Oferta miesiąca

Artemis

Stoczniowców 36 Władysławowo 454

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
50 zł - 75 zł os.

Julia

Bohaterów Kaszubskich 8 Władysławowo 745

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
50 zł - 70 zł os.

22 04.23
Rozewska Troć

Miejsce rozpoczęcia i zakończenia imprezy: parking przed Ostrowem.

 

HARMONOGRAM ZAWODÓW:

Otwarcie zawodów, rozdanie kart startowych - godzina 7:00-7:30

Losowanie par zawodników - 7:30

Odprawa techniczna - 7:45

Wyjście/ wyjazd na łowisko - 8:00

Łowienie: 8:30 - 12:30

Zdanie kart zawodników - do 13:00

Poczęstunek - od 13:00

Ogłoszenie wyników, losowanie nagród, zakończenie zawodów - od 13:30.

 

Regulamin Morskich Zawodów Spinningowych

„ROZEWSKA TROĆ 2023”

 

UDZIAŁ W ZAWODACH

a) Prawo startu w zawodach mają wszyscy chętni zawodnicy, którzy w odpowiednim terminie dokonali zgłoszenia.

b) Start młodzieży (juniorów) w wieku od 14 lat jest możliwy po stawieniu się na zawody wraz z pełnoletnim opiekunem oraz pisemną zgodą rodziców/ prawnych opiekunów. Opiekun odpowiada za zawodnika niepełnoletniego przez cały czas trwania zawodów. Ponadto juniorzy zobowiązani są do wędkowania w kamizelce asekuracyjnej.

c) Zawodnicy, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne wędkowanie, są zobowiązani przedstawić organizatorowi osobę (może to być zawodnik lub inna osoba pełnoletnia), która przez cały czas trwania zawodów będzie z wędkarzem wymagającym pomocy. Osoby, które nie mogą samodzielnie wędkować i poruszać się obligatoryjnie zobowiązane są do wędkowania w kamizelce asekuracyjnej. Niespełnienie powyższych obowiązków wyklucza zawodnika z zawodów.

d) Wszyscy wędkarze powinni mieć opłaconą morską opłatę na wędkowanie.

e) Zaleca się stosowanie kamizelek asekuracyjnych lub ratunkowych podczas brodzenia. Jak nadmieniono powyżej, nieletni wędkarze mają obowiązek używania tego typu sprzętu.

f) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracony lub zniszczony sprzęt zawodników oraz za ich bezpieczeństwo.

g) Zawodnik biorący udział w zawodach akceptuje niniejszy regulamin.

h) Zawodnik biorąc udział w zawodach ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne wyrządzone szkody materialne jak i niematerialne (organizator w tej kwestii nie jest stroną)

SPRZĘT I PRZYNĘTY STOSOWANE W ZAWODACH

a) Używane w zawodach wędzisko wyposażone w kołowrotek ze szpulą stałą lub ruchomą z nawiniętą żyłką bądź plecionką, na której końcu przymocowana jest jedna przynęta sztuczna. Ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki.

b) Zabrania się używania żywej lub martwej rybki oraz używania przynęty sztucznej wraz z jakąkolwiek przynętą naturalną.

c) Zabrania się stosowania dwóch lub więcej uzbrojonych przynęt oraz sygnalizatorów brań. Uwaga: dopuszcza się użycie zestawu ze spidolino (sbirolino) i sztuczną przynętą – muchową lub inną.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW

a) Zawody odbędą się jako jednoturowe. Czas trwania tury wynosi 4 godziny.

b) Zawodnicy łowią na określonym przez organizatora odcinku wody.

c) Organizator w sposób losowy tworzy drużyny składające się z 2 osób.

d) Zawodnicy łowią dwójkami, przy czym o wyborze konkretnego miejsca połowu decyduje w pierwszych dwóch godzinach pierwszy zawodnik, a w drugich dwóch godzinach drugi zawodnik należący do tej samej drużyny.

e) Dopuszcza się skrócenie czasu trwania zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

f) Zawody odbywają się na żywej rybie.

ZASADY SĘDZIOWANIA PRZY ŻYWEJ RYBIE

a) Każda z drużyn składa się z dwóch osób, aby jeden zawodnik mógł pomóc zebrać materiał sędziowski dla kolegi/ koleżanki z pary.

b) Aby ryba była zaliczona przez sędziego głównego drużyna musi przedstawić:

- zdjęcie złowionej ryby wraz z miarą w taki sposób, aby można było jednoznacznie i precyzyjnie określić jej długość oraz ze wskazanym przez sędziego przedmiotem w ściśle określonym miejscu (miejsce oraz przedmiot zostanie podany na odprawie),

- na karcie startowej wędkarza, który złowił rybę należy wpisać gatunek, długość (z dokładnością do mm) oraz godzinę złowienia ryby,

- drugi zawodnik z drużyny musi podpisać się jako sędzia pomocniczy,

- zdjęcie ze złowioną rybą należy przekazać organizatorowi lub opublikować na jego profilu na facebooku: www.facebook.com/klubmorski/ (organizator ma prawo do rozpowszechniania tego zdjęcia).

RYBY KLASYFIKOWANE W ZAWODACH

a) TROĆ – wymiar ochronny 50 cm / limit 2 sztuki łącznie z łososiem,

b) ŁOSOŚ – wymiar ochronny 60 cm / limit 2 sztuki łącznie z trocią,

c) PSTRĄG TĘCZOWY – brak wymiaru ochronnego.

ZASADY USTALANIA WYNIKÓW

a) Główmy rybami premiowanymi na tych zawodach jest TROĆ i ŁOSOŚ.

b) Organizator tworzy ranking zawodników, którzy złowili trocie i łososie, spośród nich wyłaniani są zwycięzcy.

c) Jeśli nie będzie 6 wędkarzy, którzy złowili trocie i łososie, wówczas w drugiej kolejności brani są pod uwagę zawodnicy z największą liczbę punktów.

d) Za klasyfikowaną złowioną rybę wędkarz otrzymuje 10 punktów + 1 punkt za każdy centymetr i 0,1 punktu za każdy milimetr.

Rozewska Troć
Zawodnicy Władek TEAM uczestniczący w zawodach