Oferta miesiąca

Villa Alex

Ogrodowa 6 Władysławowo 10828

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
35 zł - 75 zł os.

Perełka

Siedleckiego 7B Władysławowo 7594

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
40 zł - 60 zł os.

Polskie Wędkarstwo Morskie

Informator Moski – wszystko czego szukasz na jednej stronie...

ODWIEDŹ NASZEGO FACEBOOKA

Dopłaty do startów w zawodach

Ważnym elementem funkcjonowania klubu są wszelkiego rodzaju dopłaty do startów w zawodach, motywujące zawodników do współzawodnictwa i promujące najlepszych.

Na początku każdego roku kalendarzowego Zarząd w porozumieniu ze sponsorami tworzy preliminarz budżetowy lub określa jasne i przejrzyste zasady rozdysponowania środków na darmowe starty i dofinansowania do zawodów.

W 2018 roku Zarząd zdecydował:

Zarząd przewiduje, że w roku 2018 ponad 50 osób będzie mogło otrzymać dofinansowanie do zawodów. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest start w danych zawodach zgodnie z regulaminem Rankingu Władek TEAM (czyli taki by po danych zawodach zawodnik otrzymał punkty doliczone do Rankingu Władek TEAM).

Zawodnik otrzyma zwrot kosztów na następnych zawodach organizowanych przez Władek TEAM (warunkiem otrzymania zwrotu jest otrzymanie punktów doliczonych do Rankingu Władek TEAM)

3 pierwsze zawody organizowane przez Władek TEAM ("Ostatki Surfcastingowe"; "Rzutówka Ogólnopolska"; "Kuter Władek TEAM") mają na celu wyłonić reprezentację na dany rok i te zawody nie są objęte programem "dofinansowanie do startów dla reprezentacji i szczęściarza".

Podstawowym warunkiem uzyskania dofinansowania jest opłacenie w terminie opłaty członkowskiej (Statut / rozdział V) oraz zapisanie się zawodnika na zawody (każdy z zawodników zapisuje się na zawody samodzielnie podając organizatorowi swoje imię, nazwisko i nazwę klubu, czyli "Władek TEAM" oraz jeśli zachodzi taka potrzeba dokonuje niezbędne opłaty).

Koordynatorem “reprezentacji Władek TEAM“ oraz “szczęściarza“ jest Jacek Frączek (tel. 506-752-801 https://www.facebook.com/rybakjacek.rybakjacek. Każdy zawodnik z pierwszej trójki oraz ten znajdujący się na miejscu 13 musi skontaktować się z nim nie później niż na 10 dni przed kolejnymi zawodami. Jeśli liczba dni pomiędzy zawodami jest mniejsza niż tydzień, zawodnicy muszą skontaktować się z koordynatorem najpóźniej do 4 dnia przed zawodami.

Jeśli któryś z zawodników najwyżej premiowanych (pierwsze trzy miejsca w rankingu Władek TEAM) nie może uczestniczyć w najbliższych zawodach wędkarskich za duże punkty, automatycznie jego miejsce zastępuje kolejny w rankingu zawodnik.

Stworzona na tej podstawie drużyna Władek TEAM ma obowiązek, (jeśli zawody na to pozwalają) na drużynowe uczestnictwo w zawodach pod nazwą “REPREZENTACJA Władek TEAM“ . W zawodach surfcastingowych, każdy z zawodników należących do REPREZENTACJI Władek TEAM otrzymuje flagę, którą jest zobowiązany umieścić przy swoim stanowisku wędkarskim, niezwłocznie po przyjściu na plażę. Udokumentowane niezastosowanie się do powyższego wymogu stanowi podstawę do odebrania zawodnikowi dotacji za start.

Zawodnik, który w danej chwili w klasyfikacji Władek TEAM jest na pozycji 13, otrzymuje 50% dofinansowanie do startu w najbliższych zawodach za duże punkty. Taki zawodnik nazywany jest w klubie szczęściarz. Jeśli dany zawodnik nie może uczestniczyć w najbliższych zawodach wędkarskich, dofinansowanie nie przechodzi na innego zawodnika.