Oferta miesiąca

Julia

Bohaterów Kaszubskich 8 Władysławowo 16501

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
60 zł - 80 zł os.

Artemis

Stoczniowców 36 Władysławowo 14254

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
50 zł - 75 zł os.

05 10.18
Mistrzostwa Polski - Surfcasting Władysławowo 2018

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu, na zlecenie Zarządu Głównego PZW organizuje w dniach 5-7.10.2018 brzegowo – plażowe IX Mistrzostwa Polski. Zawody zostaną rozegrane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej w trzech, czterogodzinnych turach i trzech sektorach zgodnie z „Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW”.

Zawody sędziować będzie Główna Komisja Sędziowska w składzie:

Sędzia główny – Mirosław Wiśniewski – SKK

Zastępca Sędziego Głównego – Zbigniew Chrzanowski – SKK

Sędzia Sekretarz – Henryk Lademan – SKK

Sędzia Sekretarz – Iwona Smilgin – SKO

Sędzia Sektorowy – Maciej Smilgin – SKK

Sędzia Sektorowy – Ryszard Kisiel – SKK

Sędzia Sektorowy – Przemysław Klarecki - SKO

          

Prawo startu w zawodach z cyklu Grand Prix mają członkowie PZW, zgodnie z pkt.2.3.2 ZOSW cz.II.6 z aktualna opłatą członkowską, posiadający potwierdzenie opłaty za wędkowanie na wodach morskich wraz z dowodem osobistym, posiadający licencję sportową i aktualne badania lekarskie, zgłoszeni przez macierzyste Okręgi i Kluby PZW. Podczas zawodów (nad wodą) wszyscy zawodnicy muszą posiadać przy sobie aktualną opłatę za wędkowanie na wodach morskich wraz z dowodem osobistym.

 Dodatkowe informacje:

    Informujemy, że Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego dopuszczają udział w zawodach młodzież, która nie ukończyła 18 lat oraz kobiety i osoby niepełnosprawne. Dla młodzieży, kobiet i osób niepełnosprawnych nie wydziela się osobnej klasyfikacji – startują w kategorii seniorów. Młodzież do lat 18, jak również osoby niepełnosprawne mogą brać udział w zawodach wyłącznie pod stałym nadzorem opiekuna, który pozostaje cały czas na stanowisku zawodnika do zakończenia każdej tury (opiekun nie bierze udziału w zawodach jako zawodnik) . Zgłaszając młodzież należy dostarczyć zgodę prawnego opiekuna na udział w zawodach.
    W czasie wędkowania zabroniona jest pomoc osób trzecich (pkt. 7.6. ZOSW cz.II.6), tym samym na stanowisku nie mogą przebywać inne osoby z wyjątkiem jednego oficjalnie zgłoszonego trenera.
    Trenerem może być wyłącznie osoba zgłoszona przez macierzysty okręg lub klub PZW zawodnika.
    Ryby po pierwszej turze zabezpiecza organizator (sędziowie miarowi), ryby po drugiej turze zabezpiecza zawodnik. Dopuszcza się przechowywanie ryb w stanie żywym w pojemniku zapewniającym ich dobrostan.
    Zabrania się przedstawiania do komisji sędziowskiej ryb patroszonych.
    Sprzęt i przynęty zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW od pkt.12.2 do pkt.12.7
    Przypominamy, że organizator może przeprowadzić kontrolę antydopingową oraz stanu trzeźwości zawodników. Zawodnik odmawiający poddaniu się kontroli zostaje zdyskwalifikowany w całych zawodach.

Ryby łowione (punktowane) w zawodach i ich wymiary ochronne to: certa – 30cm, dorsz – 35cm, flądry (gładzica, stornia, zimnica) – 25cm, jaź – 25cm, leszcz – 40cm, łosoś – 60cm, okoń - 20cm, płoć – 20cm, sandacz – 45cm, sieja – 40cm, turbot (skarp, nagład) – 30cm, troć wędrowna – 50cm, węgorz – 50cm, wzdręga – 20cm, belona – bez wymiaru, pstrąg tęczowy – bez wymiaru. Organizator nie zapewnia przynęt dla zawodników. Zawodnicy, którzy chcą wypuszczać złowione ryby zobowiązani są do posiadania min. 15 litrowych wiader celem przetrzymania ryb w dobrej kondycji do przyjścia sędziego.

 Miejsce zawodów: terenem rozgrywania zawodów są plaże morza bałtyckiego oraz sektory wyznaczone na plażach od miejscowości Władysławowo do miejscowości Chałupy

 Koszty uczestnictwa. Zawody organizowane są na zasadzie pełnej odpłatności kosztów poniesionych przez organizatora. Pełna opłata startowa w wysokości 250,00 zł brutto (203,25 zł netto + VAT) od zawodnika lub 70,00 zł brutto ( 56,91 zł netto + VAT) od trenera, obejmuje koszty kolacji integracyjnej w dn. 05.10.2018, diet sędziowskich, obsługi biura zawodów, oraz pozostałe koszty organizacyjne. Koszty noclegu i wyżywienia zawodnicy ponoszą samodzielnie.        

 Wpłaty z adnotacją „IX Mistrzostwa Polski " należy kierować na nr konta Bank PEKAO SA 42 1240 2265 1111 0010 3252 8076 do 28.09.2018. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do podania swoich danych na karcie zgłoszenia oraz zaznaczenia rozmiaru M, S, L, XL, XXL dla dobrania właściwych rozmiarów pamiątkowych koszulek dla zawodników i trenerów.

Zgłoszenia zawodników i trenerów wypełnione według załączonego wzoru należy wysyłać pocztą e-mail na adres: sport@pzw.elblag.pl do dnia 28.09.2018.

W dniu 28.09.2018 zostanie podany komunikat nr 2 dotyczący charakterystyki łowiska i mapą z rozmieszczeniem sektorów.

Biuro zawodów mieścić się będzie w Willi POMORZANKA - Ewa, Grzegorz Turscy 84-120 Władysławowo ul. Szkutników 5 i 12, gdzie również odbędzie się ceremonia otwarcia jak i zakończenia zawodów. Wszelkich dodatkowych informacji w sprawach organizacyjnych udziela kol. Przemysław Klarecki tel.696 443 582

Proponowane Noclegi: Willa POMORZANKA - Ewa, Grzegorz Turscy 84-120 Władysławowo ul. Szkutników 5 i 12, kom.: +48 501 011 812, e-mail: pomorzanka2@wp.pl

PROGRAM ZAWODÓW

Piątek 5 października 2018

 11:00 - 13:00 - otwarcie biura zawodów, przyjmowanie zawodników

 13:00 - 13:30 - oficjalne otwarcie zawodów

 13:30 - 14:00 - odprawa techniczna dla zawodników i losowanie stanowisk oraz sektorów

 14:00 - 15:00 - obiad dla osób z wykupionym obiadem w Willi   Pomorzanka

 15:00 - 16:00 - dojazd zawodników do sektorów

 16:00- 17:00 - czas przygotowawczy do łowienia

 17:00 - 21:00 - I tura zawodów

 21:30 - 22:00 - powrót zawodników z łowiska

 22:30 - kolacja integracyjna dla wszystkich zawodników

 Sobota 6 października 2018

 6:00 - 7:00 - śniadanie ( dla osób z wykupionymi posiłkami)

 7:00 - 8:00 - dojazd zawodników do sektorów

 8:00 - 9:00 - czas przygotowawczy do łowienia

 9:00 - 13:00 - II tura zawodów

 13:00 - 14:00 – powrót zawodników do bazy zawodów

 14:00 - 15:00 - obiad dla osób z wykupionym obiadem w Willi  Pomorzanka

 15:00 - 16:00 - dojazd zawodników do sektorów

 16:00 - 17:00 - czas przygotowawczy do łowienia

 17:00 - 21:00 - III tura zawodów

 21:30 - 22:00 - powrót zawodników z łowiska

 22:00 - 23:00 – praca komisji sędziowskiej oraz kolacja ( dla osób z wykupionymi posiłkami)

Niedziela 7 października 2018

 8:00 - 9:00 - śniadanie ( dla osób z wykupionymi posiłkami)

 9:30 - 10:30 – uroczyste zakończenie zawodów, ogłoszenie wyników, wręczenie wyróżnień dla zwycięzców.

Mistrzostwa Polski - Surfcasting Władysławowo 2018
Zawodnicy Władek TEAM uczestniczący w zawodach
Michał Bolda
Michał Bolda
Zawodnik - Swarzewo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
10 miejsce
Krzysztof Cieśliński
11 miejsce
Krzysztof Sadłowski
Krzysztof Sadłowski
Zawodnik - Leśniewo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
12 miejsce
Marcin Nath
Marcin Nath
Zawodnik - Rumia
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
13 miejsce