Oferta miesiąca

Willa Przy Gwiazdach

Obrońców Helu 28 Władysławowo 8042

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
70 zł - 160 zł os.

Julia

Bohaterów Kaszubskich 8 Władysławowo 18060

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
60 zł - 80 zł os.

10 04.21
Rzutówka Surfcastingowa 2021

REGULAMIN ZAWODÓW RZUTOWYCH SURFCASTINGOWYCH

Organizator SKWM WŁADEK TEAM

Celem zawodów jest spotkanie wędkarzy, wymiana doświadczeń wędkarskich oraz podnoszenie swoich umiejętności.

1. W zawodach może uczestniczyć każda osoba bez względu na wiek, pod warunkiem, że akceptuje regulamin zawodów

2. Biorąc udział w zawodach, zawodnik bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody zarówno materialne jak i niematerialne jakie może wyrządzić innym. Organizator w tej kwestii nie jest stroną.

3. W sprawach spornych lub niejasnych ,a związanych z przebiegiem zawodów lub regulaminu ostateczną decyzje podejmuje komisja sędziowska.

SPRZĘT UŻYWANY W ZAWODACH

- wędzisko o długości min 30 cm i maksymalnej długości 5m - kołowrotek dowolnego typu - linka główna - dowolna grubość -przypon strzałowy z żyłki bądź plecionki o wytrzymałości min 20 kg - przypon strzałowy przed rzutem musi być nawinięty na szpule kołowrotka w ilości min 4 zwoi - minimalna długość przyponu strzałowego to długość wędziska + 2m -zakończenie przyponu strzałowego w miejscu połączenia z ciężarkiem krętlik o długości do 15 mm, lub pętelka - w przypadku tak zwanych żyłek konicznych na końcowym odcinku min 0,65 mm -ciężarek o masie 120 gr (dostarcza organizator). 

WYKONYWANIE RZUTÓW

- organizator dopuszcza dowolną technikę rzutów surfcastingowych -zawodnik musi dopełnić starań aby w czasie wykonywania rzutu nie być zagrożeniem dla innych

- zawodnik wykonuje rzut z miejsca wskazanego przez organizatora, które to wcześniej zostanie wyznaczone przez organizatora tzw. punkt startowy

- każdy zawodnik wykonuje trzy rzuty w trzech seriach, tylko i wyłącznie przy użyciu własnych sił ,w szczególnych i uzasadnionych przypadkach komisja sędziowska może wyrazić zgodę na wykonanie rzutów jeden po drugim.

- zawodnik rozpoczyna rzut na wyraźne polecenie sędziego technicznego -po zmierzeniu długości zawodnik udaje się do strefy zawodnika lub kibica według uznania

RZUTY SPALONE

- rzutem spalonym uznaje się gdy: -zawodnik wykona rzut przed sygnałem sędziego

- zawodnik przekroczy stopą linię rzutni - ciężarek upadnie poza strefę rzutów , którą to określi organizator w dniu zawodów - ciężarek dotknie ziemi poza linią rzutni -ciężarek zerwie się w trakcie wykonywania rzutu lub podczas ściągania.

DYSKWALIFIKACJA ZAWODNIKA

- za niesportowe zachowanie się w stosunku do sędziów, zawodników ,organizatorów lub publiczności - w przypadku użycia sprzętu niezgodnego z poniższym regulaminem. 

PUNKTACJA ZAWODÓW

- zawodnik otrzymuje 1 pkt za 1m , oraz 0,1 pkt za każde 10cm ponad pełen metr oraz 0,01 za centymetr. -wynik zaokrągla się do 2 miejsc po przecinku np. długość 156,34 m = 156,34 pkt

- zwycięzcą zawodów zostaje zawodnik,który uzyska największą ilość punktów w jednym rzucie.

Udział w zawodach oznacza akceptację powyższego regulaminu.

Rzutówka Surfcastingowa 2021
Zawodnicy Władek TEAM uczestniczący w zawodach