Oferta miesiąca

Artemis

Stoczniowców 36 Władysławowo 21709

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
50 zł - 75 zł os.

Julia

Bohaterów Kaszubskich 8 Władysławowo 19467

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
60 zł - 80 zł os.

13 06.20
Nocne zawody teamów surfcastingowych 2020

II MISTRZOSTWA ZIEMI PUCKIEJ - NOC DUETÓW - SURFCASTING REGULAMIN ZAWODÓW

1) Udział w zawodach jest dobrowolny i oznacza akceptację niniejszego regulaminu zawodów.

2) Za udział w zawodach koszty  ponoszą uczestnicy zawodów zgodnie z ustaleniem organizatora.

3) Celem zawodów jest wyłonienie najlepszych dwuosobowych drużyn surfcastingowych łowiących na osobnych(pojedynczych) stanowiskach wyłonionych w drodze losowania. Skład i nazwę drużyny określają zawodnicy w momencie zgłoszenia.

4) Zawody rozgrywane są w kategorii "open" bez podziału na płeć i wiek, z zastrzeżeniem iż osoby nieletnie powinny posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego oraz obecność opiekuna podczas trwania zawodów.

5) Każdy zawodnik powinien posiadać przy sobie aktualną opłatę za amatorski połów ryb w morzu(w formie wydruku lub elektronicznej)oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość.

6) Sprzętu wędkarskiego należy używać tak, by nie zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników oraz osób postronnych.

7) Organizator podczas trwania całych zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody na zdrowiu oraz mieniu uczestników zawodów i osób postronnych.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW

1) Zawodnicy(drużyna) łowią na wylosowanym przez siebie stanowisku.

2) Każdy zawodnik musi znać aktualne wymiary i okresy ochronne ryb występujących w łowisku.

3) Na 5 minut przed końcem zawodów obowiązuje wyjęcie jednego zestawu z wody.

4) Do klasyfikacji zalicza się ryby zacięte pomiędzy sygnałami rozpoczęcia i zakończenia łowienia, ryby zacięte podczas trwania sygnału zakończenia łowienia, zgłaszamy głośnym okrzykiem „RYBA” a wyholowane muszą zostać w czasie nieprzekraczającym 10 minut od sygnału zakończenia łowienia.

5) Zawody organizowane są na tzw. "martwej rybie" więc złowione ryby należy natychmiast uśmiercić. Zawodnik odpowiada, za jakość i stan przechowywania złowionych ryb. Sędzia może w czasie wędkowania skontrolować wymiary ryb przetrzymywanych przez zawodników.

6) Ryby zgłaszane do miary(kontroli) komisji sędziowskiej, muszą być w całości, nie patroszone.

a) Każda próba ingerencji w długość ryby będzie skutkować dyskwalifikacją drużyny.

7) Złowioną rybę, którą zawodnik ma zamiar przedstawić do klasyfikacji, należy zmierzyć określić  jej gatunek i natychmiast odnotować w karcie startowej. Fakt ten potwierdza własnoręcznym podpisem zawodnik drużyny przeciwnej (z lewej strony).Wyjątkiem jest drużyna na stanowisku nr.1, złowione i wpisane ryby potwierdza zawodnik przeciwnej drużyny na stanowisku nr. 2. Uwaga: Zawodnicy nie wpisują długości ryby, zostanie ona wpisana w punkcie pomiarowym. 8) Przy wszelkich przerwach w łowieniu zestawy muszą być wyjęte z wody i tak zabezpieczone, aby nie stanowiły zagrożenia dla innych uczestników zawodów oraz osób postronnych i zwierząt a fakt ten należy zgłosić drużynie przeciwnej (z  lewej strony)  drużyna  na stanowisku nr.1 analogicznie jak w pkt. 7

9) Sygnały obowiązujące w zawodach:

a) pierwszy sygnał rozpoczęcie zawodów.

b) drugi sygnał zakończenie zawodów.

SPRZĘT I PRZYNĘTY STOSOWANE W ZAWODACH

1) Dozwolone jest łowienie za pomocą 2 wędzisk o długości nie mniejszej niż 30 cm. i kołowrotków lub multiplikatorów.

2) Umieszczanie przynęty w łowisku oraz wędkowanie dopuszcza się wyłącznie za pomocą wędziska. Zakazane jest używanie w czasie rzutu, wędkowania, holowania innej energii niż siła mięśni zawodnika.

3) Stosowane przez zawodników żyłki, plecionki muszą być odpowiedniej wytrzymałości, zapewniającej bezpieczeństwo w czasie rzutów, wędkowania i holowania ryb.

4) Dopuszcza się posiadanie zapasowych wędzisk lecz nieuzbrojonych w przynęty , przetrzymywanych w sposób absolutnie nieprzeszkadzający innym zawodnikom i skierowanych w kierunku przeciwnym do łowiska.

5) Zawodnik może posiadać dowolną liczbę przyponów z przynętami.

6) Każdy zawodnik powinien posiadać przyrząd do uwalniania ryb z haków oraz do mierzenia, zabijania i przechowywania ryb. Organizator zobowiązany jest umożliwić zawodnikom porównanie swoich przymiarów z przymiarami sędziowskimi.

7) Zabrania się stosowania w trakcie zawodów preparatów i atraktorów nęcących ryby.

8) Przynęta stosowana w zawodach nie może być inna jak pochodzenia naturalnego(zakaz stosowania przynęt sztucznych).

9) Dozwolone jest stosowanie na przyponach dowolnej ilości oraz wielkości elementów wabiących oraz wypornościowych.(bez stosowania sztucznego światła).

10) Dozwolone jest stosowanie tylko jednego przyponu (troka) zakończonego jednym hakiem o pojedynczym ostrzu o rozstawie do 20 mm.

ZASADY USTALANIA WYNIKÓW ZAWODÓW

Zawody odbywają się na martwej rybie. Ryby złowione w zawodach należy dostarczyć do punktu zakończenia zawodów celem weryfikacji ilości, gatunków oraz długości wpisanych w kartę startową. Zabrania się dostarczenia do pomiaru ryb będących pod ochroną prawną, objętych okresem ochronnym  oraz poniżej wymiaru ochronnego.

Zwycięzcą zostaje ta drużyna ,która uzyska jak największą ilość punktów za złowione ryby. Punkty członków drużyny są  sumowane.

Za złowienie ryby 10 pkt. za każda sztukę, za każdy centymetr długości 1pkt. za każdy milimetr długości 0,1 pkt. Przykład: flądra 26,4 = 36, 4 pkt.

W przypadku dostarczenia ryby do punktu pomiarowego nie miarowej, będącej pod ochroną prawną lub w okresie ochronnym, zawodnikowi odejmuje się podwójną ilość punktów np. Flądra 24,7 = 34,7x2 = 69,4 punktów karnych. W przypadku takiej samej liczby punktów wynik zostaje ustalony na podstawie ilości złowionych ryb, w przypadku dalszego nie wyłonienia zwycięzcy komisja sędziowska bierze pod uwagę najdłuższą rybę złowioną w drużynie, kolejnym etapem wyłonienia zwycięzcy jest rzut monetą.

RYBY ŁOWIONE (punktowane) W ZAWODACH i ich wymiary ochronne:

(Wymiar ochronny, ustala się, mierząc długość ryby od początku zamkniętego pyska do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej). 

belona- bez wymiaru limit: (10 szt.)

certa - 30cm, flądry-(gładzica, stornia, zimnica) – 25cm,

turbot- (skarp, nagład) – 30cm

jaź - 25cm,

leszcz - 40cm,(10 szt.)

łosoś - 60cm, troć wędrowna - 50cm limit: (razem-2 szt.) 

okoń -20cm,(6 kg)

płoć - 20cm,

sandacz - 45cm;

szczupak -50 cm limit: (razem-6 szt.)

sieja - 40cm,

węgorz - 50cm,limit: (2 szt.)

wzdręga - 20cm,

pstrąg tęczowy - bez wymiaru i limitu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Drużyna zostaje zdyskwalifikowana za nieprzestrzeganie w/w regulaminu oraz za niesportowe i nieetyczne zachowanie się w stosunku do organizatorów, sędziów, kolegów, zawodników jak i kibiców -dotyczy to zespołu jak i członka zespołu. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na upublicznienie ich wizerunku w mediach społecznościowych.

Zarząd Sportowego Klubu Wędkarstwa Morskiego

 

WYNIKI ZAWODÓW - zestawienie szczegółowe.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

 

 

Nocne zawody teamów surfcastingowych 2020
Zawodnicy Władek TEAM uczestniczący w zawodach
Karol Bulczak
Karol Bulczak
Były zawodnik - Władysławowo
Liczba zdobytych punktów: 121
Brał udział też w:
1 miejsce
Michał Bolda
Michał Bolda
Zawodnik - Swarzewo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 121
Brał udział też w:
2 miejsce
Błażej Miler
Błażej Miler
Zawodnik - Dębogórze/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 111
Brał udział też w:
3 miejsce
Michał Jaskulski
Michał Jaskulski
Zawodnik - Pierwoszyno woj. pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 111
Brał udział też w:
4 miejsce
Przemysław Patalas
Przemysław Patalas
Zawodnik - Odolanów/woj.wielkopolskie
Liczba zdobytych punktów: 101
Brał udział też w:
5 miejsce
Andrzej Dechnik
Andrzej Dechnik
Zawodnik - Władysławowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 91
Brał udział też w:
6 miejsce
Jacek Frączek
Jacek Frączek
Zawodnik - Władysławowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 91
Brał udział też w:
7 miejsce
Patryk Ewald
Patryk Ewald
Zawodnik - Żarnowiec/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 81
Brał udział też w:
8 miejsce
Piotr Ewald
Piotr Ewald
Zawodnik - Żarnowiec/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 81
Brał udział też w:
9 miejsce
Grzegorz Murzynkowski
Grzegorz Murzynkowski
Zawodnik - Karwieńskie Błoto Pierwsze/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 71
Brał udział też w:
10 miejsce
Mariusz Raszewski
Mariusz Raszewski
Zawodnik - Wejherowo woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 71
Brał udział też w:
11 miejsce
Mirosław Golla
Mirosław Golla
Zawodnik - Władysławowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 61
Brał udział też w:
12 miejsce
Paweł Jach
Paweł Jach
Zawodnik - Łódź
Liczba zdobytych punktów: 61
Brał udział też w:
13 miejsce
Łukasz Mirek
Łukasz Mirek
Zawodnik - Jastarnia/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 51
Brał udział też w:
14 miejsce
Sławomir Mieczkowski
Sławomir Mieczkowski
Zawodnik - Rekowo Górne/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 51
Brał udział też w:
15 miejsce
Michał Okniński
Michał Okniński
Zawodnik - Rumia/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 41
Brał udział też w:
16 miejsce
Grzegorz Okonek
Grzegorz Okonek
V-ce Prezes d/s sportowych - Gdynia
Liczba zdobytych punktów: 31
Brał udział też w:
18 miejsce
Maciej Kamiński
19 miejsce
Michał Ceszke
20 miejsce
Józef Florek
Józef Florek
Zawodnik - Reda/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
21 miejsce
Piotr Kaźmierski
Piotr Kaźmierski
Zawodnik - Rumia/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
22 miejsce
Dariusz Kazor
Dariusz Kazor
Zawodnik - Gdynia
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
23 miejsce
Krzysztof Sadłowski
Krzysztof Sadłowski
Zawodnik - Leśniewo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
25 miejsce
Arek Doppke
Arek Doppke
Zawodnik - Minkowice/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
26 miejsce
Roman Cichoń
Roman Cichoń
Zawodnik - Chrzanów/woj.małopolskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
27 miejsce
Andrzej Machała
28 miejsce
Krzysztof Winnicki
Krzysztof Winnicki
Zawodnik - Choczewo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
29 miejsce
Wojciech Kubiak
Wojciech Kubiak
Zawodnik - Gdynia
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
30 miejsce
Leszek Płomień
Leszek Płomień
Zawodnik - Władysławowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
31 miejsce
Tomasz Danielewicz
Tomasz Danielewicz
Zawodnik - Władysławowo-Chłapowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
32 miejsce
Dariusz Krysiak
Dariusz Krysiak
Zawodnik - Poddębice /woj.Łódź
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
33 miejsce
Sebastian Lalowski
Sebastian Lalowski
Zawodnik - Żarnowiec/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
34 miejsce
Krzysztof Mędrycki
Krzysztof Mędrycki
Zawodnik - Żarnowiec/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
35 miejsce
Marcin Hirsz
Marcin Hirsz
Zawodnik - Rumia/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
36 miejsce
Mariusz Studziński
Mariusz Studziński
Zawodnik - Gdańsk
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
37 miejsce
Wiktor Katana
Wiktor Katana
Zawodnik - Gdańsk
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
38 miejsce