Oferta miesiąca

Julia

Bohaterów Kaszubskich 8 Władysławowo 16501

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
60 zł - 80 zł os.

Artemis

Stoczniowców 36 Władysławowo 14254

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
50 zł - 75 zł os.

04 09.21
Portowy spinning 2021

REGULAMIN ZAWODÓW PORTOWY SPINNING 2021

 

1. TEREN ZAWODÓW I UDZIAŁ W NICH


1.1. Terenem zawodów jest Port Władysławowo (bez wyznaczonych przez organizatora sektorów, a tzw. miejscówka jest indywidualnie wybierana przez zawodnika),  które odbywają się ze stałego lądu bez wchodzenia do wody oraz korzystania ze wszelkiego rodzaju jednostek pływających (w tym znajdujących się na terenie portu).

1.2. Udział w zawodach:

a) Prawo startu w zawodach mają wszyscy chętni wędkarze, którzy dokonali zgłoszenia i uiścili  opłatę  startową oraz dokonali opłaty za wędkowanie rekreacyjne na wodach morskich.

b) Start młodzieży poniżej 18 roku życia jest możliwy po stawieniu się na zawody wraz z rodzicem/ opiekunem (opieka nad niepełnoletnim zawodnikiem przez cały czas trwania zawodów) oraz pisemną zgodą rodzica/ prawnego opiekuna na udział w imprezie.

c) Zawodnicy, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne wędkowanie, są zobowiązani przedstawić organizatorowi osobę (może to być zawodnik lub inna osoba pełnoletnia), która podczas trwania zawodów będzie cały czas z zawodnikiem wymagającym pomocy,


2. SPRZĘT I PRZYNĘTY STOSOWANE W ZAWODACH


2.1. Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w odpowiednim Rozporządzeniu dotyczącym wędkarstwa rekreacyjnego na wodach morskich. Ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki.
2.2. Zabrania się używania żywej lub martwej rybki oraz używania przynęty sztucznej wraz z jakąkolwiek przynętą naturalną. Zabrania się nęcenia łowiska, stosowania dwóch lub więcej uzbrojonych przynęt.

3. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW.


3.1. Zawody są rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej.
3.2. Miejsce zbiórki oraz startu zawodów:
Port Władysławowo.
3.3.
Wszyscy zawodnicy dobierani są w pary na zasadzie losowania (w przypadku nieparzystej liczby uczestników jeden „zespół” będzie trzyosobowy). Zawodnicy mogą sobie udzielać wszelkiej pomocy, włącznie z podbieraniem złowionych ryb.
3.4. Łowienie z jednostek pływających jest zabronione.
3.5. Po zakończeniu zawodów zawodnik zobowiązany jest do przekazania karty startowej, potwierdzającej ilość złowionych ryb i ich rozmiar sędziemu. Zawodnik musi to zrobić w określonym czasie - maximum 30 minut.
O braku możliwości zdania karty zawodnik telefonicznie zawiadamia sędziego, który podejmuje odpowiednią decyzję.
3.6. Zawody rozgrywanej są w formule – „Na Żywej Rybie”.
3.7. Wszystkie ryby, po zmierzeniu należy niezwłocznie wypuścić w sposób wyrządzający im jak najmniejszą szkodę.

4. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH.


W zawodach spinningowych do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb: okoń, sandacz, szczupak, flądrowate, turbot. Ryby zahaczone poza obrębem głowy nie są zaliczane do punktacji. Obręb ten wyznaczają pokrywy skrzelowe.
 

5. PUNKTACJA I WYMIARY OCHRONNE.


5.1. Obowiązuje następująca punktacja złowionych ryb:

- za długość ryby: zawodnik otrzymuje 1 punkt za każdy centymetr; 1cm = 1 punkt, a 1mm= 0.1 punktu.

- za gatunek złowionej ryby:

1. Szczupak - wymiar ochronny 50 cm, punkty: 100

2. Sandacz - wymiar ochronny 45 cm, punkty: 100
3. Turbot - wymiar ochronny 30 cm, punkty: 30

4. Flądrowate - wymiar ochronny 25 cm, punkty: 20

5. Okoń - wymiar ochronny 20 cm, punkty: 20

6. Troć – wymiar ochronny 50 cm, punkty: 200

7. Łosoś – wymiar ochronny 60 cm, punkty: 200


5.2. Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby.

5.3. Rolę sędziego wstępnego pełni drugi zawodnik, co zobowiązuje go do dokonania pomiaru ryby złowionej przez współtowarzysza i złożenia podpisu na jego karcie.

5.4. Do klasyfikacji ogólnej zalicza się maksymalnie 15 ryb, zaznaczonych przez zawodnika na karcie startowej.
5.5. Dopuszcza się zastosowanie długiej siatki, do chwilowego przetrzymania ryby przez zawodnika.

6. HARMONOGRAM IMPREZY:


14:00 – 14:45 poczęstunek, rozdanie kart startowych, losowanie par,

14:45 – odprawa techniczna,

15:00-20:00 – wędkowanie,

Do 20:30 zdawanie kart,

21:00 – ogłoszenie wyników i zakończenie zawodów.


7. DYSKWALIFIKACJA

Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:
- wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu,
- przemieszczanie się w sektorze w sposób niedozwolony,
- niezdanie karty startowej sędziemu w określonym czasie,
- łowienie na odcinku nie wyznaczonym przez organizatorów,
- nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej,
- stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów,
- za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do sędziego czy innych zawodników – decyzja sędziego,
- przedłożenie komisji sędziowskiej ryby pod ochroną lub ryby złowionej w innym miejscu niż teren zawodów,
- używanie osęki do „lądowania” ryb,
- używanie żywej i martwej ryby jako przynęty oraz sprzętu i przynęt niezgodnych z przepisami,

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


- Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania szczególnej ostrożności nad wodą oraz w jej obrębie, aby nie narażać swojego życia i zdrowia.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane z winy zawodników lub wynikające z niezachowania przez nich ostrożności w stosunku do siebie jak i innych współzawodników oraz z przyczyn niezależnych od organizatora.
- Zawodnicy biorący udział w zawodach automatycznie akceptują warunki regulaminu.

 

KLASYFIKACJA ZAWODNIKÓW - "PORTOWY SPINNING 2021".

Do zawodów zgłosiło się 26 wędkarzy.

1. Marek Gąsiorek - 126, 2 punkty (3 okonie)

2. Mariusz Studziński - 91,5 p. (2 okonie)

3. Wiktor Katana - 90,5 p. (2 okonie)

4. Szymon Bujczenko - 91,5 p. (2 okonie)

5. Piotr Kęciek - 81 p. (2 okonie)

6. Radziuk Krzysztof - 43 p. (1 okoń)

7. Michał Jaskulski - 42 p. (1 okoń)

8 Adam Bruździński - 41 p. (1 okoń)

9. Krzysztof Pionk - 40,3 p. (1 okoń)

10. Artur Bełczyński - 40,2 p. (1 okoń)

Pozostali zawodnicy nie złowili wymiarowych ryb.

Wszystkim dziękujemy za udział i zapraszamy na zawody spinningowe w przyszłym roku! ????

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby i ludzie stoją

Portowy spinning 2021
Zawodnicy Władek TEAM uczestniczący w zawodach
Mariusz Studziński
Mariusz Studziński
Zawodnik - Gdańsk
Liczba zdobytych punktów: 121
Brał udział też w:
1 miejsce
Wiktor Katana
Wiktor Katana
Zawodnik - Gdańsk
Liczba zdobytych punktów: 121
Brał udział też w:
2 miejsce
Michał Jaskulski
Michał Jaskulski
Zawodnik - Pierwoszyno woj. pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 101
Brał udział też w:
3 miejsce
Andrzej Dechnik
Andrzej Dechnik
Zawodnik - Władysławowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
4 miejsce
Michał Ceszke
Michał Ceszke
Zawodnik - Kąpino
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
5 miejsce
Mirosław Golla
Mirosław Golla
Zawodnik - Władysławowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
6 miejsce
Grzegorz Okonek
Grzegorz Okonek
V-ce Prezes d/s sportowych - Gdynia
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
7 miejsce
Jarosław Rusak
Jarosław Rusak
Zawodnik - Władysławowo
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
8 miejsce
Rafał Wawrzyniak
9 miejsce
Arek Szoska
Arek Szoska
Zawodnik - Skowarcz/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
10 miejsce
Łukasz Mirek
Łukasz Mirek
Zawodnik - Jastarnia/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
11 miejsce
Andrzej Stubiński
Andrzej Stubiński
Zawodnik - Gdynia
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
12 miejsce
Michał Dąbrowski
Michał Dąbrowski
Zawodnik - Gdynia
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
13 miejsce
Jan Drożak
Jan Drożak
Klubowicz - LUBOCHNIA k. Gniezna /woj. wielkopolskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
14 miejsce
Jan Mudlaff
Jan Mudlaff
Zawodnik - Wejherowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
15 miejsce