niż 80cm od punktu zawieszenia obciążenia, a dolny powyżej obciążenia
 
    6.4W czasie zawodów zabronione jest wykonywanie rzutów zza głowy
    6.5Udział w zawodach potwierdza akceptację regulaminu

WYNIKI DORSZ WŁADYSŁAWOWO 2019

2019

Klubowy kuter 2019
Zawodnicy Władek TEAM uczestniczący w zawodach
Andrzej Miłosz
Andrzej Miłosz
Zawodnik - Mieroszyno /woj. pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 111
Brał udział też w:
2 miejsce
Jarosław Worach
Jarosław Worach
Zawodnik - Słupsk/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 101
Brał udział też w:
3 miejsce
Zbigniew Graf
Zbigniew Graf
Zawodnik - Słupsk
Liczba zdobytych punktów: 91
Brał udział też w:
4 miejsce
Maciej Ellwart
Maciej Ellwart
Zawodnik - Władysławowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 81
Brał udział też w:
5 miejsce
Michał Okniński
Michał Okniński
Zawodnik - Rumia/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 71
Brał udział też w:
6 miejsce
Michał Bolda
Michał Bolda
Zawodnik - Swarzewo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 61
Brał udział też w:
7 miejsce
Grzegorz Murzynkowski
Grzegorz Murzynkowski
Zawodnik - Karwieńskie Błoto Pierwsze/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 41
Brał udział też w:
9 miejsce
Rafał Wawrzyniak
Rafał Wawrzyniak
Zawodnik - Oborniki
Liczba zdobytych punktów: 31
Brał udział też w:
10 miejsce
Dariusz Kazor
Dariusz Kazor
Zawodnik - Gdynia
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
16 miejsce
Krzysztof Sadłowski
Krzysztof Sadłowski
Zawodnik - Leśniewo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
17 miejsce
Rafał Ceynowa
Rafał Ceynowa
Były zawodnik - Karlikowo
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
18 miejsce
Jerzy Król
Jerzy Król
Zawodnik - Władysławowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
19 miejsce
Tomasz Danielewicz
Tomasz Danielewicz
Zawodnik - Władysławowo-Chłapowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
20 miejsce