Oferta miesiąca

Klif

Obrońców Helu 11 Władysławowo 6008

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
60 zł - 100 zł os.

Julia

Bohaterów Kaszubskich 8 Władysławowo 8742

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
50 zł - 70 zł os.

Remont ulicy Portowej

Udostępnij

Rodzaj: Miasto

Autor: Redakcja wladek.pl

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Udział środków finansowych pochodzących z UE w operacji 1 385 192,25 zł Udział środków finansowych krajowych operacji 461 730,75 zł PROGRAM OPERACYJNY „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 W dniu 29 lutego 2012 roku Generalny Wykonawca Przebudowy ul. Portowej we Władysławowie na terenie portu rybackiego - SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, Oddział Budownictwa Drogowo – Mostowego w Gdańsku, ul. Budowlanych 1, 80-298 Gdańsk, na podstawie zawartej w dniu 10.01.2012 roku umowy z Gminą Miasta Władysławowa rozpoczęła roboty budowlane związane z przedmiotową operacją, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013, Środek 3.3. Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach na podstawie zawartej w dniu 16 czerwca 2011 roku umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą Miasta Władysławowa a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przedmiotem operacji jest przebudowa ul. Portowej we Władysławowie na terenie portu rybackiego. Szczegółowe działania zaplanowane w ramach zadania obejmują: przebudowę ul. Portowej o pow. 1 128,44 m˛ na odcinku od km 0+348,95 do km 0+546,69 o konstrukcji z nawierzchni bitumicznej, przebudowę chodników po zachodniej stronie ulicy o szer. 2m i pow. 378,34 m˛ o konstrukcji z betonowej kostki brukowej, budowę 3 miejsc postojowych po wschodniej stronie ulicy o wym. 2,3x6,0m przeznaczonych do parkowania prostopadłego o konstrukcji z betonowej kostki brukowej, przebudowę zjazdów na teren posesji – 6 szt. o zmiennej szer. od 3m do 10m o konstrukcji z betonowej kostki brukowej, budowę projektowanej ścieżki rowerowej po zachodniej stronie ulicy o szer. 2,2m o konstrukcji z betonowej kostki brukowej, przebudowę skrzyżowania ulic Portowa – Władysława IV, wybudowanie odcinka kanalizacji deszczowej, wybudowanie odcinka kanalizacji sanitarnej, wybudowanie odcinka wodociągu, przebudowę sieci teletechnicznej kablowej TP S.A. - 0,25 km i Netia S.A. – 0,03km, przebudowę urządzeń energetycznych (demontaż starych i montaż nowych kabli oraz słupów oświetleniowych). Realizacja przedmiotowej operacji przyczyni się do powstania trwałych korzyści dla sektora rybackiego w zakresie obiektów, urządzeń lub instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej lub infrastruktury zapewniającej dostęp do portów lub przystani morskich, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1996r. o portach i przystaniach morskich, poprzez stworzenie lepszych warunków pracy dla rybaków, zatrudnionych w PPiUR SZKUNER Sp. z o.o. i osób związanych z sektorem rybackim, które na co dzień korzystają z ulicy Portowej. Przebudowa przedmiotowej ulicy w sposób oczywisty poprawi komfort jazdy użytkowników drogi. W związku z kompleksową przebudową odcinka ulicy Portowej we Władysławowie na terenie portu rybackiego, konieczne jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na czas prowadzonych robót budowlanych. Wykonawca robót dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć utrudnienia z tym związane oraz aby budowa trwała jak najkrócej. Termin rozpoczęcia robót – 29.02.2012 roku Planowany termin zakończenia robót – 19.06.2012 roku

Ładowanie

Komentarze

Dodaj komentarz

Julia

Serdecznie zapraszamy na super wczasy BLISKO MORZA! Rewelacyjne warunki dla Par Rodzin Grup oraz osób indywidualnych!