Oferta miesiąca

Willa Przy Gwiazdach

Obrońców Helu 28 Władysławowo 8042

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
70 zł - 160 zł os.

Artemis

Stoczniowców 36 Władysławowo 17458

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
50 zł - 75 zł os.

26 05.24
Kaszubski Marlin

Miejsce zbiórki: Rewa, plac przy Krzyżu

Teren zawodów: od mola w Rewie do torpedowni w Babich Dołach

 

Harmonogram otwartych zawodów wędkarskich "KASZUBSKI MARLIN 2024":

Otwarcie biura zawodów, przywitanie zawodników od 08:00

Sprawy organizacyjne, odprawa 9:00 - 9:30 

Zajęcie stanowisk wędkarskich 9:30 - 10:00

Rozpoczęcie rywalizacji 10:00

Zakończenie rywalizacji 15:00

Pomiar złowionych ryb, gorący posiłek 15:05- 16:00

Praca komisji sędziowskiej 16:00-16:30

Ogłoszenie wyników, rozdanie pucharów i losowanie nagród, oficjalne zakończenie zawodów 16:30 - 17:00
 

REGULAMIN ZAWODÓW

UWAGA! WSZYSTKIE ZŁOWIONE RYBY PRZEKAZYWANE SĄ DLA ORGANIZATORA!

 

UDZIAŁ W ZAWODACH

1. Prawo startu w zawodach mają wszyscy chętni zawodnicy, którzy zgłosili  się do zawodów i posiadają aktualną opłatę na wędkowanie w morzu i uiścili opłatę startową.

2. Osoby niepełnoletnie  obowiązuje pisemna zgoda rodzica/ prawnego opiekuna, dołączona do zgłoszenia oraz obecność pełnoletniego opiekuna w czasie trwania zawodów. 

3. Zawodnicy, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne wędkowanie, są zobowiązani przedstawić organizatorowi osobę pełnoletnią, która podczas trwania zawodów będzie cały czas z zawodnikiem wymagającym pomocy.

4. Zaleca się stosowanie kamizelek asekuracyjnych lub ratunkowych podczas brodzenia; nieletni wędkarze mają obowiązek używania tego typu sprzętu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracony lub zniszczony sprzęt zawodników, oraz za ich bezpieczeństwo.

6. Zawodnik biorąc udział w zawodach ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne wyrządzone szkody materialne jak i niematerialne (organizator w tej kwestii nie jest stroną).

7. Udział w zawodach oznacza akceptację regulaminu oraz zgodę na publikację swojego wizerunku w charakterze medialnym.

 

SPRZĘT I PRZYNĘTY ORAZ TECHNIKI DOZWOLONE W ZAWODACH.

1) Dozwolone jest używanie wędziska wyposażonego w kołowrotek ze szpulą stałą lub ruchomą z nawiniętą żyłką bądź plecionką, na której końcu przymocowana jest jedna przynęta sztuczna.

2) Zabrania się stosowania dwóch lub więcej uzbrojonych przynęt oraz sygnalizatorów brań w postaci różnego rodzaju spławików.

3) Dozwolone jest stosowanie zestawu złożonego ze spidolino (spirolino) i sztucznej przynęty muchowej lub innej.

4) Uzbrojenie przynęty sztucznej – tylko JEDEN punkt zaczepienia:

a) haczyk o jednym ostrzu, o rozwartości kolanka do 20 mm,

lub

b) haczyk wieloostrzowy o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła, o średnicy 30 mm.

5) Możliwe jest stosowanie "przedłużek" w postaci dodatkowego kółka łącznikowego lub dodatkowego krętlika i kółka łącznikowego.

6) Zabrania się stosowania przynęt pochodzenia naturalnego.

 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW

1) Zawody odbędą się jako jednoturowe w formule „spinning”;

2) Organizator wyznacza teren zawodów - informacja na odprawie technicznej;

3) Czas trwania tury wynosi 5 godzin. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby jednak tura była uznana za rozegraną nie może trwać krócej niż 2,5 godziny.

4) Do klasyfikacji zalicza się ryby zacięte pomiędzy sygnałami rozpoczęcia i zakończenia łowienia, a wyholowane w czasie nieprzekraczającym 10 minut od sygnału zakończenia łowienia po wcześniejszym zasygnalizowaniu okrzykiem "RYBA"

5) Ryby wymiarowe złowione nieprawidłowo (np. po sygnale, zahaczone poza obrębem głowy) nie są zaliczane do wyniku zawodnika i należy je natychmiast po odhaczeniu wypuścić .

6) Ryby dryfujące po powierzchni wody i podebrane nie są zaliczane do punktacji.

7) Wszystkie złowione ryby należy natychmiast uśmiercić.

8) Zawodnik odpowiada, za jakość i stan przechowywania złowionych ryb.

9) Ryby przedstawione do komisji sędziowskiej muszą być w całości i nie mogą być wypatroszone (wszystkie próby manipulowania długością, będą skutkowały dyskwalifikacją zawodnika).

 

ZASADY USTALANIA WYNIKÓW ZAWODÓW

Gatunkiem punktowanym jest TYLKO BELONA!!! o wymiarze równym lub większym od 60 cm.

1. W zawodach stosuje się punktację opartą o długość złowionych ryb . Długość ryby zostaje odnotowana z dokładnością do 1 mm na potrzeby rozstrzygania ewentualnych remisów lub sporów.                                                            

2. Za każdą rybę liczoną do punktacji zawodnik otrzymuje 10 punktów oraz 1 punkt za każdy rozpoczęty centymetr długości takiej ryby.

3. Wędkarz z większą liczbą zdobytych punktów za złowione ryby i centymetry będzie zajmował wyższe miejsce

4. Zawodnik łowi ryby do momentu uzyskania kompletu, czyli 10 sztuk (limit dobowy dla wędkarza)! W tym momencie zawodnik zobowiązany jest, przesłać SMS-em do organizatora,  zdjęcie złowionych ryb wraz z identyfikatorem. Od momentu otrzymania sms -a przez organizatora, naliczany będzie bonus punktowy. 

Za każdą minutę pozostałą do końca zawodów wędkarz uzyskuje bonus punktowy: 1 minuta = 1 punkt. 

 

ZAWODNIK ZOSTAJE ZDYSKWALIFIKOWANY ZA:

1. Wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu;

2. Niezdanie karty startowej komisji sędziowskiej w określonym czasie;

3. Nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej; 4. Stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów;

4. Za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego);

5. Przedłożenie komisji sędziowskiej ryby pod ochroną lub ryby złowionej w innym miejscu niż tura zawodów oraz naruszającej wymiar ochronny;

6. Używanie sprzętu, przynęt, oraz technik połowowych niezgodnych z ustalonymi przepisami;

7. Każdą próbę manipulacji przy długości ryby;

WAŻNE: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie, życie oraz sprzęt zawodników, a także za ewentualne zniszczenia na terenie portu i w miejcach przebywania zawodników.

 

 

SPINNINGOWY PUCHAR POMORZA

1. SPP jest to cykl trzech imprez wędkarskich.

2. W skład SPP wchodzi:

  • "Władkowy Sandacz" wody morskie Gdańsk
  • "Kaszubski Marlin"  cypel Rewski "
  • "Bałtyckie Srebro" Orzechowo(Ustka)

3. Wyłonienie zwycięzcy polega na zsumowaniu punktów za zdobyte pozycje  w klasyfikacjach końcowych tych imprez.   

4. Przyjmuję się punktację ujemną tzn. im zawodnik ma mniej punktów - ( zdobyte pozycje),  tym zajmuje wyższa lokatę. W przypadku takiej samej ilości punktów, kolejnym kryterium jest ilość złowionych ryb, nastepnie najdłuższa ryba.

5. Zawodnik biorący udział w cyklu w/w zawodów a nieuczestniczący w jednych z nich  otrzymuje maksymalną ilość punktów w klasyfikacji końcowej  danych zawodów, plus 1 pkt.

6. Miejsca wyróżnione pucharami  od 1-6 i najdłuższa ryba zawodów.  

7. Finałem SPP jest "Portowy Spinning" we Władysławowie.

8. Organizatorem SPP jest  Zarząd SKWM "Władek- TEAM"

 

Kaszubski Marlin
Zawodnicy Władek TEAM uczestniczący w zawodach