Oferta miesiąca

Klif

Obrońców Helu 11 Władysławowo 5930

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
60 zł - 100 zł os.

Julia

Bohaterów Kaszubskich 8 Władysławowo 8694

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
50 zł - 70 zł os.

31 05.20
Belonada z brzegu 2020

BELONADA WŁADEK TEAM

Regulamin Zawodów Surfcastingowo – Spinningowych.

 

UDZIAŁ W ZAWODACH

1. Prawo startu w zawodach mają wszyscy chętni zawodnicy, którzy zgłosili  się do zawodów i posiadają aktualną opłatę na wędkowanie w morzu i uiścili opłatę startową.

2. Osoby niepełnoletnie (od 14 lat liczone rocznikiem) obowiązuje pisemna zgoda prawnego opiekuna, dołączona do zgłoszenia oraz obecność opiekuna w czasie trwania zawodów.

3. Zawodnicy, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne wędkowanie, są zobowiązani przedstawić organizatorowi osobę pełnoletnią, która podczas trwania zawodów będzie cały czas z zawodnikiem wymagającym pomocy.

4. Zaleca się stosowanie kamizelek asekuracyjnych lub ratunkowych podczas brodzenia (nieletni wędkarze mają obowiązek używania tego typu sprzętu).

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracony lub zniszczony sprzęt zawodników, oraz za ich bezpieczeństwo.

6. Zawodnik biorąc udział w zawodach ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne wyrządzone szkody materialne jak i niematerialne (organizator w tej kwestii nie jest stroną).

7. Udział w zawodach oznacza akceptację regulaminu oraz zgodę na publikację swojego wizerunku w charakterze medialnym.

 

SPRZĘT I PRZYNĘTY ORAZ TECHNIKI DOZWOLONE W ZAWODACH.

Metoda „SURFCASTINGOWA”

1) Dozwolone jest łowienie za pomocą 2 wędzisk o długości do 5 m. i kołowrotków lub multiplikatorów .

2) Umieszczanie przynęty w łowisku oraz wędkowanie dopuszcza się wyłącznie za pomocą wędziska. Zakazane jest używanie w czasie rzutu, wędkowania, holowania innej energii niż siła mięśni zawodnika. 

3) Stosowane przez zawodników żyłki, plecionki muszą być odpowiedniej wytrzymałości, zapewniającej bezpieczeństwo w czasie rzutów, wędkowania i holowania ryb.

4) Dopuszcza się posiadanie zapasowych wędzisk, lecz nieuzbrojonych w przypony, przetrzymywanych w sposób absolutnie nieprzeszkadzający innym zawodnikom i skierowanych w kierunku przeciwnym do łowiska.

5) Zawodnik może posiadać dowolną liczbę przyponów z przynętami.

6) Każdy zawodnik powinien posiadać przyrząd do uwalniania ryb z haków oraz do mierzenia, zabijania i przechowywania ryb. Może również używać sprzętu do lądowania ryb (podbierak). Organizator zobowiązany jest umożliwić zawodnikom porównanie swoich przymiarów z przymiarami sędziowskimi.

7) Sprzęt wędkarski należy używać tak, by nie zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników oraz osób postronnych.

8) W czasie wędkowania (w tym zakładania przynęt), zarzucania i holu zabroniona jest pomoc osób trzecich. 

9) Zabrania się stosowania w trakcie zawodów preparatów i atraktorów nęcących ryby lub zmieniających ich kolor.

10) Przy wszelkich przerwach w łowieniu zestawy muszą być wyjęte z wody i tak zabezpieczone, aby nie stanowiły zagrożenia dla innych uczestników zawodów oraz osób postronnych i zwierząt.

11) Przynęta stosowana w zawodach nie może być inna jak pochodzenia naturalnego(zakaz stosowania przynęt sztucznych).

12) Dopuszcza się stosowanie przyponów oraz troków bocznych:

 a) szt.2 przy rozwartości kolanka haka do 10 mm - UWAGA! Zgodnie z obowiazującym Rozporządzeniem dwa troki stosujemy tylko do połowu płastug!

 b) szt.1 przy rozwartości kolanka haka do 20 mm.

 

Metoda „SPINNINGOWA”

1) Dozwolone jest używanie wędziska wyposażonego w kołowrotek ze szpulą stałą lub ruchomą z nawiniętą żyłką bądź plecionką, na której końcu przymocowana jest jedna przynęta sztuczna.

2) Zabrania się stosowania dwóch lub więcej uzbrojonych przynęt oraz sygnalizatorów brań w postaci różnego rodzaju spławików.

3) Dozwolone jest stosowanie zestawu złożonego ze spidolino (spirolino) i sztucznej przynęty muchowej lub innej.

4) Uzbrojenie przynęty sztucznej – tylko JEDEN punkt zaczepienia:

a) haczyk o jednym ostrzu, o rozwartości kolanka do 20 mm,

lub

b) haczyk wieloostrzowy o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła, o średnicy 30 mm.

5) Zabrania się stosowania przynęt pochodzenia naturalnego.

 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW

1) Zawody odbędą się jako jednoturowe w formule mieszanej: „Surfcasting” i „Spinning”

2) Organizator wyznaczy sektory dla obydwóch kategorii oraz stanowiska w sektorze dla zawodników w kategorii Surfcasting;

3) Zawodnik w kategorii Surfcasting łowi na wylosowanym przez siebie stanowisku w sektorze wyznaczonym dla tej kategorii;

4) Zawodnicy w kategorii Spinning, po rozlosowaniu par łowią w wyznaczonym sektorze dla tej kategorii, bez oznaczenia stanowisk (wybór stanowiska dowolny z zachowaniem regulaminowych odległości między łowiącymi);

5) Czas trwania tury wynosi 6 godziny. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby jednak tura była uznana za rozegraną nie może trwać krócej niż 3 godziny.

6) Na 5 minut przed końcem zawodów obowiązuje wyjęcie jednego zestawu z wody (kategoria Surfcasting).

7) Każdy zawodnik musi znać aktualne wymiary i okresy ochronne ryb występujących w łowisku

8) Do klasyfikacji zalicza się ryby zacięte pomiędzy sygnałami rozpoczęcia i zakończenia łowienia, a wyholowane w czasie nieprzekraczającym 10 minut od sygnału zakończenia łowienia po wcześniejszym zasygnalizowaniu okrzykiem "RYBA"

9) Ryby wymiarowe złowione nieprawidłowo (np. po sygnale, zahaczone poza obrębem głowy) nie są zaliczane do wyniku zawodnika i należy je natychmiast po odhaczeniu wypuścić .

10) Ryby dryfujące po powierzchni wody i podebrane nie są zaliczane do punktacji.

11) Zawodnicy kategorii(Surfcasting), którzy chcą wypuszczać złowione ryby, zobowiązani są dokonać jej pomiaru w obecności zawodnika wędkującego z prawej strony, zrobić zdjęcie na miarce w celu potwierdzenia jej długości , uwolnić rybę, uzupełnić kartę startową oraz uzyskać podpis zawodnika kontrolującego,  uwiarygodniający połów .

Analogicznie:

Zawodnicy kategorii (Spinning) który chcą wypuszczać złowione ryby, zobowiązani są dokonać jej pomiaru w obecności zawodnika z pary, zrobić zdjęcie na miarce w celu potwierdzenia jej długości, uwolnić rybę, uzupełnić kartę startową oraz uzyskać podpis zawodnika kontrolującego, uwiarygodniający połów.

Wszystkie ryby złowione ponad dopuszczalny limit należy wypuścić niezwłocznie po ich zmierzeniu i sfotografowaniu na miarce, a następnie wpisać w kartę startową i potwierdzić podpisem osoby kontrolującej.

12) Wszystkie złowione ryby przeznaczone do zabrania przez zawodnika, należy natychmiast uśmiercić.

13) Zawodnik odpowiada, za jakość i stan przechowywania złowionych ryb.

14) Sędzia może w czasie wędkowania skontrolować wymiary ryb przechowywanych przez zawodników lub skonfrontować wykonane zdjęcia z wpisami w karcie startowej.

15) Ryby przedstawione do komisji sędziowskiej muszą być w całości i nie mogą być wypatroszone (wszystkie próby manipulowania długością, będą skutkowały dyskwalifikacją zawodnika).

16) Organizator nie zapewnia przynęt dla zawodników. 

 

Sygnały obowiązujące w zawodach:

a) pierwszy sygnał rozpoczęcie zawodów.

b) drugi sygnał zakończenie zawodów. 

 

ZASADY USTALANIA WYNIKÓW ZAWODÓW

W zawodach stosuje się punktację długościową. Za każdą rybę liczoną do punktacji zawodnik otrzymuje 10 punktów oraz 1 punkt za każdy centymetr 1cm = 1 punkt a 1mm= 0.1 punktu .

 

Gatunkiem przewodnim jest BELONA i ona jako pierwsza jest brana pod uwagę podczas klasyfikacji złowionych ryb oraz najdłuższej ryby, a następnie pozostałe gatunki.

 

ZAWODNIK ZOSTAJE ZDYSKWALIFIKOWANY ZA:

1. Wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu;

2. Niezdanie karty startowej komisji sędziowskiej w określonym czasie;

3. Nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej; 4. Stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów;

5. Za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego);

6. Przedłożenie komisji sędziowskiej ryby pod ochroną lub ryby złowionej w innym miejscu niż tura zawodów oraz naruszającej wymiar ochronny;

7. Używanie sprzętu, przynęt, oraz technik połowowych niezgodnych z ustalonymi przepisami;

8. Każdą próbę manipulacji przy długości ryby;

 

Ryby łowione (punktowane) w zawodach i ich wymiary ochronne to:

belona – bez wymiaru (10 szt.)

certa – 30cm,

flądry (gładzica, stornia, zimnica) – 25cm,

jaź – 25cm,

leszcz – 40cm, łosoś – 60cm,

troć wędrowna – 50cm (razem 2 szt.)

 okoń - 20cm,

 

Belonada z brzegu 2020
Zawodnicy Władek TEAM uczestniczący w zawodach