Oferta miesiąca

Pryzmat

Męczenników Wielkiej Wsi 39a, Władysławowo, Polska 1922

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
60 zł - 80 zł os.

Julia

Bohaterów Kaszubskich 8 Władysławowo 19602

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
60 zł - 80 zł os.

12 09.20
Gdański spinning 2020

REGULAMIN ZAWODÓW SPINNNIGOWYCH GDAŃSK 2020

 

1. TEREN ZAWODÓW.
Tylko morskie wody Motławy i Martwej Wisły (bez wód sp. Troć)

 

2. SPRZĘT I PRZYNĘTY STOSOWANE W ZAWODACH,
2.1. Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w odpowiednim Rozporządzeniu dotyczącym wędkarstwa rekreacyjnego na wodach morskich. Ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki.
2.2. Zabrania się używania żywej lub martwej rybki oraz używania przynęty sztucznej wraz z jakąkolwiek przynętą naturalną. Zabrania się nęcenia łowiska, stosowania dwóch lub więcej uzbrojonych przynęt, oraz dodatkowych pływających obciążeń przynęty i sygnalizatorów brań.
2.3 Uczestnicy otrzymają miarki do mierzenia złowionych ryb.
2.4 Zabrania się używania dozbrojeń.

3. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW.
3.1. Zawody są rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej.
3.2. Miejsce zbiórki oraz startu do zawodów:
przystań jachtowa Marina Gdańsk.
3.3. Podczas zawodów, od rozpoczęcia do czasu zdania karty startowej, zawodnicy mogą się poruszać pieszo lub jakimkolwiek środkiem lokomocji, oprócz łodzi, kajaków i innych jednostek pływających . Zawodnicy mogą sobie udzielać wszelkiej pomocy, włącznie z podbieraniem złowionych ryb.
3.4. Na odcinkach, gdzie jest to możliwe, organizator dopuszcza brodzenie.
3.5. Łowienie z jednostek pływających jest zabronione.
3.6. Po zakończeniu zawodów zawodnik zobowiązany jest do przekazania karty startowej, potwierdzającej ilość złowionych ryb i ich rozmiar sędziemu. Zawodnik musi to zrobić w określonym czasie - maximum 30 minut.
O braku możliwości zdania karty zawodnik telefonicznie zawiadamia sędziego, który podejmuje odpowiednią decyzję.
3.7. Zawody rozgrywanej są w formule – „Na Żywej Rybie”.
3.8 Wszystkie ryby, po zmierzeniu należy niezwłocznie wypuścić w sposób wyrządzający im jak najmniejszą szkodę

4. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH.
W zawodach spinningowych do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb: okoń, sandacz, szczupak, boleń kleń, jaź. Ryby zahaczone poza obrębem głowy nie są zaliczane do punktacji. Obręb ten wyznaczają pokrywy skrzelowe.

 

5. PUNKTACJA I WYMIARY OCHRONNE.
5.1. Obowiązuje następująca punktacja złowionych ryb:

- za długość ryby: zawodnik otrzymuje 1 punkt za każdy centymetr; 1cm = 1 punkt, a 1mm= 0.1 punktu.

- za gatunek złowionej ryby:

1. Szczupak- wymiar ochronny 50 cm, punkty: 100

2. Sandacz -wymiar ochronny 45 cm, punkty: 100
3. Boleń - wymiar ochronny 40 cm, punkty: 80
4. Kleń i jaź, wymiar ochronny 25 cm, punkty: 20

5. Okoń - wymiar ochronny 20 cm, punkty: 20


5.2. Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby.

5.3. Rolę sędziego wstępnego pełni drugi zawodnik, co zobowiązuje go do dokonania pomiaru ryby złowionej przez współtowarzysza i złożenia podpisu na jego karcie.

5.4. Do klasyfikacji ogólnej zalicza się maksymalnie 15 ryb, zaznaczonych przez zawodnika na karcie startowej.
5.5. Dopuszcza się zastosowanie długiej siatki, do chwilowego przetrzymania ryby przez zawodnika.

6. HARMONOGRAM IMPREZY:

14:30 – rozdanie kart startowych,

14:45 –odprawa techniczna,

15:00-20:00 – wędkowanie,

Do 20:30 zdawanie kart,

21:00 – ogłoszenie wyników i zakończenie zawodów.


7. DYSKWALIFIKACJA

Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:
- wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu,
- przemieszczanie się w sektorze w sposób niedozwolony,
- niezdanie karty startowej sędziemu w określonym czasie,
- łowienie na odcinku nie wyznaczonym przez organizatorów,
- nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej,
- stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów,
- za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do sędziego czy innych zawodników – decyzja sędziego,
- przedłożenie komisji sędziowskiej ryby pod ochroną lub ryby złowionej w innym miejscu niż teren zawodów,
- używanie osęki do „lądowania” ryb,
- używanie żywej i martwej ryby jako przynęty oraz sprzętu i przynęt niezgodnych z przepisami,

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania szczególnej ostrożności nad wodą oraz w jej obrębie, aby nie narażać swojego życia i zdrowia.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane z winy zawodników lub wynikające z niezachowania przez nich ostrożności w stosunku do siebie jak i innych współzawodników oraz z przyczyn niezależnych od organizatora.
- Zawodnicy biorący udział w zawodach automatycznie akceptują warunki regulaminu.

Gdański spinning 2020
Zawodnicy Władek TEAM uczestniczący w zawodach
Krzysztof Mędrycki
Krzysztof Mędrycki
Zawodnik - Żarnowiec/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 131
Brał udział też w:
1 miejsce
Tomasz Brzęczek
Tomasz Brzęczek
Zawodnik - Bochum, Niemcy
Liczba zdobytych punktów: 111
2 miejsce
Piotr Ewald
Piotr Ewald
Zawodnik - Żarnowiec/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 101
Brał udział też w:
3 miejsce
Jacek Frączek
Jacek Frączek
Zawodnik - Władysławowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
4 miejsce
Michał Ceszke
5 miejsce
Jarosław Rusak
Jarosław Rusak
Zawodnik - Władysławowo
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
6 miejsce
Marcelina Wawrzyniak
Marcelina Wawrzyniak
Zawodnik - Oborniki
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
7 miejsce
Mariusz Studziński
Mariusz Studziński
Zawodnik - Gdańsk
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
9 miejsce
Michał Jaskulski
Michał Jaskulski
Zawodnik - Pierwoszyno woj. pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
10 miejsce
Wiktor Katana
Wiktor Katana
Zawodnik - Gdańsk
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
11 miejsce