Oferta miesiąca

Julia

Bohaterów Kaszubskich 8 Władysławowo 17345

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
60 zł - 80 zł os.

Artemis

Stoczniowców 36 Władysławowo 15766

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
50 zł - 75 zł os.

25 02.24
Rzutówka Surfcastingowa

MIEJSCE ZAWODÓW; Łąka WIDOWO naprzeciwko zejścia nr14 na plażę w Karwieńskim Błocie Drugim.                                          REGULAMIN ZAWODÓW RZUTOWYCH SURFCASTINGOWYCH                                                                                                        Organizator SKWM WŁADEK TEAM                                                                                                                                                 Celem zawodów jest spotkanie wędkarzy, wymiana doświadczeń wędkarskich oraz podnoszenie swoich umiejętności.                    1. W zawodach może uczestniczyć każda osoba bez względu na wiek, pod warunkiem, że akceptuje regulamin zawodów                  2. Biorąc udział w zawodach, zawodnik bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody zarówno materialne jak i niematerialne jakie może wyrządzić innym. Organizator w tej kwestii nie jest stroną.                                                                                                    3. W sprawach spornych lub niejasnych ,a związanych z przebiegiem zawodów lub regulaminu ostateczną decyzje podejmuje komisja sędziowska.                                                                                                                                                                     SPRZĘT UŻYWANY W ZAWODACH                                                                                                                                                       - wędzisko o długości min 30 cm i maksymalnej długości 5m                                                                                                                   - kołowrotek, dowolnego typu                                                                                                                                                                   - linka główna,dowolna grubość                                                                                                                                                               - przypon strzałowy z żyłki bądź plecionki o wytrzymałości min 20 kg                                                                                                      - przypon strzałowy przed rzutem musi być nawinięty na szpule kołowrotka w ilości min 4 zwoi                                                              - minimalna długość przyponu strzałowego to długość wędziska + 2m                                                                                                    -zakończenie przyponu strzałowego w miejscu połączenia z ciężarkiem krętlik o długości do 15 mm, lub pętelka                                 - w przypadku tak zwanych żyłek konicznych na końcowym odcinku min 0,65 mm                                                                                - ciężarek o masie 120 gr (dostarcza organizator).                                                                                                        WYKONYWANIE RZUTÓW                                                                                                                                                                    - organizator dopuszcza dowolną technikę rzutów surfcastingowych                                                                                                      - - zawodnik musi dopełnić starań aby w czasie wykonywania rzutu nie być zagrożeniem dla innych                                                        - zawodnik wykonuje rzut z miejsca wskazanego przez organizatora, które to wcześniej zostanie wyznaczone przez organizatora tzw. punkt startowy                                                                                                                                                                                    - każdy zawodnik wykonuje trzy rzuty w trzech seriach, tylko i wyłącznie przy użyciu własnych sił ,w szczególnych i uzasadnionych przypadkach komisja sędziowska może wyrazić zgodę na wykonanie rzutów jeden po drugim.                                                            - - zawodnik rozpoczyna rzut na wyraźne polecenie sędziego technicznego                                                                                              - po zmierzeniu długości zawodnik udaje się do strefy zawodnika lub kibica według uznania                                                         RZUTY SPALONE                                                                                                                                                                                    - rzutem spalonym uznaje się gdy:                                                                                                                                                               -zawodnik wykona rzut przed sygnałem sędziego                                                                                                                                     - zawodnik przekroczy stopą linię rzutni                                                                                                                                                     - ciężarek upadnie poza strefę rzutów , którą to określi organizator w dniu zawodów                                                                               - ciężarek dotknie ziemi poza linią rzutni(dopuszcza sie ułożenie ciężarka poza tą linią podczas przygotowania do rzutu np. metodą OTG)                                                                                                                                                                                                             -ciężarek zerwie się w trakcie wykonywania rzutu lub podczas ściągania.                                                                        DYSKWALIFIKACJA ZAWODNIKA                                                                                                                                                       - za niesportowe zachowanie się w stosunku do sędziów, zawodników ,organizatorów lub publiczności                                                 - w przypadku użycia sprzętu niezgodnego z poniższym regulaminem.                                                                                    PUNKTACJA ZAWODÓW                                                                                                                                                                      - zawodnik otrzymuje 1 pkt za 1m , oraz 0,1 pkt za każde 10cm ponad pełen metr oraz 0,01 za centymetr. -wynik zaokrągla się do 2 miejsc po przecinku np. długość 156,34 m = 156,34 pkt                                                                                                                            - zwycięzcą zawodów zostaje zawodnik,który uzyska największą ilość punktów w jednym rzucie.                                                              Udział w zawodach oznacza akceptację powyższego regulaminu.                                                                                    HARMONOGRAM I INFORMACJE ZAWODÓW RZUTOWYCH                                                                                                  09.00-Otwarcie biura zawodów                                                                                                                                                                 09.30-Zbiórka zawodników-sprawdzenie listy startowej.                                                                                                                 10.00- Odprawa techniczna , omówienie regulminu oraz bezpieczeństwa podczas trwania zawodów.                                           10.30-Rozpoczęcie zawodów.                                                                                                                                                       15.00- Zakończenie zawodów                                                                                                                                                         UWAGA:                                                                                                                                                                                                  Godzina zakończenia zawodów, ogłoszenie wyników oraz rozdanie pucharów uzależnione jest od chwili zakończenia rzutów pzez ostatniego zawodnika. W trakcie trwania zawodów, organizator zapewnia ciepłe posiłki oraz gorące napoje (kawa,herbata) Lista startowa stworzona będzie na podstawie zaksięgowanych wpłat. 80zł (klubowicze WŁADEK TEAM); 40zł(juniorzy); 90zł (pozostali zawodnicy) do dnia 22.02.2024 r. Wpłaty na konto nr. : 91 1600 1462 1899 0704 7000 0003 ( w tytule wpisz: imię i nazwisko-RZUTÓWKA 2024).

Rzutówka Surfcastingowa
Zawodnicy Władek TEAM uczestniczący w zawodach
Piotr Kaźmierski
Piotr Kaźmierski
Zawodnik - Rumia/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 121
Brał udział też w:
1 miejsce
Michał Jaskulski
Michał Jaskulski
Zawodnik - Pierwoszyno woj. pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 111
Brał udział też w:
2 miejsce
Grzegorz Okonek
Grzegorz Okonek
V-ce Prezes d/s sportowych - Gdynia
Liczba zdobytych punktów: 101
Brał udział też w:
3 miejsce
Marcin Grzegorczyk
Marcin Grzegorczyk
Zawodnik - Słupsk
Liczba zdobytych punktów: 91
Brał udział też w:
4 miejsce
Piotr Ewald
Piotr Ewald
Zawodnik - Żarnowiec/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 81
5 miejsce
Grzegorz Murzynkowski
Grzegorz Murzynkowski
Zawodnik - Karwieńskie Błoto Pierwsze/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 71
6 miejsce
Edward Jutrzenka
Edward Jutrzenka
Zawodnik - Lubkowo /woj. pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 61
7 miejsce
Krzysztof Sadłowski
Krzysztof Sadłowski
Zawodnik - Leśniewo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 51
8 miejsce
Wojciech Komkowski
Wojciech Komkowski
Zawodnik - Wejherowo woj. pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 41
Brał udział też w:
9 miejsce
Jarosław Worach
Jarosław Worach
Zawodnik - Słupsk/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 31
Brał udział też w:
10 miejsce
Andrzej Miłosz
Andrzej Miłosz
Zawodnik - Mieroszyno /woj. pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
11 miejsce
Jacek Frączek
Jacek Frączek
Zawodnik - Władysławowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
12 miejsce
Mirosław Golla
Mirosław Golla
Zawodnik - Władysławowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
13 miejsce
Krystian Lezner
Krystian Lezner
V-ce Prezes d/s organizacyjnych - Mrzezino
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
14 miejsce
Zbigniew Graf
Zbigniew Graf
Zawodnik - Słupsk
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
15 miejsce
Janusz Adamczyk
Janusz Adamczyk
Zawodnik - Słupsk
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
16 miejsce
Błażej Miler
Błażej Miler
Zawodnik - Dębogórze/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
17 miejsce
Rafał Wawrzyniak
Rafał Wawrzyniak
Zawodnik - Oborniki
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
18 miejsce
Grzegorz Krupa
Grzegorz Krupa
Zawodnik - Gdynia
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
19 miejsce
Sebastian Bach
Sebastian Bach
Zawodnik - LUZINO/ woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
20 miejsce
Patryk Leboda
Patryk Leboda
Zawodnik - GDYNIA woj./pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
21 miejsce
Sławomir Widźgowski
Sławomir Widźgowski
Zawodnik - MALBORK woj./ pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
22 miejsce
Piotr Kęciek
Piotr Kęciek
Zawodnik - Chałupy
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
23 miejsce
Maciej Hallman
Maciej Hallman
Zawodnik - Odargowo/woj. pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
24 miejsce
Jerzy Banach
Jerzy Banach
Zawodnik - Mrzezino
Liczba zdobytych punktów: 21
25 miejsce
Ewa Wawrzyniak
Ewa Wawrzyniak
Zawodnik - Oborniki woj./wielkopolskie
Liczba zdobytych punktów: 21
26 miejsce
WIESŁAW LEBODA
WIESŁAW LEBODA
Zawodnik - GDYNIA /woj. pomorskie / PEMBROKE - ANGLIA
Liczba zdobytych punktów: 21
27 miejsce
MARIUSZ OLEJNIK
MARIUSZ OLEJNIK
Zawodnik - NOWY STAW/ woj. pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
28 miejsce