Oferta miesiąca

Pryzmat

Męczenników Wielkiej Wsi 39a, Władysławowo, Polska 1567

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
60 zł - 80 zł os.

Julia

Bohaterów Kaszubskich 8 Władysławowo 19172

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
60 zł - 80 zł os.

14 11.20
Ostatki Surfcastingowe 2020 - V edycja

Harmonogram Zawodów "Ostatki Surfcastingowe"

10.11.

mapka plaży wschodniej z zaznaczonymi stanowiskami

opublikowana na stronach FB i Wladek.pl

2020

(kliknij na mapę i zobacz ją w powiększeniu)

2020

11.11

Publikacja listy zawodników oraz listy nagród, na stronach FB i Władek.pl celem weryfikacji i możliwości wprowadzenia korekt.

 

13.11

godz. 20.00 losowanie stanowisk - "You Tube" Morska TV.

publikacja listy startowej na stronach FB i Wladek.pl

14.11

godz.14.30 zajęcie stanowisk wędkarskich

godz.16.00 rozpoczęcie łowienia

godz.21.00 koniec łowienia

godz.21.30-22.30 praca komisji sędziowskiej publikacja wyników na stronach FB i Wladek.pl

15.11

godz.20.00 oficjalne zakończenie zawodów losowanie nagród "You Tube" Morska TV

Regulamin Zawodów Surfcastingowych

I. Udział w zawodach

1. Udział w zawodach oznacza akceptację regulaminu.

2. Zawody mają charakter otwarty i prawo startu w zawodach mają wszyscy chętni zawodnicy zgłoszeni do zawodów, posiadający aktualną opłatę na wędkowanie w morzu oraz którzy uiścili opłatę startową.

3. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 16 lat obowiązani są o dołączenie do zgłoszenia pisemnej zgody prawnego opiekuna, oraz wymagana jest obecność opiekuna w czasie trwania całych zawodów.

II. Sprzęt i przynęty stosowane w zawodach.

1. Dozwolone jest łowienie za pomocą 2 wędzisk o długości nie mniejszej niż 30 cm i nieprzekraczającej 5m (sygnalizatory brań nie są doliczane do długości wędki). Dopuszcza się stosowanie kołowrotków ze stałą lub ruchomą szpulą z wyłączeniem kołowrotków i multiplikatorów  elektrycznych.

2. Umieszczanie przynęty w łowisku oraz wędkowanie dopuszcza się wyłącznie za pomocą wędziska. Zakazane jest używanie w czasie rzutu, wędkowania, holowania innej energii niż siła mięśni zawodnika.

3. Stosowane przez zawodników żyłki, plecionki muszą być odpowiedniej wytrzymałości, zapewniającej bezpieczeństwo w czasie rzutów, wędkowania i holowania ryb.

4. Dopuszcza się posiadanie zapasowych wędzisk, lecz nieuzbrojonych w przynęty , przetrzymywanych w sposób absolutnie nieprzeszkadzający innym zawodnikom i skierowanych w kierunku przeciwnym do łowiska.

5. Zawodnik może posiadać dowolną liczbę przyponów z przynętami.

6. Każdy zawodnik powinien posiadać przyrząd do uwalniania ryb z haków oraz do mierzenia, zabijania i przechowywania ryb. Może również używać sprzętu do lądowania ryb ( podbierak). Organizator zobowiązany jest umożliwić zawodnikom porównanie swoich przymiarów z przymiarami sędziowskimi.

7. Sprzęt wędkarski należy używać tak, by nie zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników oraz osób postronnych.

8. W czasie wędkowania (w tym zakładania przynęt), zarzucania i holu zabroniona jest pomoc osób trzecich.

9. Zabrania się stosowania w trakcie zawodów preparatów i atraktorów nęcących ryby lub zmieniających ich kolor.

10. Przy wszelkich przerwach w łowieniu(opuszczenie stanowiska)fakt ten powinien być zgłoszony sędziemu sektorowemu lub zawodnikowi z lewej lub prawej strony, zestawy muszą być wyjęte z wody i tak zabezpieczone, aby nie stanowiły zagrożenia dla innych uczestników zawodów oraz osób postronnych i zwierząt.

11. Przynęta stosowana w zawodach nie może być inna jak naturalna pochodzenia zwierzęcego(zakaz stosowania przynęt sztucznych).

12. Organizator zawodów nie zabezpiecza zawodników w przynęty.

13. Dozwolone jest stosowanie zestawów zakończonych jednym hakiem o pojedynczym ostrzu o rozstawie do 20 mm oraz zestawów zakończonych dwoma hakami o pojedynczym ostrzu, w których rozstaw każdego nie może przekraczać 10 mm.

14. Dopuszcza się stosowanie na przyponach dowolnej ilości oraz wielkości elementów wabiących (np.fluo) oraz wypornościowych.(bez stosowania sztucznego światła np. zasilania

15. Przynęty mogą być dodatkowo zabezpieczone przed spadnięciem z haczyka (np. gumką).

16. Dopuszcza się używanie świetlnych lub dźwiękowych sygnalizatorów brań, a także małych źródeł światła, ale w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym uczestnikom zawodów i nie zakłócać żeglugi.

III. Organizacja i przebieg zawodów.

1. Zawody odbędą się jako jedno turowe.

2. Czas trwania tury wynosi 5 godzin .(w godzinach 16.00-21.00).Dopuszcza się skrócenie czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby jednak tura była uznana za rozegraną, nie może trwać krócej niż połowa czasu ustalonego. 

3. 5 minut przed końcem zawodów obowiązuje wyjęcie jednego zestawu z wody.

4. Zawodnik łowi na wylosowanym przez siebie stanowisku ,które rozstawione są minimum 40 m od siebie.

5. Jedynymi rybami zaliczanymi do punktacji zawodów są  PŁASTUGI.

6. Do klasyfikacji zalicza się ryby zacięte pomiędzy sygnałami rozpoczęcia i zakończenia łowienia, a wyholowane w czasie nieprzekraczającym 10 minut od sygnału zakończenia łowienia po wcześniejszym zasygnalizowaniu okrzykiem "RYBA".

7. Ryby wymiarowe , dryfujące po powierzchni wody i podebrane oraz złowione po sygnale nie są zaliczane do wyniku zawodnika i należy je natychmiast wypuścić po odhaczeniu.

8. Wszystkie złowione ryby należy przechowywać w dobrej kondycji do chwili odnotowania ich przez sędziego w karcie startowej.

9. Ryby przeznaczone do zabrania i po odnotowaniu przez sędziego należy natychmiast uśmiercić, a w innym przypadku należy je wypuścić.

10. Ryby przedstawione sędziemu, nie mogą być patroszone (bez obcinania głów i manipulowania długością)

11. Jeśli stanowisko zawodnika nie jest równowartościowe w stosunku do innych, wymiana takiego stanowiska na zapasowe może nastąpić gdy występuje niemożność wykonywania rzutów, są rozstawione sieci rybackie czy zakotwiczone łodzie. Decyzję w sprawie wymiany stanowiska podejmuje Sędzia.

12. Przyjmuje się następującą definicję pomiaru długości ryby: „za długość ryby uważa się odległość pomiędzy początkiem głowy a najdalszym krańcem płetwy albo tarczy ogonowej”.

13. Po ogłoszeniu zakończenia  zawodów, zawodnik nie może opuszczać swojego stanowiska do momentu uzyskania zgody od sędziego sektorowego po uprzednim zapoznaniu się i własnoręcznym podpisaniem karty startowej.

14. Organizator przed zawodami  zapewni wszystkim zawodnikom(na żądanie) możliwość skontrolowania własnych przymiarów z oficjalnym przymiarem stosowanym przez komisję sędziowską zawodów.

IV. Kary Dyscyplinarne.

1. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w całych zawodach z powodu stawienia się na zawody lub doprowadzanie się w czasie ich trwania do stanu będącego zagrożeniem dla siebie lub innych uczestników zawodów (zawodników, sędziów, obsługi) poprzez używanie alkoholu lub innych środków odurzających. W przypadkach rażących, zawodnika takiego należy odizolować nawet przy pomocy innych uczestników zawodów.

2. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:

a) nieetyczne lub niesportowe zachowywanie się do organizatora, sędziego czy innych zawodników lub innych uczestników zawodów

b) stosowanie innych niż dopuszczone metody połowu (tylko gruntowa)

c) używanie niezgodnego z regulaminem zawodów sprzętu – np. rodzaj haków;

d) przetrzymywanie ryb niewymiarowych lub będących pod ochroną w czasie zawodów;

e) stosowanie niedozwolonych środków nęcąco-zapachowych lub zmieniających kolor przynęty;

f) wielokrotne, zawinione splątanie zestawów z innymi zawodnikami;

g) przedstawienie do pomiaru ryb niewymiarowych, bądź będących pod ochroną;

h) nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej;

i) wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu;

j) przedstawienie do pomiarów ryb nie złowionych przez siebie; 

k) za wszelkiego rodzaju próby oszustwa mające na celu uzyskanie korzyści punktowych np. celowa deformacja ryby, wielokrotne przedstawienie tej samej ryby do punktacji itp.;

l) przedłożenie sędziemu  ryby złowionej w innym miejscu niż sektor zawodów lub w innym czasie niż czas trwania zawodów

V.Sygnały obowiązujące w zawodach:

a) pierwszy sygnał rozpoczęcie zawodów.

b) drugi sygnał zakończenie zawodów.

VI. Zasady Ustalania Wyników Zawodów

1. W zawodach stosuje się punktację długościową. Za każdą rybę liczoną do punktacji zawodnik otrzymuje 10 punktów oraz 1 punkt za każdy centymetr 1cm = 1 punkt a 1mm= 0.1 punktu .

2. Miejsca nagradzane to:

- indywidualnie miejsca 1-6

- najdłuższa ryba zawodów

- szczęśliwa 13-tka

VII. Ryby -PŁASTUGI łowione (punktowane) w zawodach to:

-flądry (gładzica, stornia, zimnica) – 25cm, -turbot (skarp, nagład) – 30cm

UWAGA:

1. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody na zdrowiu, życiu, mieniu i sprzęcie osób biorących udział w zawodach jak i osób postronnych.

2. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na upublicznienie ich wizerunku w mediach społecznościowych.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w harmonogramie zawodów.

 

Ostatki Surfcastingowe 2020 - V edycja
Zawodnicy Władek TEAM uczestniczący w zawodach
Józef Florek
Józef Florek
Zawodnik - Reda/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 121
Brał udział też w:
1 miejsce
Piotr Kaźmierski
Piotr Kaźmierski
Zawodnik - Rumia/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 111
Brał udział też w:
2 miejsce
Dariusz Kazor
Dariusz Kazor
Zawodnik - Gdynia
Liczba zdobytych punktów: 111
Brał udział też w:
3 miejsce
Wiesław Kępka
Wiesław Kępka
Zawodnik - Żelistrzewo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 91
Brał udział też w:
4 miejsce
Mariusz Raszewski
Mariusz Raszewski
Zawodnik - Wejherowo woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 71
Brał udział też w:
6 miejsce
Mirosław Golla
Mirosław Golla
Zawodnik - Władysławowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 61
Brał udział też w:
7 miejsce
Wojciech Mach
Wojciech Mach
Zawodnik - Starzyński Dwór/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 51
8 miejsce
Wojciech Kubiak
Wojciech Kubiak
Zawodnik - Gdynia
Liczba zdobytych punktów: 41
Brał udział też w:
9 miejsce
Andrzej Dechnik
Andrzej Dechnik
Zawodnik - Władysławowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 31
Brał udział też w:
10 miejsce
Grzegorz Okonek
Grzegorz Okonek
V-ce Prezes d/s sportowych - Gdynia
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
11 miejsce
Michał Bolda
Michał Bolda
Zawodnik - Swarzewo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
12 miejsce
Sebastian Potrykus
Sebastian Potrykus
Zawodnik - Dębogórze/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
13 miejsce
Krzysztof Sadłowski
Krzysztof Sadłowski
Zawodnik - Leśniewo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
14 miejsce
Błażej Miler
Błażej Miler
Zawodnik - Dębogórze/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
15 miejsce
Arek Doppke
Arek Doppke
Zawodnik - Minkowice/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
16 miejsce
Maciej Kamiński
17 miejsce
Łukasz Mirek
Łukasz Mirek
Zawodnik - Jastarnia/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
18 miejsce
Sławomir Mieczkowski
Sławomir Mieczkowski
Zawodnik - Rekowo Górne/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
19 miejsce
Jerzy Król
Jerzy Król
Zawodnik - Władysławowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
20 miejsce
Tomasz Danielewicz
Tomasz Danielewicz
Zawodnik - Władysławowo-Chłapowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
21 miejsce
Dariusz Krysiak
Dariusz Krysiak
Zawodnik - Poddębice /woj.Łódź
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
22 miejsce
Krzysztof Mędrycki
Krzysztof Mędrycki
Zawodnik - Żarnowiec/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
23 miejsce
Michał Jaskulski
Michał Jaskulski
Zawodnik - Pierwoszyno woj. pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
24 miejsce
Piotr Ewald
Piotr Ewald
Zawodnik - Żarnowiec/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
25 miejsce
Przemysław Krużycki
Przemysław Krużycki
Zawodnik - Reda /woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
26 miejsce
Leszek Lieske
Leszek Lieske
Zawodnik - Łętowice/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
27 miejsce
Jacek Frączek
Jacek Frączek
Zawodnik - Władysławowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
28 miejsce
Michał Ceszke
29 miejsce
Paweł Jach
Paweł Jach
Zawodnik - Łódź
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
30 miejsce
Grzegorz Murzynkowski
Grzegorz Murzynkowski
Zawodnik - Karwieńskie Błoto Pierwsze/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
32 miejsce
Andrzej Machała
33 miejsce
Przemysław Patalas
Przemysław Patalas
Zawodnik - Odolanów/woj.wielkopolskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
34 miejsce
Sebastian Wujke
Sebastian Wujke
Zawodnik - Ostrowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
35 miejsce
Aleksander Ewald
Aleksander Ewald
Zawodnik - Żarnowiec/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
36 miejsce
Radosław Masalski
Radosław Masalski
Zawodnik - Rumia/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
37 miejsce
Robert Grzybek
Robert Grzybek
Zawodnik - Aleksandrów Łódzki/woj. łódzkie
Liczba zdobytych punktów: 21
38 miejsce
Łukasz Rudkowski
Łukasz Rudkowski
Zawodnik - Wejherowo/ woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
39 miejsce