Oferta miesiąca

Artemis

Stoczniowców 36 Władysławowo 15766

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
50 zł - 75 zł os.

Pryzmat

Męczenników Wielkiej Wsi 39a, Władysławowo, Polska 0

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
60 zł - 120 zł os.


Regulaminy, pozwolenia, opłaty itp..

Jak oceniasz film?
4.7

UWAGA: INFORMACJE TU ZAWARTE SĄ JUŻ NIEAKTUALNE!

Temat dość istotny i ważny dla wszystkich, którzy chcą legalnie łowić ryby metodą surfcastingową. Na filmie pokrótce przedstawiłem Wam Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb na Morzu oraz wymiary i okresy ochronne ryb morskich.

Dodam tylko, że połowy w celach sportowo-rekreacyjnych w polskich obszarach morskich, mogą być prowadzone po uzyskaniu sportowego zezwolenia połowowego, które na wniosek zainteresowanego wydaje jeden z okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego. Wpierw trzeba jednak wpłacić na ich konto 49 zł (stawka w 2014 roku za 12 miesięcy), i udać się do inspektoratu celem wyrobienia legitymacji (np. do portu we Władysławowie)… Jeśli ktoś chciałby tylko na 1 miesiąc uzyskać pozwolenie to musi liczyć się z kosztem 16 zł. Oczywiście emeryci i renciści oraz młodzież szkolna do lat 24 ma zniżkę i płaci 31 zł za 12 miesięcy (nie rok kalendarzowy, ale pełne 12 miesięcy – czyli jeśli wykupimy pozwolenie w maju to możemy na nie łowić do maja następnego roku). Dokonując wpłaty, koniecznie nie zapomnijcie o imieniu i nazwisku osoby, która ubiega się o zezwolenie. Trzeba tam też dopisać: „opłata za wydanie sportowego zezwolenia połowowego”.

Poniżej lista inspektoratów terenowych, w których możecie po wpłaceniu pieniędzy wyrobić sobie legitymację.

Inspektorat Rybołówstwa Morskiego we Władysławowie
ul. Hryniewieckiego 2
84-120 Władysławowo
tel.: (58) 674 04 42 faks:(58) 352 48 42
e-mail:irm.wladyslawowo@oirm.gdynia.pl


Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Helu
ul. Bulwar Nadmorski 1
84-150 Hel
tel.: (58) 675 12 93, faks: (58)675 14 02,
E-mail:irm.hel@oirm.gdynia.pl


Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni
ul. Hryniewickiego 10a
81-340 Gdynia
(58) 620 81 29 lub 669 83 05, faks: (058) 620 81 29
e-mail:irm.gdynia@oirm.gdynia.pl


Terenowych inspektoratów, które mogą Wam wystawić pozwolenie jest więcej. Wystarczy poszukać w google.

Teraz zajmijmy się okresami ochronnymi oraz minimalnymi wymiarami ryb. Przedstawię tylko te, które będziemy najczęściej łowić.

DORSZ – 35 cm, 7 sztuk
WĘGORZ – 40 cm, 2 sztuki
BELONA – wymiar ochronny BRAK, 5 sztuk
ŚLEDŹ – 16 cm, 5 kg
PSTRĄG TĘCZOWY, SANDACZ, SZCZUPAK – 40 cm, 3 sztuki
LESZCZ – 40 cm, 10 sztuk
Inne gatunki ryb – do 5 kg łącznie.

Okresy ochronne:
SANDACZ – od 10 kwietnia do 31 maja
WĘGORZ – od 15 czerwca do 15 lipca
SZCZUPAK – od 1 marca do 30 kwietnia
FLĄDRA – od 15 lutego do 15 maja
DORSZ – od 1 czerwca do 31 sierpnia

 

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb na Morzu


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin dotyczy amatorskiego połowu ryb wędką na wodach morskich.

2. Regulamin obowiązuje członków i członków - uczestników PZW.

3. Członkowie PZW wędkujący na wodach morskich zobowiązani są do przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie żeglugi na morzu i rybołówstwie morskim oraz innych zarządzeń wydanych przez Urzędy Morskie i Straż Graniczną.

4. Wędkarstwo morskie może być uprawiane na pełnym morzu, na jego akwenach przybrzeżnych oraz bezpośrednio z brzegu lub nabrzeży portowych.

5. Wędkarstwo morskie dzieli się na :

* pełnomorskie
* przybrzeżne (morze terytorialne)
* brzegowe i wody wewnętrzne.

6. Wędkarstwo pełnomorskie obejmuje rejon wód Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej.

7. Wędkarstwo przybrzeżne obejmuje akwen morza w pasie do 12 Mm od linii brzegowej oraz w odległości 1 Mm od granicy państwowej wschodniej i zachodniej.

8. Wędkarstwo brzegowe obejmuje wody przylegające do linii brzegowej.
Do wód wewnętrznych należą zalewy: Wiślany i Szczeciński oraz zatoki: Gdańska i Pucka i wody portów. (szczegółowe omówienie granic tych wód określa Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polski i administracji morskiej z dnia 21.03.1991 r. Dz.U.R.P. nr 32 z dnia 18.04.1991 r.)

9. Do uprawiania wędkarstwa brzegowego i przybrzeżnego upoważnia dowód osobisty i licencja wydana przez terytorialny Urząd Morski.

10. Do uprawiania wędkarstwa pełnomorskiego poza granicą państwową na morzu (12 Mm od brzegu lub granicy wód wewnętrznych) dodatkowo jest wymagany dokument uprawniający do przekroczenia granicy.

11.Jednostki pływające powyżej 5 m długości (jachty, kutry, łodzie itp.) wykorzystywane do wędkarstwa morskiego lub do tego celu czarterowane z innych instytucji winny być zarejestrowane w odpowiednich komórkach Urzędu Morskiego i posiadać aktualne "Karty bezpieczeństwa".

12.Wyposażenie jednostek pływających (wędkarskich lub wyczarterowanych) w sprzęt ruchomy winno być kompletne i zgodne z wymogami określonymi w karcie rejestracyjnej.

13. Armatorzy statków morskich przystosowanych do połowów sportowo-rekreacyjnych powinni posiadać zbiorowe licencje na prowadzenie połowów sportowo-rekreacyjnych z tych statków.
W innym przypadku obowiązują licencje indywidualne.

14. Wędkarstwo przybrzeżne z lekkiego sprzętu pływającego (kajaki, pontony) może być uprawiane w odległości do 1000 m od linii brzegowej lub mniejszej w zależności od zarządzeń władz miejscowych. Jednostki te winny być zarejestrowane w rejonowych placówkach Urzędu morskiego.

15. Decyzję o noszeniu pasa bezpieczeństwa lub kamizelki ratunkowej podejmuje kapitan (sternik).

16. Wyjście na połów przybrzeżny winno być zgłoszone w miejscowych Kapitanatach (Bosmanatach) Urzędu Morskiego.

17. Wyjście na połów pełnomorski wymaga odprawy granicznej.

18. Wędkowanie w portach może odbywać się jedynie w miejscach wyznaczonych przez administracje tych portów (rejonów).


II. SPRZĘT I METODY POŁOWU

W wędkarstwie morskim zależnie od miejsca połowów i gatunku poławianych ryb stosuje się rożny sprzęt wędkarski. Zależnie od gatunku poławianych ryb zezwala się na stosowanie następujących metod połowów i systemów uzbrajania wędki z uwzględnieniem ewentualnie odmiennych w tym względzie zarządzeń terytorialnych Urzędów Morskich.

a ) Wędka do połowów gruntowych może być uzbrojona w system, w którego skład nie może wchodzić więcej niż dwa haczyki.

b ) Wędka do połowu śledzi może być uzbrojona w kilka (nie więcej jak pięć) haczyków mocowanych na oddzielnych przyponach do linki (żyłki) głównej.
Całość zestawu wyglądem przypomina choinkę.

3. Używane błystki, pilkery, woblery i inne przynęty mogą być uzbrojone nie więcej jak dwoma kotwiczkami o dowolnych rozmiarach.

4. Jako przynęty zezwala się stosować w częściach lub w całości martwe zwierzęta i rośliny gatunków niechronionych.

5. Połów spinningiem dozwolony jest dwoma sposobami:

* przez holowanie błystki za jednobłystką pływającą celem szybszego wykrycia ławic żerujących ryb,

* przez klasyczne spinningowanie z zakotwiczonych lub dryfujących środków pływających.

6. Połów ryb na wodach wewnętrznych tj. kanały portowe, baseny oraz zalewy może odbywać się zgodnie z zasadami zawartymi w "Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb" Polskiego Związku Wędkarskiego o ile zarządzanie terytorialne Urzędu Morskiego nie stanowią inaczej.

7. Połów ryb w portach na ich redach i spod pokrywy lodowej może się odbywać tylko za zgodą służby portowej przy zachowaniu warunków określonych przez tę służbę.

8. W celu lepszej i szybszej lokalizacji ławic ryb w morzu tak na akwenach przybrzeżnych, jak i pełnomorskich zezwala się na stosowanie sondy.


III. OCHRONA RYB I ŚRODOWISKA

W wędkarstwie morskim obowiązują: okresy i wymiary ochronne ryb (zgodnie z przepisami wykonawczymi Urzędów Morskich), które mogą być różne w poszczególnych Urzędach Morskich.

Zabrania się łowienia i zabierania przez wędkarzy ryb będących pod ochrona gatunkową w okresie ochronnym oraz ryb, które nie przekroczyły określonych dla nich wymiarów ochronnych tj. których długość od końca pyska do końca najdłuższych promieni płetwy ogonowej jest mniejsza niż ich wymiar ochronny.

Ryby, które znajdują się w okresie ochronnym lub takie, których wymiar jest mniejszy od ustalonego w przepisach, należy natychmiast po złowieniu wpuścić do wody.

Urzędy Morskie w uzasadnionych okolicznościach mogą za uprzednim ogłoszeniem wprowadzić okresowe lub stałe zmiany dotyczące gatunków, wymiarów, obszarów i okresów ochronnych ryb.

W wędkarstwie pełnomorskim i przybrzeżnym ilość złowionych ryb winna być zgodna z zarządzeniami terytorialnych Urzędów Morskich.

Zabrania się wędkarzom sprzedawania lub zamieniania złowionych ryb za inne świadczenia.

Zabrania się połowu ryb w tak zwanych obszarach ochrony rybołówstwa.

Zabrania się połowu ryb w strefach (obszarach) zamkniętych dla rybołówstwa. O strefach tych informują "Wiadomości Żeglarskie", Kapitanaty Portów i Polskie Radio.


IV. PRZEPISY PORZĄDKOWE

Wędkarze zobowiązani są do przestrzegania zarządzeń Urzędów Morskich dotyczących wędkowania na wodach administrowanych przez te Urzędy.

Podczas pobytu lub postoju w przystaniach i portach zabrania się wędkarzom:

* wyrzucania do wody odpadków oraz innych przedmiotów zanieczyszczających wodę i dno portu jak również wylewania za burtę paliwa i smarów,

* palenia ognisk na nabrzeżach i brzegu morskim,

* cumowania do urządzeń nie przeznaczonych do tego celu,

* kotwiczenia w miejscach zabronionych (w pobliżu wejść do portów, w kanałach portowych i na osi toru wodnego prowadzącego do portu).

3. Po wyjściu z portu wędkarzom zabrania się:

* łowienia na torach wodnych w odległości mniejszej niż 150 m od osi toru,

* łowienia na odległości mniejszej niż 100 m od sprzętu rybackiego i granic obszarów ochronnych,

* cumowania do urządzeń nawigacyjnych oraz oznakowań sprzętu rybackiego.

4. W wędkarstwie morskim niezależnie od jego nazwy czy rejonu, kategorycznie zabrania się używania narzędzi lub środków nie będących sprzętem wędkarskim.

5. Przy stanie morza, gdy siła wiatru przekracza 2 stopnie w skali Beauforta, zabrania się dobijania jednostek pływających do siebie oraz przechodzenia z pokładu na pokład.
Wyjątek w tym względzie może stanowić pomoc lekarska lub techniczna.
Decyzję podejmuje kapitan jednostki.

6. Do kontroli na wodach morskich upoważnieni są pracownicy Urzędów Morskich oraz funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej.

7. Wędkarze prowadzący połów, po przedstawieniu się osób kontrolujących, zobowiązani są przedstawić wymagane dokumenty oraz umożliwić dokonanie kontroli jednostek pływających, sprzętu połowowego i złowionych ryb.

8. Organizacja zawodów w wędkarstwie morskim winna odbywać się zgodnie z niniejszym regulaminem oraz przepisami zawartymi w "Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW".

* * *

Regulamin został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o rybołówstwie morskim oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17.03.1998 r. w sprawie wykonywania rybołówstwa morskiego w celach
sportowo - rekreacyjnych.

* * *

1. Traci moc "Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb na Morzu", zatwierdzony Uchwałą PZW Nr 174 z dnia 25 czerwca 1993 r.
2. Regulamin niniejszy zatwierdzony Uchwałą ZG PZW Nr 49 z dnia 31.03.1999 r. wchodzi w życie z dniem 1.04.1999 r.

Udostępnij!
Wyświetleń: 1082

Zobacz więcej:

Łowimy łososie - trolling morski - prolog nowej serii

14.11.2018
4.8
Pierwszy film z serii 10 odcinków o trollingu morskim w poszukiwaniu łososia...

SPRAWDŹ

PILNE ➤ Brifing Prasowy Gdynia - blokada portu w Gdyni …

22.04.2022
Brak oceny
Przedstawiciel Sztabu Kryzysowego Armatorów Rybołówstwa Rekreacyjnego przestawia jak wygląda obecna sytuacja branży...

SPRAWDŹ