Oferta miesiąca

Artemis

Stoczniowców 36 Władysławowo 15766

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
50 zł - 75 zł os.

Pryzmat

Męczenników Wielkiej Wsi 39a, Władysławowo, Polska 0

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
60 zł - 120 zł os.

12 06.21
Nocne zawody Teamów Surfcastingowych 2021

ZAWODY SĄ ZALICZANE DO PUCHARU POLSKI!

WARUNKI UCZESTNICTWA I INNE

1. zgłoszenie poprzez SMS tel. 692 927 927 , lub na pczte e-mail klub@wladek,pl z podaniem nazwy drużyny (2 osoby) oraz składu z imienia i nazwiska

2. Wpłata wpisowego w kwocie 150 zł od zawodnika, juniorzy 100 zł na konto nr 91 1600 1462 1899 0704 7000 0003 z dopiskiem Noc Duetów do 9.06.2021

3. Miejsca wyróżniane drużynowo 1-6, puchary, dyplomy, medale, za najdłuższą rybę 1-3 puchary i dyplomy

4. Losowanie cennych nagród z pośród uczestników

5. Zapewniamy ciepły posiłek na łowisku, kawa i ciasto na otwarcie, śniadanie na zakończenie.

6. Każdy zawodnik biorący udział w zawodach, powinien posiadać przy sobie ważną opłatę za wędkowanie w morzu na terenie  RP i okazać ją sędziemu oraz organizatorom zawodów  na żądanie.

 

HARMONOGRAM ZAWODÓW 

Spotkanie: Centrum Wędkarstwa Morskiego Willa Pomorzanka Władysławowo ul. Szkutników

- 14.00-15.15  - wręczenie wyróźnień za wyniki spoortowe i pracę społeczną za rok 2020 członków klubu SKWM Władek-team (zapraszamy wszystkich uczestników zawodów)

- 15.30 - zbiórka zawodników we wskazanym miejscu przez organizatora - teren Pomorzanki

- 15.45-17.00 - uroczyste otwarcie zawodów, odprawa techniczna, losowanie stanowisk (w trakcie poczęstunek kawa i ciasto)

- 17.00-18.00 - dojazd na łowisko ,przygotowanie stanowiska .

- 18.00-6.00 - zawody wędkarskie (ok. 0.00-1.00 ciepły posiłek rozwożony po stanowiskach

- 6.30-7.30 - śniadanie w Pomorzance, praca komisji sędziowskiej

- 7.30- 8.30 - ogłoszenie wyników, wręczenie wyróżnień, losowanie nagród

- 8.30 - zakończenie zawodów

II MISTRZOSTWA ZIEMI PUCKIEJ - NOC DUETÓW - SURFCASTING REGULAMIN ZAWODÓW

1) Udział w zawodach jest dobrowolny i oznacza akceptację niniejszego regulaminu zawodów.

2) Za udział w zawodach koszty  ponoszą uczestnicy zawodów zgodnie z ustaleniem organizatora.

3) Celem zawodów jest wyłonienie najlepszych dwuosobowych drużyn surfcastingowych łowiących na stanowisku wyłonionym w drodze losowania. Skład i nazwę drużyny określają zawodnicy w momencie zgłoszenia.

4) Zawody rozgrywane są w kategorii "open" bez podziału na płeć i wiek, z zastrzeżeniem iż osoby nieletnie powinny posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego oraz obecność opiekuna podczas trwania zawodów.

5) Każdy zawodnik powinien posiadać przy sobie aktualną opłatę za amatorski połów ryb w morzu (w formie wydruku lub elektronicznej) oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość.

6) Sprzętu wędkarskiego należy używać tak, by nie zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników oraz osób postronnych.

7) Organizator podczas trwania całych zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody na zdrowiu oraz mieniu uczestników zawodów i osób postronnych.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW

1) Zawodnicy (drużyna) łowią na wylosowanym przez siebie stanowisku.

2) Każdy zawodnik musi znać aktualne wymiary i okresy ochronne ryb występujących w łowisku.

3) Na 5 minut przed końcem zawodów obowiązuje wyjęcie jednego zestawu z wody.

4) Do klasyfikacji zalicza się ryby zacięte pomiędzy sygnałami rozpoczęcia i zakończenia łowienia, ryby zacięte podczas trwania sygnału zakończenia łowienia, zgłaszamy głośnym okrzykiem „RYBA” a wyholowane muszą zostać w czasie nieprzekraczającym 10 minut od sygnału zakończenia łowienia.

5) Zawody organizowane są na tzw. "żywej rybie". Zawodnik odpowiada za jakość i stan ryb przedstawianych do miary.

6) Do miary kwalifikują się tylko ryby żywe. Każda próba ingerencji w długość ryby będzie skutkować dyskwalifikacją drużyny.

7) Złowioną rybę zawodnik potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie startowej, którą dysponuje sędzia.

8) Przy wszelkich przerwach w łowieniu zestawy muszą być wyjęte z wody i tak zabezpieczone, aby nie stanowiły zagrożenia dla innych uczestników zawodów oraz osób postronnych i zwierząt, a fakt ten należy zgłosić drużynie przeciwnej (z lewej strony). Wyjątek stanowi drużyna ze stanowiska nr 1, która ów fakt zgłasza u drużyny po swojej prawej stronie.

9) Podczas zwijania zestawów zabronione jest ich podszarpywanie.

10) Sygnały obowiązujące w zawodach:

a) pierwszy sygnał rozpoczęcie zawodów.

b) drugi sygnał zakończenie zawodów.

11) Po zakończeniu połowu opuszczenie stanowiska przez drużynę jest możliwe tylko i wyłącznie po podpisaniu karty startowej znajdującej się u sędziego. Nie podpisanie karty startowej skutkuje dyskwalifikacją drużyny. 

12) W razie niesprzyjającyh warunków atmosferycznych organizator ma prawo odwołać zawody. Aby uznać wyniki zawodów muszą one trwać co najmniej 6 godzin (50% czasu ustalonego). 

SPRZĘT I PRZYNĘTY STOSOWANE W ZAWODACH

1) Dozwolone jest łowienie za pomocą 2 wędzisk o długości nie mniejszej niż 30 cm. i kołowrotków lub multiplikatorów.

2) Umieszczanie przynęty w łowisku oraz wędkowanie dopuszcza się wyłącznie za pomocą wędziska. Zakazane jest używanie w czasie rzutu, wędkowania, holowania innej energii niż siła mięśni zawodnika.

3) Stosowane przez zawodników żyłki, plecionki muszą być odpowiedniej wytrzymałości, zapewniającej bezpieczeństwo w czasie rzutów, wędkowania i holowania ryb.

4) Dopuszcza się posiadanie zapasowych wędzisk lecz nieuzbrojonych w przynęty, przetrzymywanych w sposób absolutnie nieprzeszkadzający innym zawodnikom i skierowanych w kierunku przeciwnym do łowiska.

5) Zawodnik może posiadać dowolną liczbę przyponów z przynętami.

6) Każdy zawodnik powinien posiadać przyrząd do uwalniania ryb z haków oraz do mierzenia i przechowywania ryb. Organizator zobowiązany jest umożliwić zawodnikom porównanie swoich przymiarów z przymiarami sędziowskimi.

7) Zabrania się stosowania w trakcie zawodów preparatów i atraktorów nęcących ryby.

8) Przynęta stosowana w zawodach nie może być inna jak pochodzenia naturalnego (zakaz stosowania przynęt sztucznych).

9) Dozwolone jest stosowanie na przyponach dowolnej ilości oraz wielkości elementów wabiących oraz wypornościowych (bez stosowania sztucznego światła).

10) Dozwolone jest stosowanie tylko jednego przyponu (troka) zakończonego jednym hakiem o pojedynczym ostrzu o rozstawie do 20 mm.

ZASADY USTALANIA WYNIKÓW ZAWODÓW

Zwycięzcą zostaje ta drużyna, która uzyska jak największą ilość punktów za złowione wymiarowe ryby.

Punkty członków drużyny są sumowane.

Za złowienie wymiarowej ryby drużyna otrzymuje10 pkt. za sztukę.

Dodatkowo za każdy centymetr długości 1pkt. za każdy milimetr długości 0,1 pkt.

Przykład: flądra 26,4 = 36, 4 pkt.

W przypadku takiej samej liczby punktów wynik zostaje ustalony na podstawie ilości złowionych ryb, w przypadku dalszego nie wyłonienia zwycięzcy komisja sędziowska bierze pod uwagę najdłuższą rybę złowioną przez drużynę, kolejnym etapem wyłonienia zwycięzcy jest rzut monetą

Przedstawienie sędziemu do miary ryby niewymiarowej lub będącej pod ochroną prawną, skutkuje dyskwalifikacją drużyny.

RYBY ŁOWIONE (punktowane) W ZAWODACH i ich wymiary ochronne:

(Wymiar ochronny, ustala się, mierząc długość ryby od początku zamkniętego pyska do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej). 

belona- bez wymiaru limit: (10 szt.)

certa - 30cm, flądry-(gładzica, stornia, zimnica) – 25cm,

turbot- (skarp, nagład) – 30cm

jaź - 25cm,

leszcz - 40cm,(10 szt.)

łosoś - 60cm, troć wędrowna - 50cm limit: (razem-2 szt.) 

okoń -20cm,(6 kg)

płoć - 20cm,

sandacz - 45cm, szczupak -50 cm limit: (razem-6 szt.)

sieja - 40cm,

węgorz - 50cm, limit: (2 szt.)

wzdręga - 20cm,

pstrąg tęczowy - bez wymiaru i limitu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Drużyna zostaje zdyskwalifikowana za nieprzestrzeganie w/w regulaminu oraz za niesportowe i nieetyczne zachowanie się w stosunku do organizatorów, sędziów, kolegów, zawodników jak i kibiców -dotyczy to zespołu jak i członka zespołu. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na upublicznienie ich wizerunku w mediach społecznościowych.

PUCHAR POLSKI W SURFCASTINGU

1. Puchar Polski składa się z cyklu trzech imprez wędkarskich w sumie pięciu tur

2. Imprezy wchodzące w skład PP- Noc Duetów Surfcastingowych jedna tura,

Mistrzostw Polski w surfcastingu trzy tury, Ostatki Surfcastingowe jedna tura

3. Wyłonienie zwycięzcy polega na zsumowaniu punktów z poszczególnych tur.

Przyjmuję się punktację ujemną tzn. im zawodnik ma mniej punktów tym zajmuje wyższa lokatę. W przypadku takiej samej ilości punktów, kolejnym kryterium jest ilość złowionych ryb, nastepnie najdłuższa ryba

4. Zawodnik nieuczestniczący w danej turze lub zawodach otrzymuje maksymalną ilość punktów w najliczniej obsadzonym sektorze danych zawodów plus 1

5. Miejsca wyróżnione 1-6

6. Finałem PP są Ostatki Surfcastingowe.

7. Organizatorem PP jest SKWM Władek-TEAM oraz Gmina Władysławowo

Zarząd Sportowego Klubu Wędkarstwa Morskiego

Nocne zawody Teamów Surfcastingowych 2021
Zawodnicy Władek TEAM uczestniczący w zawodach
Grzegorz Okonek
Grzegorz Okonek
V-ce Prezes d/s sportowych - Gdynia
Liczba zdobytych punktów: 121
Brał udział też w:
1 miejsce
Maciej Kamiński
Maciej Kamiński
Prezes - Łódź
Liczba zdobytych punktów: 121
Brał udział też w:
2 miejsce
Piotr Ewald
Piotr Ewald
Zawodnik - Żarnowiec/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 111
Brał udział też w:
3 miejsce
Marcin Grzegorczyk
Marcin Grzegorczyk
Zawodnik - Słupsk
Liczba zdobytych punktów: 101
Brał udział też w:
4 miejsce
Maciej Firlong
Maciej Firlong
Zawodnik - Słupsk/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 101
Brał udział też w:
5 miejsce
Michał Dąbrowski
Michał Dąbrowski
Zawodnik - Gdynia
Liczba zdobytych punktów: 91
Brał udział też w:
6 miejsce
Łukasz Mirek
Łukasz Mirek
Zawodnik - Jastarnia/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 81
Brał udział też w:
7 miejsce
Sławomir Mieczkowski
Sławomir Mieczkowski
Zawodnik - Rekowo Górne/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 81
Brał udział też w:
8 miejsce
Jerzy Król
Jerzy Król
Zawodnik - Władysławowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 71
Brał udział też w:
9 miejsce
Arek Doppke
Arek Doppke
Zawodnik - Minkowice/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 61
Brał udział też w:
10 miejsce
Andrzej Dechnik
Andrzej Dechnik
Zawodnik - Władysławowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 51
Brał udział też w:
11 miejsce
Jacek Frączek
Jacek Frączek
Zawodnik - Władysławowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 51
Brał udział też w:
12 miejsce
Błażej Miler
Błażej Miler
Zawodnik - Dębogórze/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 41
Brał udział też w:
13 miejsce
Michał Jaskulski
Michał Jaskulski
Zawodnik - Pierwoszyno woj. pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 41
Brał udział też w:
14 miejsce
Grzegorz Krupa
Grzegorz Krupa
Zawodnik - Gdynia
Liczba zdobytych punktów: 36
Brał udział też w:
15 miejsce
Józef Florek
Józef Florek
Zawodnik - Reda/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
16 miejsce
Piotr Kaźmierski
Piotr Kaźmierski
Zawodnik - Rumia/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
17 miejsce
Marcelina Wawrzyniak
Marcelina Wawrzyniak
Zawodnik - Oborniki
Liczba zdobytych punktów: 26
18 miejsce
Przemysław Patalas
Przemysław Patalas
Zawodnik - Odolanów/woj.wielkopolskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
20 miejsce
Mariusz Studziński
21 miejsce
Wiktor Katana
Wiktor Katana
Zawodnik - Gdańsk
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
22 miejsce
Jacek Talarowski
Jacek Talarowski
Zawodnik - Czatolin /woj.łódzkie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
23 miejsce
Przemysław Krużycki
Przemysław Krużycki
Zawodnik - Reda /woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
24 miejsce
Leszek Lieske
Leszek Lieske
Zawodnik - Łętowice/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
25 miejsce
Łukasz Rudkowski
Łukasz Rudkowski
Zawodnik - Wejherowo/ woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
26 miejsce
Grzegorz Pyż
Grzegorz Pyż
Zawodnik - Gdynia/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
27 miejsce
Dorota Talarowska
Dorota Talarowska
Zawodnik - CZATOLIN/woj. łódzkie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
28 miejsce
Mirosław Golla
Mirosław Golla
Zawodnik - Władysławowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
29 miejsce
Wojciech Mach
Wojciech Mach
Zawodnik - Starzyński Dwór/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
30 miejsce
Michał Okniński
Michał Okniński
Zawodnik - Rumia/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
31 miejsce
Krystian Lezner
Krystian Lezner
V-ce Prezes d/s organizacyjnych - Mrzezino
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
32 miejsce
Dariusz Kazor
Dariusz Kazor
Zawodnik - Gdynia
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
33 miejsce
Krzysztof Cieśliński
34 miejsce
Paweł Jach
Paweł Jach
Zawodnik - Łódź
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
35 miejsce
Grzegorz Murzynkowski
Grzegorz Murzynkowski
Zawodnik - Karwieńskie Błoto Pierwsze/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
36 miejsce
Andrzej Machała
Andrzej Machała
Zawodnik - Łódź
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
37 miejsce
Dariusz Krysiak
Dariusz Krysiak
Zawodnik - Poddębice /woj.Łódź
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
38 miejsce
Adrian Toporski
Adrian Toporski
Zawodnik - Gdynia
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
39 miejsce
Krzysztof Mędrycki
Krzysztof Mędrycki
Zawodnik - Żarnowiec/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
40 miejsce
Patryk Ewald
Patryk Ewald
Zawodnik - Żarnowiec/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
41 miejsce
Mariusz Raszewski
Mariusz Raszewski
Zawodnik - Wejherowo woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
42 miejsce
Daniel Kobiela
Daniel Kobiela
Zawodnik - Żukowo woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
43 miejsce
Robert Grzybek
Robert Grzybek
Zawodnik - Aleksandrów Łódzki/woj. łódzkie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
44 miejsce
Jan Drożak
Jan Drożak
Klubowicz - LUBOCHNIA k. Gniezna /woj. wielkopolskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
45 miejsce