Oferta miesiąca

Pryzmat

Męczenników Wielkiej Wsi 39a, Władysławowo, Polska 0

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
60 zł - 120 zł os.

Artemis

Stoczniowców 36 Władysławowo 15766

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
50 zł - 75 zł os.

09 09.18
GPP Leszcz Orzechowa

Komunikat

zawodów z cyklu Grand Prix PZW 

w wędkarstwie brzegowo – plażowym (surf casting)

LESZCZ ORZECHOWA 2018

 

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku, na zlecenie Zarządu Głównego PZW organizuje w dniach 8 - 9.09.2018 ogólnopolskie zawody brzegowo – plażowe z cyklu GPx Polski „ LESZCZ ORZECHOWA 2018”. Zawody zostaną rozegrane w klasyfikacji indywidualnej w dwóch turach i trzech sektorach zgodnie z „Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW”. Sędzią Głównym zawodów będzie sędzia klasy krajowej kol. Józef Janowski, a Sekretarzem - sędzia klasy krajowej kol. Jerzy Nurzyński.

            Patronat honorowy: Jacek Graczyk  - Burmistrz Miasta Ustka, Anna Sobczuk – Jodłowska – Wójt Gminy Ustka, Andrzej Krawczuk – Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego, Stanisław Podlewski – Dyrektor OSiR w Ustce, Teodor Rudnik – Prezes ZG PZW, Zdzisław Ardzijewski – Prezes ZO PZW w Słupsku.

Prawo startu w zawodach z cyklu Grand Prix mają członkowie PZW, posiadający potwierdzenie opłaty za wędkowanie na wodach morskich wraz z dowodem osobistym, posiadający licencję sportową i aktualne badania lekarskie ( lub podpiszą oświadczenie zdrowotne ) zgłoszeni przez macierzyste Okręgi i Kluby PZW. Podczas zawodów (nad wodą) wszyscy zawodnicy muszą przy sobie posiadać aktualną opłatę za wędkowanie na wodach morskich wraz z dowodem osobistym.

Dodatkowe informacje:

· Informujemy, że Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego dopuszczają udział w zawodach młodzież, która nie ukończyła 18 lat. Dla młodzieży nie wydziela się osobnej klasyfikacji – startują w kategorii seniorów. Młodzież do lat 18 może brać udział w zawodach wyłącznie pod stałym nadzorem opiekuna. Zgłaszając młodzież należy dostarczyć zgodę prawnego opiekuna na udział w zawodach.

· W czasie wędkowania zabroniona jest pomoc osób trzecich (pkt. 7.6. ZOSW cz.II.6), tym samym na stanowisku nie mogą przebywać inne osoby z wyjątkiem jednego oficjalnie zgłoszonego trenera.

· Trenerem może być wyłącznie członek PZW zgłoszony przez macierzysty okręg lub klub PZW.

· Ryby po pierwszej turze zabezpiecza organizator (sędziowie miarowi), ryby po drugiej turze zabezpiecza zawodnik. Dopuszcza się przechowywanie ryb w stanie żywym w pojemniku zapewniającym ich dobrostan.

· Zabrania się przedstawiania do komisji sędziowskiej ryb patroszonych.

· Sprzęt i przynęty zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW.

· Przypominamy, że organizator może przeprowadzić kontrolę antydopingową oraz stanu trzeźwości zawodników. Zawodnik odmawiający poddaniu się kontroli zostaje zdyskwalifikowany w całych zawodach.

Ryby łowione (punktowane) w zawodach i ich wymiary ochronne to: certa – 30cm,  dorsz – 35cm, flądry (gładzica, stornia, zimnica) – 25cm, jaź – 25cm, leszcz – 40cm,  łosoś – 60cm, okoń - 20cm, płoć – 20cm, sandacz – 45cm, sieja – 40cm, turbot (skarp, nagład) – 30cm, troć wędrowna – 50cm, węgorz – 50cm, wzdręga – 20cm, belona – bez wymiaru, pstrąg tęczowy – bez wymiaru. Organizator nie zapewnia przynęt dla zawodników.  Złowione ryby zabezpiecza organizator. Zawodnicy, którzy chcą wypuszczać złowione ryby zobowiązani są do posiadania min. 15 litrowych wiader celem przetrzymania ryb w dobrej kondycji do przyjścia sędziego.

Koszty uczestnictwa. Zawody organizowane są na zasadzie pełnej odpłatności kosztów poniesionych przez organizatora. Pełna opłata startowa w wysokości 180,00 zł brutto (146,34 zł netto + VAT) od zawodnika lub 70,00 zł brutto ( 56,91 zł netto + VAT) od trenera, obejmuje koszty kolacji w dn. 08.09.2017, diet sędziowskich, obsługi biura zawodów, kolacji integracyjnej, oraz pozostałe koszty organizacyjne. Koszty noclegu i wyżywienia zawodnicy ponoszą samodzielnie.        

Wpłaty z adnotacją „LESZCZ ORZECHOWA 2018 " należy kierować na 
nr konta
BANK PEKAO I O SŁUPSK 26 1240 3770 1111 0000 4068 2901 do 24.08 2018. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do podania swoich danych na karcie zgłoszenia. W celu rezerwacji noclegu (40 zł/os/doba w pokojach 2 i 3 osobowych) i wyżywienia ( dwa obiady po 25 zł i śniadanie 15 zł) w O. W. „Lazur” w Poddąbiu, w którym będzie mieściło się biuro zawodów, proszę o wpisanie tak lub nie na karcie zgłoszenia. Proszę też o zaznaczenie w karcie zgłoszenia rozmiaru M, S, L, XL, XXL dla dobrania właściwych rozmiarów pamiątkowych koszulek dla zawodników i trenerów.

Zgłoszenia zawodników i trenerów wypełnione według załączonego wzoru należy wysyłać pocztą e-mail na adres: pzwslupsk@wp.pl do dnia 24.08.2018.

Łowisko:

  • Sektor A - odcinek plaży ok.1 km na zachód od zachodniego zejścia na plażę w Poddąbiu.
  • Sektor B - odcinek plaży ok.1 km na zachód od zejścia na plażę w Dębinie (lub na wschód od zejścia)
  • Sektor C - odcinek plaży ok.1 km na zachód od zejścia na plażę przy O.W.Albatros w Rowach.

Stanowiska wędkarskie rozstawione będą co 50 m. Decyzję o ustawieniu sektorów podejmie Sędzia Główny na odprawie technicznej.

              

                                   

PROGRAM  ZAWODÓW  

8 wrzesień 2018 (sobota)

12.00 - 13.00              Otwarcie biura zawodów, przyjmowanie zawodników.

13.00                          Otwarcie zawodów w O.W.”Lazur”

13.15 – 14.00             Odprawa techniczna, losowanie sektorów i losowanie stanowisk.

14.00 – 14.30             Obiad (dla osób z wykupionymi posiłkami).

14.30 – 15.00             Przejazd, dojście zawodników na wcześniej wylosowane stanowiska.

15.00 – 16.00             Organizacja stanowiska przez zawodnika.

16.00 – 20.00             I tura zawodów.

20.30 -  21.00             Powrót do bazy zawodów.

od 21.00                     Kolacja integracyjna (grill).

9 wrzesień 2018 (niedziela)

06.00 – 06.30             Śniadanie (dla osób z wykupionymi posiłkami).

06.30 – 07.00             Przejazd na sektory, dojście zawodników na stanowiska.

07.00 – 08.00             Organizacja stanowiska przez zawodnika.

08.00 – 12.00             II  tura zawodów.

12.30 – 13.00             Powrót do bazy zawodów – O.W. „Lazur”

13.00 – 14.00             Odpoczynek, pakowanie sprzętu.

14.00 – 14.30             Obiad (dla osób z wykupionymi posiłkami)

ok 14.00                     Nieoficjalne ogłoszenie wyników.

14.30                           Oficjalne ogłoszenie wyników zawodów, wręczenie pucharów i
dyplomów, uroczyste zakończenie zawodów.

ok. 15.00                    Zamknięcie biura zawodów.

Uwaga ! Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów.

Siedziba i biuro zawodów mieścić się będzie w Ośrodku Wypoczynkowym „Lazur” w Poddąbiu http://www.lazurosrodki.pl/lazur/.  Wszelkich informacji dodatkowych w sprawach sędziowskich udziela kol. Józef Janowski tel.783294188.

GPP Leszcz Orzechowa
Zawodnicy Władek TEAM uczestniczący w zawodach
Marcin Nath
Marcin Nath
Zawodnik - Rumia
Liczba zdobytych punktów: 55
Brał udział też w:
1 miejsce
Michał Bolda
Michał Bolda
Zawodnik - Swarzewo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 35
Brał udział też w:
9 miejsce
Paweł Jach
11 miejsce