Oferta miesiąca

Villa Alex

Ogrodowa 6 Władysławowo 10956

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
35 zł - 75 zł os.

Andora

Wyzwolenia 48 Władysławowo 6586

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
30 zł - 70 zł os.

Polskie Wędkarstwo Morskie

Informator Moski – wszystko czego szukasz na jednej stronie...

ODWIEDŹ NASZEGO FACEBOOKA

Zasady przyznawania punktów

     Każdy z zawodników biorących udział w zawodach, powinien być przez cały czas trwania zawodów, jednoznacznie rozpoznawalny jako Zawodnik Władek TEAM. W tym celu klub jest zobowiązany do zapewnienia możliwości wcześniejszego zakupu odzieży klubowej oraz naszywek i tym podobnych elementów w celu wyraźnego zaakcentowania przynależności do klubu Władek TEAM. Odzież oznaczona w taki sposób jest w statucie i w regulaminach nazywana "odzieżą klubową". Start zawodnika, który nie posiada w widocznym miejscu na odzieży wierzchniej znaków klubowych, traktowany jest jako prywatne uczestnictwo w danych zawodach a co za tym idzie, nie należą się za taki start punkty doliczane do Rankingu Władek TEAM.

     Ranking nie zakłada możliwości ex aequo. Jeśli dwóch lub więcej zawodników ma tę samą liczbę punktów - wyżej jest ten, który ma dłuższy staż w klubie. Jeśli zdarzy się, że zawodnicy tego samego dnia wstąpili w nasze szeregi - decyduje litera imienia (alfabetycznie).

     Każdy z zawodników biorących udział w zawodach wędkarskich zaliczanych do Rankingu Władek TEAM, ma możliwość zdobyć "duże" lub "małe" punkty. Punkty przyznawane są członkom klubu Władek TEAM na podstawie końcowej klasyfikacji, ogłaszanej przez organizatora danych zawodów wędkarskich.


DUŻE PUNKTY


Poniższy harmonogram dotyczy tylko członków klubu o randze Zawodnika. Oznacza to, że jeśli nasz zawodnik jest na 2 miejscu w ogólnej klasyfikacji wszystkich zawodników na danych zawodach a 1 miejsce zdobył zawodnik innego klubu - wg poniższego harmonogramu nasz zawodnik zdobył najwyższe miejsce.

     Warunki przyznania "dużych punktów":

     Zawodnik, który złowi na danych zawodach, choć jedną rybę otrzymuje punkty wg poniższego harmonogramu:


     Dodatkowo za start w zawodach każdy z zawodników otrzymuje 21 punktów. Dotyczy to również osób towarzyszących, które nie biorą czynnego udziału w łowieniu, ale są obecne na całych zawodach i mają pełne umundurowanie klubowe (np. reporter, obsługa zawodów).

Od 2018 roku zostają przyznawane dodatkowe punkty:

     Organizatorem zawodów może być również sam klub Władek TEAM TEAM a zawody mogą dotyczyć również innych zagadnień związanych z wędkarstwem (np. rzut na odległość). Dodatkowo zarząd ma prawo do przyznania dodatkowych punktów dla organizatorów danych zawodów. W takim przypadku z wyprzedzeniem ogłasza to na Strefie Zawodnika w portalu Facebooku, gdzie wyłaniane są też konkretne osoby do obsługi.

MAŁE PUNKTY

     Część z zawodów, które decyzją zarządu nie są objęte programem "refundowany start dla reprezentacji" są nazywane "zawodami za małe punkty". Nadrzędnym celem umieszczenia w kalendarzu imprez zawodów za "małe punkty" jest wyrównanie szans w różnych dziedzinach wędkarstwa morskiego oraz promocja najważniejszych imprez wędkarskich. Dodatkowym celem jest promocja klubu Władek TEAM w sieciach społecznościowych za co przewidziane są też dodatkowe punkty.

     Warunki przyznania "małych punktów":

     Ilość przyznawanych punktów:

A CO JEŚLI WLADEK TEAM ORGANIZUJE ZAWODY?

Władek TEAM to przede wszystkim klub sportowy. Kilka razy w roku organizujemy zawody wędkarskie i wówczas potrzebujemy pomocy od 3 do nawet 7 osób! Te osoby otrzymują punkty doliczone do rankingu w ramach REKOMPENSATY za włożony trud. Zdajemy sobie sprawę, że czas poświęcony na przygotowanie zawodów oraz odpowiedzialność za ich przebieg nie można wycenić, dlatego od 2018 roku Zarząd postanowił ujednolicić system przyznawania rekompensaty w postaci kilkudziesięciu punktów dla zawodników którzy spełniają poniższe kryteria. Jednocześnie dziękujemy wszystkim zawodnikom, którzy poświęcają się by inni mogli cieszyć się z wędkowania i rywalizacji na plaży czy kutrze...

 

Zasady wyłaniania osób do organizowania imprezy:

Na Strefie Zawodnika jest spośród wszystkich Zawodników, są wyłaniane osoby które będą ORGANIZATORAMI naszych imprez (które w Rankingu Władek TEAM są za duże punkty).


ORGANIZATOR na Strefie Zawodnika podaje kto mu jest potrzebny do pomocy (np do cateringu, sędzia itp) i spośród ludzi którzy chcą w tym dniu się poświęcić do pracy społecznej wybiera max 4 pomocników.


POMOCNICY muszą faktycznie mieć sporo na głowie (tak by nikt nie mógł zarzucić, że to słupy by tylko dostawać punkty do rankingu)... NP: zrozumiałe że potrzebny ktoś kto będzie przywoził i zawoził sprzęt (namiot itp) ale ten ktoś musi prócz tego przez czas zawodów też być niezbędny itp...


Organizator za swój wkład, poświęcenie i odpowiedzialność, otrzymuje 55p doliczane do Rankingu a pomocnicy 35p. Ani Organizator ani Pomocnicy z uwagi że są niezbędni na danej imprezie nie mogą brać w niej udziału (nie dostają punktów za start). Są również zobowiązani do bycia cały czas w odzieży klubowej (nie dostają dodatkowych 21 punktów za to). W przypadku gdy zawody wymagają ponadprzeciętnego zaangażowania ludzi, Zarząd może zdecydować o przyznaniu dodatkowych 10p. Punkty te może otrzymać zawodnik uczestniczący w zawodach jeśli jego wkład w organizację imprezy był bardzo znaczący (wówczas dostaje 10p + punkty otrzymane za start w zawodach). Dodatkowe 10p może również otrzymać Pomocnik Organizatora jeśli zawody wymagały od niego ponadprzeciętnego zaangażowania (np. ponad 10 godzin poświęconych na przygotowaniu danej imprezy) - czyli dostaje 10p+35p


Obowiązki organizatora:


- odpowiada z imienia i nazwiska za przebieg imprezy oraz nie może w trakcie imprezy oraz po jej zakończeniu przenieść odpowiedzialności na inną osobę oraz musi być cały czas na miejscu
- jego numer telefonu jest podany na plakacie i to on koordynuje wszystkie kwestie związane z zawodami
- tworzy listę wszystkich potrzebnych rzeczy (puchary, naklejki, jedzenie, napoje, namiot, flagi, grill, zabezpieczenie terenu, numerki itp) oraz przyznaje Pomocnikom konkretne zadania i koordynuje ich prace
- koordynuje prace zawodników chcących pomóc w organizacji imprezy (ciasta, sponsorzy itp)
- na miesiąc przed zawodami: przekazuje osobie odpowiedzialnej za grafikę, wszystkie dane potrzebne do sporządzenia plakatu oraz zapowiedzi imprezy oraz listę wybranych gadżetów (naklejek, smyczy itp)