Oferta miesiąca

Julia

Bohaterów Kaszubskich 8 Władysławowo 16354

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
60 zł - 80 zł os.

Artemis

Stoczniowców 36 Władysławowo 14099

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
50 zł - 75 zł os.

02 09.23
Portowy spinning

Zawody Zaliczane do "SPINNINGOWEGO PUCHARU POMORZA"

2023

 

 

MIEJSCE ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA IMPREZY: Władysławowo, Willa Pomorzanka, ul. Szkutników 5

NUMER KONTAKTOWY: 600 185 647

PATRONAT: Gmina Władysławowo, Willa Pomorzanka, sklep wedkarski.com

HARMONOGRAM IMPREZY:

13:30 – 14:30 poczęstunek, rozdanie kart startowych, losowanie par,

14:30 – odprawa techniczna,

15:00-20:00 – wędkowanie w porcie,

Do 20:30 zdawanie kart przez zawodników,

Od 20:30 kolacja,

Po 21:00 – ogłoszenie wyników, zakończenie zawodów,

21:45 - podsumowanie wyników Spinningowego Pucharu Pomorza, rozdanie pucharów

 

REGULAMIN ZAWODÓW PORTOWY SPINNING 2023

 

1. TEREN ZAWODÓW I UDZIAŁ W NICH


1.1. Terenem zawodów jest Port Władysławowo (bez wyznaczonych przez organizatora sektorów, a tzw. miejscówka jest indywidualnie wybierana przez zawodnika),  które odbywają się ze stałego lądu bez wchodzenia do wody oraz korzystania ze wszelkiego rodzaju jednostek pływających, w tym znajdujących się na terenie portu.

1.2. Udział w zawodach:

a) Prawo startu w zawodach mają wszyscy chętni wędkarze, którzy dokonali zgłoszenia i uiścili  opłatę  startową oraz dokonali opłaty za wędkowanie rekreacyjne na wodach morskich.

b) Start młodzieży poniżej 18 roku życia jest możliwy po stawieniu się na zawody wraz z rodzicem/ opiekunem (opieka nad niepełnoletnim zawodnikiem przez cały czas trwania zawodów) oraz pisemną zgodą rodzica/ prawnego opiekuna na udział w imprezie.

c) Zawodnicy, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne wędkowanie, są zobowiązani przedstawić organizatorowi osobę (może to być zawodnik lub inna osoba pełnoletnia), która podczas trwania zawodów będzie cały czas z zawodnikiem wymagającym pomocy,


2. SPRZĘT I PRZYNĘTY STOSOWANE W ZAWODACH


2.1. Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w odpowiednim Rozporządzeniu dotyczącym wędkarstwa rekreacyjnego na wodach morskich. Ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki.


2.2. Zabrania się używania żywej lub martwej rybki oraz używania przynęty sztucznej wraz z jakąkolwiek przynętą naturalną. Zabrania się nęcenia łowiska, stosowania dwóch lub więcej uzbrojonych przynęt.

3. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW.


3.1. Zawody są rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej.
3.2. Miejsce zbiórki/ start zawodów: Willa PomorzankaPort Władysławowo.
3.3. Wszyscy zawodnicy dobierani są w pary na zasadzie losowania (w przypadku nieparzystej liczby uczestników jeden „zespół” będzie trzyosobowy). Zawodnicy mogą sobie udzielać wszelkiej pomocy, włącznie z podbieraniem złowionych ryb.
3.4. Łowienie z jednostek pływających jest zabronione.
3.5. Po zakończeniu zawodów zawodnik zobowiązany jest do przekazania karty startowej, potwierdzającej ilość złowionych ryb i ich rozmiar sędziemu. Zawodnik musi to zrobić w określonym czasie - maximum 30 minut.
O braku możliwości zdania karty zawodnik telefonicznie zawiadamia sędziego, który podejmuje odpowiednią decyzję.
3.6. Zawody rozgrywanej są w formule – „Na Żywej Rybie”.
3.7. Wszystkie ryby, po zmierzeniu należy niezwłocznie wypuścić w sposób wyrządzający im jak najmniejszą szkodę.

4. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH.


W zawodach spinningowych do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb: okoń, sandacz, szczupak, boleń, flądrowate, turbot oraz leszcz. Ryby zahaczone poza obrębem głowy nie są zaliczane do punktacji. Obręb ten wyznaczają pokrywy skrzelowe.
 

5. PUNKTACJA I WYMIARY OCHRONNE.


5.1. Obowiązuje następująca punktacja złowionych ryb:

- za długość ryby: zawodnik otrzymuje 1 punkt za każdy centymetr; 1cm = 1 punkt, a 1mm= 0.1 punktu.

- za gatunek złowionej ryby:

1. Szczupak - wymiar ochronny 50 cm, punkty: 50

2. Sandacz - wymiar ochronny 45 cm, punkty: 45

3. Boleń - wymiar ochronny 40 cm, punkty: 40 

4. Leszcz - wymiar ochronny 40 cm, punkty: 40

5. Turbot - wymiar ochronny 30 cm, punkty: 30

6. Flądrowate - wymiar ochronny 25 cm, punkty: 25

7. Okoń - wymiar ochronny 20 cm, punkty: 20


5.2. Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby.

5.3. Rolę sędziego wstępnego pełni drugi zawodnik, co zobowiązuje go do dokonania pomiaru ryby złowionej przez współtowarzysza i złożenia podpisu na jego karcie.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

WAŻNE: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie, życie oraz sprzęt zawodników, a także za ewentualne zniszczenia na terenie portu i w miejcach przebywania zawodników.
 

SPINNINGOWY PUCHAR POMORZA

1. SPP jest to cykl trzech imprez wędkarskich.

2. W skład SPP wchodzi:

  • "Władkowy Sandacz" wody morskie Gdańsk
  • "Kaszubski Marlin"  cypel Rewski
  • "Portowy Spinning" port Władysławowo

3. Wyłonienie zwycięzcy polega na zsumowaniu punktów za zdobyte pozycje  w klasyfikacjach końcowych tych imprez.   

4. Przyjmuję się punktację ujemną tzn. im zawodnik ma mniej punktów - ( zdobyte pozycje),  tym zajmuje wyższa lokatę. W przypadku takiej samej ilości punktów, kolejnym kryterium jest ilość złowionych ryb, nastepnie najdłuższa ryba.

5. Zawodnik biorący udział w cyklu w/w zawodów a nieuczestniczący w jednych z nich  otrzymuje maksymalną ilość punktów w klasyfikacji końcowej  danych zawodów, plus 1 pkt.

6. Miejsca wyróżnione pucharami  od 1-3 

7. Finałem SPP jest "Portowy Spinning" we Władysławowie.

8. Organizatorem SPP jest  Zarząd SKWM "Władek- TEAM"

Portowy spinning
Zawodnicy Władek TEAM uczestniczący w zawodach
Adam Garlicki
Adam Garlicki
Zawodnik - Kąpino/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 121
Brał udział też w:
1 miejsce
Mateusz Redlin
Mateusz Redlin
Zawodnik - Władysławowo
Liczba zdobytych punktów: 121
Brał udział też w:
2 miejsce
Michał Ceszke
Michał Ceszke
Zawodnik - Kąpino
Liczba zdobytych punktów: 91
Brał udział też w:
4 miejsce
Krzysztof Skarzyński
Krzysztof Skarzyński
Zawodnik - Rosochate Kościelne
Liczba zdobytych punktów: 81
Brał udział też w:
5 miejsce
Filip Ceszke
Filip Ceszke
Były zawodnik - Kąpino
Liczba zdobytych punktów: 71
Brał udział też w:
6 miejsce
Arek Szoska
Arek Szoska
Zawodnik - Skowarcz/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
10 miejsce
Łukasz Mirek
Łukasz Mirek
Zawodnik - Jastarnia/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
11 miejsce
Michał Jaskulski
Michał Jaskulski
Zawodnik - Pierwoszyno woj. pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
12 miejsce
Wiktor Katana
Wiktor Katana
Zawodnik - Gdańsk
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
13 miejsce
Jacek Talarowski
Jacek Talarowski
Zawodnik - Czatolin /woj.łódzkie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
14 miejsce
Michał Dąbrowski
Michał Dąbrowski
Zawodnik - Gdynia
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
15 miejsce
Dorota Talarowska
Dorota Talarowska
Zawodnik - CZATOLIN/woj. łódzkie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
16 miejsce
Jerzy Banach
Jerzy Banach
Zawodnik - Mrzezino
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
18 miejsce
Ewa Wawrzyniak
Ewa Wawrzyniak
Zawodnik - Oborniki woj./wielkopolskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
19 miejsce
RAFAŁ NIEWIADOMSKI
RAFAŁ NIEWIADOMSKI
Zawodnik - Warszawa /woj. mazowieckie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
20 miejsce