Oferta miesiąca

Artemis

Stoczniowców 36 Władysławowo 14254

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
50 zł - 75 zł os.

Julia

Bohaterów Kaszubskich 8 Władysławowo 16501

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
60 zł - 80 zł os.

06 03.21
Władkowy Sandacz

Harmonogram otwartych zawodów wędkarskich "WŁADKOWY SANDACZ 2021":

  • Otwarcie biura zawodów 20.00
  • Zapisy zawodników ciepły posiłek, kawa i coś słodkiego na dobry wieczór 20.00-21.00
  • Odprawa sportowa zawodników 21.00-21.30
  • Zajęcie stanowisk wędkarskich 21.30 - 22.00
  • Rozpoczęcie rywalizacji 22.00
  • Zakończenie rywalizacji 04.00
  • Pomiar złowionych ryb 04.30
  • Po 4:30: Praca komisji sędziowskiej, gorący posiłek na Dzień Dobry, ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród, oficjalne zakończenie zawodów.

Opłata startowa: 80zł

Teren zawodów: Port Rybacki Władysławowo


SMS-owe zgłoszenia do udziału w zawodach przyjmuje Koordynator Sekcji Spinning Jarosław Rusak nr tel. 600 185 647 do dnia 25.02.2021r 


Pobierz lub zobacz plakat w dobrej jakości KLIK

W razie niesprzyjających warunków pogodowych zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia terminu.

 

Regulamin otwartych zawodów towarzyskich w wędkarstwie spinningowym ujętych w corocznym kalendarzu imprez sportowych SKWM WŁADEK TEAM - Port Władysławo  dn.06.03.2021 w godz.22.00 - 04.00.

 1. Udział w zawodach jest dobrowolny i oznacza akceptację niniejszego regulaminu zawodów.

 2. Ustala się następujące kategorie wiekowe dla zawodników.                                                         

- seniorzy:  powyżej  18 lat. Uwaga: w przypadku osób niepełnosprawnych wymagana jest obecność osoby towarzyszącej podczas wędkowania w porcie. 

- juniorzy: do 18 lat (Do 18 lat obowiązuje pisemna zgoda opiekuna prawnego, oraz obecność opiekuna w czasie trwania zawodów. Przy dolnej granicy wieku decyduje rok urodzenia, a zawodnik jest zakwalifikowany do danej kategorii wiekowej do końca roku kalendarzowego o ile do dnia 1 stycznia danego roku nie przekroczył podanej granicy wieku)     

3. Uczestnik zawodów powinien posiadać aktualne opłaty morskie uiszczone we właściwym urzędzie uprawnionym do wydawania pozwoleń na uprawianie amatorskiego połowu ryb w morzu (w formie wydruku lub elektronicznej) oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość i posiadać je przy sobie.

4. Terenem zawodów jest Port Władysławowo (bez wyznaczonych przez organizatora sektorów, a tzw. miejscówka jest indywidualnie wybierana przez zawodnika), które odbywają się ze stałego lądu bez wchodzenia do wody oraz korzystania ze wszelkiego rodzaju jednostek pływających (w tym znajdujących się na terenie portu).

5. Wyróżnienia za zdobyte miejsca: 1-3 - puchar i dyplom; 4-6 - dyplom oraz dyplom za najdłuższą rybę zawodów.

6. Za udział w zawodach towarzyskich koszty ponoszą uczestnicy zgodnie z ustaleniami organizatora.

7. Przyjmuje się następującą definicję pomiaru długości ryby: „za długość ryby uważa się odległość pomiędzy początkiem głowy a najdalszym krańcem płetwy albo tarczy ogonowej”.  Ryba podczas mierzenia powinna być ułożona na płaskiej powierzchni tak, aby przymiar nie zginał przedniej części pyszczka, a ogon był maksymalnie rozciągnięty wzdłuż osi pomiaru. Organizator jest zobowiązany zapewnić przed zawodami wszystkim zawodnikom  możliwość skontrolowania własnych przymiarów z oficjalnym przymiarem stosowanym przez komisję sędziowską zawodów.

8. Przyjmuje się zasadę, że do klasyfikacji zawodów zalicza się ryby zacięte i wyholowane pomiędzy sygnałami rozpoczęcia i zakończenia tury zawodów. Zezwala się na wydłużenie wyholowania ryby na ląd w czasie 10 minut po sygnale zakończenia zawodów pod warunkiem, że została ona  zacięta w regulaminowym czasie zawodów i wcześniejszym zasygnalizowaniem okrzykiem "RYBA".

9. Do zakwalifikowania ryb jako "ważne" przyjmuje sie tylko takie, które mają odpowiedni wymiar (równy lub większy od ochronnego) oraz zahaczone w obrębie głowy (koniec głowy wyznaczają końce pokryw skrzelowych). Rybę którą zawodnik zamierza zabrać po zakończeniu zawodów, należy po zmierzeniu przez sędziego, natychmiast uśmiercić. W innym przypadku, po zmierzeniu przez sędziego natychmiast wypuścić. Wszystkie inne, w tym objęte ścisłą ochroną, ochroną gatunkową oraz okresem ochronnym lub zacięte w sposób inny jak opisany powyżej należy natychmiast wypuścić.

 10. Rybą główną zawodów jest sandacz i ona jako pierwsza jest brana pod uwagę do klasyfikacji zawodów. Inne  ryby będą również zaliczane do klasyfikacji jeśli brak będzie ryby głównej zawodów.

 11. O wynikach zawodów decydować będzie sumaryczna długość złowionych ryb.

 12. Protest może być zgłoszony najbliższemu członkowi  Komisji Sędziowskiej najpóźniej do 15 minut od chwili powstania sporu lub stwierdzenia nieprawidłowości, która je  rozpatruje i informuje zainteresowane osoby o podjętej decyzji. Protesty zgłaszamy słownie i są wolne od kaucji.

13. Organizator może przeprowadzić kontrolę złowionych ryb, antydopingową oraz stanu trzeźwości zawodników. Zawodnik odmawiający poddania się kontroli zostaje zdyskwalifikowany w  zawodach.

14. Zabrania się jakiejkolwiek manipulacji przy złowionych rybach przedstawionych  Komisji Sędziowskiej celem ich zakwalifikowania. Po stwierdzeniu takiego faktu, zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w zawodach. Dyskwalifikacja następuje również jeśli zawodnik przedstawi Komisji Sędziowskiej ryby  nie złowione przez siebie oraz za wyjątkowo nieetyczna zachowanie się w stosunku do organizatora, sędziego czy zawodników.

15. Każdy zawodnik jest osobiście odpowiedzialny za jakość i ilość łowionych ryb, korzystanie ze sprzętu wędkarskiego zgodnie z wymogami R.A.P.R. oraz za przestrzeganie zasad w nim zawartych.

16. W przypadku nagłego załamania się pogody lub innych obiektywnych trudności czas trwania tury może zostać skrócony. Tura jest zaliczona, jeśli trwała co najmniej połowę planowanego czasu.

SPRZĘT I PRZYNĘTY STOSOWANE W ZAWODACH:

17. Spinning – metoda sportowego i amatorskiego połowu ryb przy użyciu wędki,    kołowrotka lub multiplikatora i sztucznej przynęty polegająca na przemiennym jej zarzucaniu i ściąganiu .

18. Stosowane przez zawodników żyłki, plecionki muszą być odpowiedniej wytrzymałości, zapewniającej bezpieczeństwo w czasie rzutów, wędkowania i holowania ryb. Sprzęt wędkarski należy używać tak, by nie zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników.

19. Każdy zawodnik powinien posiadać przyrząd do uwalniania ryb z haków oraz do mierzenia, zabijania i przechowywania ryb. Może również używać sprzętu do lądowania ryb (podbierak). Organizator zobowiązany jest umożliwić zawodnikom porównanie swoich przymiarów z przymiarami sędziowskimi.

20. Dopuszczone są wyłącznie przynęty sztuczne. W przypadku metody bocznego troka i podobnych dozwolony jest jeden boczny trok i jedna przynęta. Zabronione jest dozbrajanie zestawów przynętą naturalną.

DOPUSZCZALNE SĄ WSZYSTKIE METODY SPINNINGOWE.

ZABRANIA SIĘ ŁOWIENIA „NA SZARPAKA”.

PUNKTACJA ZA RYBY:

Sandacz jest rybą przewodnią zawodów i jest liczony przed wszystkimi innymi gatunkami!

Punktacja za ryby wymiarowe: 1 szt = 10 pkt, 1 cm = 1pkt, 1 mm = 0,1pkt .

WYMIARY RYB KLASYFIKOWANYCH:                                                                                                                       

1) SANDACZA – 45 cm;

2) bolenia – 40 cm;

3) gładzicy, zimnicy i storni – 25 cm;

4) łososia  –  60 cm;

5) okonia  – 20 cm;

6) troci –  50 cm;

7) turbota – 30 cm;

UWAGA! Zgodnie z przepisami obowiązują limity połowu/ jednego wędkarza:

- 2 sztuki łącznie - w przypadku łososia i troci

- 6 sztuk - w przypadku sandacza.

WAŻNE: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie, życie oraz sprzęt zawodników, a także za ewentualne zniszczenia na terenie portu!

Władkowy Sandacz
Zawodnicy Władek TEAM uczestniczący w zawodach
Jacek Frączek
Jacek Frączek
Zawodnik - Władysławowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
1 miejsce
Michał Ceszke
Michał Ceszke
Zawodnik - Kąpino
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
2 miejsce
Mirosław Golla
Mirosław Golla
Zawodnik - Władysławowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
3 miejsce
Wojciech Mach
Wojciech Mach
Zawodnik - Starzyński Dwór/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
4 miejsce
Józef Florek
Józef Florek
Zawodnik - Reda/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
5 miejsce
Piotr Kaźmierski
Piotr Kaźmierski
Zawodnik - Rumia/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
6 miejsce
Grzegorz Okonek
7 miejsce
Jarosław Rusak
Jarosław Rusak
Zawodnik - Władysławowo
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
8 miejsce
Krzysztof Cieśliński
9 miejsce
Paweł Jach
Paweł Jach
Zawodnik - Łódź
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
10 miejsce
Błażej Miler
Błażej Miler
Zawodnik - Dębogórze/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
11 miejsce
Arek Szoska
Arek Szoska
Zawodnik - Skowarcz/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
12 miejsce
Grzegorz Murzynkowski
Grzegorz Murzynkowski
Zawodnik - Karwieńskie Błoto Pierwsze/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
13 miejsce
Maciej Kamiński
14 miejsce
Andrzej Machała
Andrzej Machała
Zawodnik - Łódź
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
15 miejsce
Andrzej Fortuna
Andrzej Fortuna
Były zawodnik - Reda/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
16 miejsce
Łukasz Mirek
Łukasz Mirek
Zawodnik - Jastarnia/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
17 miejsce
Wojciech Kubiak
Wojciech Kubiak
Zawodnik - Gdynia
Liczba zdobytych punktów: 21
18 miejsce
Sławomir Mieczkowski
Sławomir Mieczkowski
Zawodnik - Rekowo Górne/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
19 miejsce
Jerzy Król
Jerzy Król
Zawodnik - Władysławowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
20 miejsce
Tomasz Danielewicz
Tomasz Danielewicz
Zawodnik - Władysławowo-Chłapowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
21 miejsce
Dariusz Krysiak
Dariusz Krysiak
Zawodnik - Poddębice /woj.Łódź
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
22 miejsce
Andrzej Stubiński
Andrzej Stubiński
Zawodnik - Gdynia
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
23 miejsce
Grzegorz Krupa
Grzegorz Krupa
Zawodnik - Gdynia
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
24 miejsce
Krzysztof Mędrycki
Krzysztof Mędrycki
Zawodnik - Żarnowiec/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
25 miejsce
Mariusz Studziński
26 miejsce
Michał Jaskulski
27 miejsce
Piotr Ewald
Piotr Ewald
Zawodnik - Żarnowiec/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
28 miejsce
Sebastian Kłys
Sebastian Kłys
Zawodnik - Góra
Liczba zdobytych punktów: 21
29 miejsce
Wiktor Katana
Wiktor Katana
Zawodnik - Gdańsk
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
30 miejsce
Adam Garlicki
Adam Garlicki
Zawodnik - Kąpino/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
31 miejsce
Jacek Talarowski
Jacek Talarowski
Zawodnik - Czatolin /woj.łódzkie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
32 miejsce
Jan Drożak
Jan Drożak
Klubowicz - LUBOCHNIA k. Gniezna /woj. wielkopolskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
33 miejsce
Dorota Talarowska
Dorota Talarowska
Zawodnik - CZATOLIN/woj. łódzkie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
34 miejsce
Sebastian Bach
Sebastian Bach
Zawodnik - LUZINO/ woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
35 miejsce
Jan Ocieczek
Jan Ocieczek
Zawodnik Junior - Krokowa/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
36 miejsce
Paweł Walkusz
Paweł Walkusz
Zawodnik - Smolno /woj. pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
37 miejsce