Oferta miesiąca

Villa Thomas, Aleja Gwiazd Sportu

Merkleina 16, Władysławowo, Polska 5294

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
50 zł - 137 zł os.

Artemis

Stoczniowców 36 Władysławowo 10631

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
50 zł - 75 zł os.

13 11.21
Ostatki Surfcastingowe 2021 - VI edycja .

Harmonogram Zawodów "OSTATKI SURFCASTINGOWE"

12.00 - zbiórka uczestników(Willa Pomorzanka- Władysławowo)

12.10 - sprawdzenie listy startowej

12.30 - odprawa i losowanie stanowisk(Karwieńskie Błoto 2)  sektor zapasowy Władysławowo Zach.

14.30 - dojazd do łowiska

15.00 - przygotowanie do zawodów na wyznaczonych stanowiskach

16.00 - rozpoczęcie zawodów

21.00 - zakończenie zawodów

21.00-22.00 - praca komisji sędziowskiej

22.00 - kolacja wędkarska i ogłoszenie wyników

 

ZAWODY ZALICZANE DO PUCHARU POLSKI

Regulamin Zawodów Surfcastingowych

I. Udział w zawodach

1. Udział w zawodach oznacza akceptację regulaminu.

2. Zawody mają charakter otwarty i prawo startu w zawodach mają wszyscy chętni zawodnicy zgłoszeni do zawodów, posiadający aktualną opłatę na wędkowanie w morzu oraz którzy uiścili opłatę startową.

3. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 16 lat obowiązani są o dołączenie do zgłoszenia pisemnej zgody prawnego opiekuna, oraz wymagana jest obecność opiekuna w czasie trwania całych zawodów.

II. Sprzęt i przynęty stosowane w zawodach.

1. Dozwolone jest łowienie za pomocą 2 wędzisk o długości nie mniejszej niż 30 cm i nieprzekraczającej 5m (sygnalizatory brań nie są doliczane do długości wędki). Dopuszcza się stosowanie kołowrotków ze stałą lub ruchomą szpulą z wyłączeniem kołowrotków i multiplikatorów  elektrycznych.

2. Umieszczanie przynęty w łowisku oraz wędkowanie dopuszcza się wyłącznie za pomocą wędziska. Zakazane jest używanie w czasie rzutu, wędkowania, holowania innej energii niż siła mięśni zawodnika.

3. Stosowane przez zawodników żyłki, plecionki muszą być odpowiedniej wytrzymałości, zapewniającej bezpieczeństwo w czasie rzutów, wędkowania i holowania ryb.

4. Dopuszcza się posiadanie zapasowych wędzisk, lecz nieuzbrojonych w przynęty , przetrzymywanych w sposób absolutnie nieprzeszkadzający innym zawodnikom i skierowanych w kierunku przeciwnym do łowiska.

5. Zawodnik może posiadać dowolną liczbę przyponów z przynętami.

6. Każdy zawodnik powinien posiadać przyrząd do uwalniania ryb z haków oraz do mierzenia, zabijania i przechowywania ryb. Może również używać sprzętu do lądowania ryb ( podbierak). Organizator zobowiązany jest umożliwić zawodnikom porównanie swoich przymiarów z przymiarami sędziowskimi.

7. Sprzęt wędkarski należy używać tak, by nie zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników oraz osób postronnych.

8. W czasie wędkowania (w tym zakładania przynęt), zarzucania i holu zabroniona jest pomoc osób trzecich.

9. Zabrania się stosowania w trakcie zawodów preparatów i atraktorów nęcących ryby lub zmieniających ich kolor.

10. Przy wszelkich przerwach w łowieniu(opuszczenie stanowiska)fakt ten powinien być zgłoszony sędziemu sektorowemu lub zawodnikowi z lewej lub prawej strony, zestawy muszą być wyjęte z wody i tak zabezpieczone, aby nie stanowiły zagrożenia dla innych uczestników zawodów oraz osób postronnych i zwierząt.

11. Przynęta stosowana w zawodach nie może być inna jak naturalna pochodzenia zwierzęcego(zakaz stosowania przynęt sztucznych).

12. Organizator zawodów nie zabezpiecza zawodników w przynęty.

13. Dozwolone jest stosowanie zestawów zakończonych jednym hakiem o pojedynczym ostrzu o rozstawie do 20 mm oraz zestawów zakończonych dwoma hakami o pojedynczym ostrzu, w których rozstaw każdego nie może przekraczać 10 mm.

14. Dopuszcza się stosowanie na przyponach dowolnej ilości oraz wielkości elementów wabiących (np.fluo) oraz wypornościowych.(bez stosowania sztucznego światła np. zasilania

15. Przynęty mogą być dodatkowo zabezpieczone przed spadnięciem z haczyka (np. gumką).

16. Dopuszcza się używanie świetlnych lub dźwiękowych sygnalizatorów brań, a także małych źródeł światła, ale w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym uczestnikom zawodów i nie zakłócać żeglugi.

17.Zabrania się  podszarpywania wędką, podczas zwijania zestawów.

III. Organizacja i przebieg zawodów.

1. Zawody odbędą się jako jednoturowe i jednosektorowe.

2. Czas trwania tury wynosi 5 godzin .(w godzinach 16.00-21.00).Dopuszcza się skrócenie czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby jednak tura była uznana za rozegraną, nie może trwać krócej niż połowa czasu ustalonego. 

3. 5 minut przed końcem zawodów obowiązuje wyjęcie jednego zestawu z wody.

4. Zawodnik łowi na wylosowanym przez siebie stanowisku ,które rozstawione są minimum 40 m od siebie.

5. Jedynymi rybami zaliczanymi do punktacji zawodów są  PŁASTUGI.

6. Do klasyfikacji zalicza się ryby zacięte pomiędzy sygnałami rozpoczęcia i zakończenia łowienia, a wyholowane w czasie nieprzekraczającym 10 minut od sygnału zakończenia łowienia po wcześniejszym zasygnalizowaniu okrzykiem "RYBA".

7. Ryby wymiarowe , dryfujące po powierzchni wody i podebrane oraz złowione po sygnale nie są zaliczane do wyniku zawodnika i należy je natychmiast wypuścić po odhaczeniu.

8. Wszystkie złowione ryby należy przechowywać w dobrej kondycji do chwili odnotowania ich przez sędziego w karcie startowej.

9. Ryby przeznaczone do zabrania i po odnotowaniu przez sędziego należy natychmiast uśmiercić, a w innym przypadku należy je wypuścić.

10. Ryby przedstawione sędziemu, nie mogą być patroszone (bez obcinania głów i manipulowania długością)

11. Jeśli stanowisko zawodnika nie jest równowartościowe w stosunku do innych, wymiana takiego stanowiska na zapasowe może nastąpić gdy występuje niemożność wykonywania rzutów, są rozstawione sieci rybackie czy zakotwiczone łodzie. Decyzję w sprawie wymiany stanowiska podejmuje Sędzia.

12. Przyjmuje się następującą definicję pomiaru długości ryby: „za długość ryby uważa się odległość pomiędzy początkiem głowy a najdalszym krańcem płetwy albo tarczy ogonowej”.

13. Po ogłoszeniu zakończenia  zawodów, zawodnik nie może opuszczać swojego stanowiska do momentu uzyskania zgody od sędziego sektorowego po uprzednim zapoznaniu się i własnoręcznym podpisaniem karty startowej.

14. Organizator przed zawodami  zapewni wszystkim zawodnikom(na żądanie) możliwość skontrolowania własnych przymiarów z oficjalnym przymiarem stosowanym przez komisję sędziowską zawodów.

IV. Kary Dyscyplinarne.

1. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w całych zawodach z powodu stawienia się na zawody lub doprowadzanie się w czasie ich trwania do stanu będącego zagrożeniem dla siebie lub innych uczestników zawodów (zawodników, sędziów, obsługi) poprzez używanie alkoholu lub innych środków odurzających. W przypadkach rażących, zawodnika takiego należy odizolować nawet przy pomocy innych uczestników zawodów.

2. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:

a) nieetyczne lub niesportowe zachowywanie się do organizatora, sędziego czy innych zawodników lub innych uczestników zawodów

b) stosowanie innych niż dopuszczone metody połowu (tylko gruntowa)

c) używanie niezgodnego z regulaminem zawodów sprzętu – np. rodzaj haków;

d) przetrzymywanie ryb niewymiarowych lub będących pod ochroną w czasie zawodów;

e) stosowanie niedozwolonych środków nęcąco-zapachowych lub zmieniających kolor przynęty;

f) wielokrotne, zawinione splątanie zestawów z innymi zawodnikami;

g) przedstawienie do pomiaru ryb niewymiarowych, bądź będących pod ochroną;

h) nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej;

i) wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu;

j) przedstawienie do pomiarów ryb nie złowionych przez siebie; 

k) za wszelkiego rodzaju próby oszustwa mające na celu uzyskanie korzyści punktowych np. celowa deformacja ryby, wielokrotne przedstawienie tej samej ryby do punktacji itp.;

l) przedłożenie sędziemu  ryby złowionej w innym miejscu niż sektor zawodów lub w innym czasie niż czas trwania zawodów

V.Sygnały obowiązujące w zawodach:

a) pierwszy sygnał rozpoczęcie zawodów.

b) drugi sygnał zakończenie zawodów.

VI. Zasady Ustalania Wyników Zawodów

W zawodach stosuje się punktację opartą o długość złowionych ryb .

- długość ryby zostaje odnotowana z dokładnością do 1 mm na potrzeby rozstrzygania ewentualnych remisów lub sporów.                                                                        

2. Za każdą rybę liczoną do punktacji zawodnik otrzymuje 10 punktów oraz 1 punkt za każdy rozpoczęty centymetr długości takiej ryby.

3. Wędkarz z większą liczbą zdobytych punktów za złowione ryby i centymetry będzie zajmował wyższe miejsce w Klasyfikacji Końcowej.

4. W przypadku remisu w Klasyfikacji Indywidualnej - jednakowa ilość zdobytych punktów za centymetry i ryby/ brane są pod uwagę po kolei następujące parametry :

- wędkarz z większą ilością ryb będzie zajmował wyższe miejsce.

- jeśli po uwzględnieniu ilości /liczby/ ryb nadal istnieje remis, wyższe miejsce będzie zajmował zawodnik który złowił większą rybę z dokładnością do jednego mm. - jeśli po tych ocenach nadal będzie remis, zawodnicy będą zajmowali miejsce ex aequo.

5. Zawodnik zdyskwalifikowany jest uwzględniony w wynikach końcowych z adnotacją o dyskwalifikacji i zajmuje ostatnie miejsce.                                                                                                                               

 Klasyfikacja zawodników bez złowionych ryb 
  

Suma nieprzypisanych miejsc podzielona przez liczbę wędkarzy bez ryb, wynik jest zaokrąglany w górę.

 

Przykład 1:

Łącznie do Tury zostało zgłoszonych 20 wędkarzy: 14 złowiło ryby a 6 było bez ryb

 

Suma nie przypisanych miejsc : 15+16+17+18+19+20 = 105/6 zawodników = 17,5 zaokrąglenie 18

Każdy z 6 zawodników bez ryby zajmuje 18 miejsce w Dziennej Klasyfikacji Indywidualnej

 

Przykład 2:

Łącznie do Tury zostało zgłoszonych 20 wędkarzy: 4 złowiło ryby a 16 było bez ryb

 

Suma nie przypisanych miejsc :

5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20 = 200 / 16 zawodników = 12,5 zaokrąglenie 13

Każdy z 16 zawodników bez ryby zajmuje 13 miejsce w Dziennej Klasyfikacji Indywidualnej.

 

 Miejsca nagradzane to:

- indywidualnie miejsca 1-6

- najdłuższa ryba zawodów

- szczęśliwa 13-tka

VII. Ryby -PŁASTUGI łowione (punktowane) w zawodach to:

-flądry (gładzica, stornia, zimnica) – 25cm, -turbot (skarp, nagład) – 30cm

UWAGA:

1. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody na zdrowiu, życiu, mieniu i sprzęcie osób biorących udział w zawodach jak i osób postronnych.

2. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na upublicznienie ich wizerunku w mediach społecznościowych.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w harmonogramie zawodów.

PUCHAR POLSKI W SURFCASTINGU

1. Puchar Polski składa się z cyklu trzech imprez wędkarskich w sumie pięciu tur

2. Imprezy wchodzące w skład PP- Noc Duetów Surfcastingowych jedna tura,

Mistrzostw Polski w surfcastingu trzy tury, Ostatki Surfcastingowe jedna tura

3. Wyłonienie zwycięzcy polega na zsumowaniu punktów z poszczególnych tur.

Przyjmuję się punktację ujemną tzn. im zawodnik ma mniej punktów tym zajmuje wyższa lokatę. W przypadku takiej samej ilości punktów, kolejnym kryterium jest ilość złowionych ryb, nastepnie najdłuższa ryba

4. Zawodnik nieuczestniczący w danej turze lub zawodach otrzymuje maksymalną ilość punktów w najliczniej obsadzonym sektorze danych zawodów plus 1

5. Miejsca wyróżnione 1-6

6. Finałem PP są Ostatki Surfcastingowe.

7. Organizatorem PP jest SKWM Władek-TEAM oraz Gmina Władysławowo

Ostatki Surfcastingowe 2021 - VI edycja .
Zawodnicy Władek TEAM uczestniczący w zawodach
Dariusz Kazor
Dariusz Kazor
Zawodnik - Gdynia
Liczba zdobytych punktów: 121
Brał udział też w:
1 miejsce
Piotr Kęciek
Piotr Kęciek
Zawodnik - Chałupy
Liczba zdobytych punktów: 111
2 miejsce
Łukasz Mirek
Łukasz Mirek
Zawodnik - Jastarnia/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 101
Brał udział też w:
3 miejsce
Mariusz Studziński
Mariusz Studziński
Zawodnik - Gdańsk
Liczba zdobytych punktów: 101
Brał udział też w:
4 miejsce
Krzysztof Winnicki
Krzysztof Winnicki
Zawodnik - Choczewo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 81
Brał udział też w:
5 miejsce
Michał Jaskulski
Michał Jaskulski
Zawodnik - Pierwoszyno woj. pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 71
Brał udział też w:
6 miejsce
Krzysztof Cieśliński
Krzysztof Cieśliński
Zawodnik - Łódź
Liczba zdobytych punktów: 61
Brał udział też w:
7 miejsce
Arek Szoska
Arek Szoska
Zawodnik - Skowarcz/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 51
Brał udział też w:
8 miejsce
Krzysztof Sadłowski
Krzysztof Sadłowski
Zawodnik - Leśniewo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 31
Brał udział też w:
10 miejsce
Mateusz Cichosz
Mateusz Cichosz
Zawodnik - Darzlubie/woj. pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 31
11 miejsce
Andrzej Dechnik
Andrzej Dechnik
Zawodnik - Władysławowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
12 miejsce
Jacek Frączek
Jacek Frączek
Sekretarz - Władysławowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
13 miejsce
Piotr Kaźmierski
Piotr Kaźmierski
V-ce Prezes d/s organizacyjnych - Rumia/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
14 miejsce
Grzegorz Okonek
15 miejsce
Grzegorz Murzynkowski
Grzegorz Murzynkowski
V-ce Prezes d/s organizacyjnych - Karwieńskie Błoto Pierwsze/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
16 miejsce
Maciej Kamiński
Maciej Kamiński
Prezes - Łódź
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
17 miejsce
Andrzej Machała
Andrzej Machała
Zawodnik - Łódź
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
18 miejsce
Jerzy Król
Jerzy Król
Zawodnik - Władysławowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
19 miejsce
Przemysław Patalas
Przemysław Patalas
Zawodnik - Odolanów/woj.wielkopolskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
20 miejsce
Krzysztof Mędrycki
Krzysztof Mędrycki
Zawodnik - Żarnowiec/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
21 miejsce
Piotr Ewald
Piotr Ewald
Zawodnik - Żarnowiec/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
22 miejsce
Jacek Talarowski
Jacek Talarowski
Zawodnik - Czatolin /woj.łódzkie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
23 miejsce
Leszek Lieske
Leszek Lieske
Zawodnik - Łętowice/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
24 miejsce
Łukasz Rudkowski
Łukasz Rudkowski
Zawodnik - Wejherowo/ woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
25 miejsce
Włodzimierz Daniluk
Włodzimierz Daniluk
Zawodnik - Gdynia/woj. pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
26 miejsce
Mirosław Golla
Mirosław Golla
V-ce Prezes d/s organizacyjnych - Władysławowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
27 miejsce
Jarosław Worach
Jarosław Worach
Zawodnik - Słupsk/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
28 miejsce
Wojciech Mach
Wojciech Mach
Zawodnik - Starzyński Dwór/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
29 miejsce
Krystian Lezner
Krystian Lezner
Zawodnik - Mrzezino
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
30 miejsce
Szymon Drzeżdżon
Szymon Drzeżdżon
Zawodnik - Łebcz/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
31 miejsce
Józef Florek
Józef Florek
Zawodnik - Reda/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
32 miejsce
Marcin Grzegorczyk
Marcin Grzegorczyk
Zawodnik - Słupsk
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
33 miejsce
Zbigniew Graf
Zbigniew Graf
Zawodnik - Słupsk
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
34 miejsce
Janusz Adamczyk
Janusz Adamczyk
Zawodnik - Słupsk
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
35 miejsce
Paweł Jach
Paweł Jach
Zawodnik - Łódź
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
36 miejsce
Błażej Miler
Błażej Miler
Zawodnik - Dębogórze/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
37 miejsce
Sławomir Mieczkowski
Sławomir Mieczkowski
Zawodnik - Rekowo Górne/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
38 miejsce
Dariusz Krysiak
Dariusz Krysiak
Zawodnik - Poddębice /woj.Łódź
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
39 miejsce
Przemysław Krużycki
Przemysław Krużycki
Zawodnik - Reda /woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
40 miejsce
Maciej Firlong
Maciej Firlong
Zawodnik - Słupsk/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
41 miejsce
Robert Grzybek
Robert Grzybek
Zawodnik - Aleksandrów Łódzki/woj. łódzkie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
42 miejsce
Jan Drożak
Jan Drożak
Klubowicz - LUBOCHNIA k. Gniezna /woj. wielkopolskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
43 miejsce
Sebastian Bach
Sebastian Bach
Zawodnik - LUZINO/ woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
44 miejsce
Wojciech Ukleja
Wojciech Ukleja
Zawodnik - Dębogórze/woj. pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
45 miejsce
Paweł Walkusz
Paweł Walkusz
Zawodnik - Smolno /woj. pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
46 miejsce
Łukasz Paszkowski
Łukasz Paszkowski
Zawodnik - GDYNIA woj./pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
47 miejsce
Sławomir Widźgowski
Sławomir Widźgowski
Zawodnik - MALBORK woj./ pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
48 miejsce