Oferta miesiąca

Żaczek

Wyzwolenia 3 Władysławowo 4522

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
30 zł - 65 zł os.

Villa Alex

Ogrodowa 6 Władysławowo 10886

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
35 zł - 75 zł os.

O atrakcji

Ta nie­zwy­kła piel­grzymka odbywa się nie­prze­rwa­nie od 1981 roku. W odpust świę­tych apo­sto­łów Pio­tra i Pawła na Zatokę Pucką wypły­wają dzie­siątki ude­ko­ro­wa­nych łodzi i kutrów.

Mor­ska Piel­grzymka Ryba­ków rusza po poran­nej mszy w kościele w Kuź­nicy. Łodzie mniej wię­cej w poło­wie drogi są witane przez łodzie ryba­ków z Pucka. Piel­grzymi po krót­kiej modli­twie na morzu płyną do małego portu rybac­kiego u stóp puc­kiej fary, gdzie odpra­wiana jest msza święta.


Tra­dy­cja piel­grzy­mek wod­nych sięga 1217 roku, kiedy to miejscowość Puck otrzy­mała zgodę na urzą­dza­nie jar­mar­ków w dzień patro­nów para­fii. Miesz­kańcy Pół­wy­spu Hel­skiego z braku innej możliwości musieli docierać tu łodziami.

W 1922 roku oddano do użytku linię kole­jową z Pucka do Helu, zwy­czaj mor­skiego piel­grzy­mo­wa­nia zaczął wów­czas zanikać.

Do reak­ty­wo­wa­nia tej tra­dy­cji morskich pielgrzymek doszło dzięki inicjatywie zna­ko­mi­tego żegla­rza, szkut­nika, ini­cja­to­ra regat sta­rych rybac­kich łodzi żaglo­wych Kaszëb­sczi Bôtë pód Żeglami.

Cała impreza odbywa się corocznie według podobnego schematu:
Port rybacki w Pucku
-wypły­nię­cie kutrów z portu rybac­kiego na spo­tka­nie z piel­grzy­mami na wodach Zatoki Puckiej
-nabo­żeń­stwo na zatoce w inten­cji rybaków
-powrót kutrów
-msza św. z udzia­łem Metro­po­lity Gdań­skiego
-występy muzyczne
-poże­gna­nie piel­grzymki rybackiej

Morskie klimaty

Lokalizacja i otoczenie

Wszystkie Obiekt Obiekt
Aktywuj mapę

Najbliżej obiektu

  Galerie zdjęć, fotorelacje, reportaże i wydarzenia

  Morska Pielgrzymka Rybaków na odpust Świętych Piotra i Pawła do Fary w Pucku

  Puck
  25 zdjęć

  Nieodłącznym elementem życia człowieka wierzącego jest uczestniczenie w sprawowanym kulcie religijnym wed...SPRAWDŹ

  Morska Pielgrzymka Rybaków

  Puck
  14 zdjęć

  Ta niezwykła pielgrzymka odbywa się nieprzerwanie od 1981 roku. W odpust świętych apostołów Piotra i Paw...SPRAWDŹ

  Morska Pielgrzymka Rybaków na Odpust św. Apostołów Piotra i Pawła

  Puck
  50 zdjęć

  W dniu dzisiejszym był odpustu świętych Apostołów Piotra i Pawła. Kaszubscy rybacy płynęli wodami Zato...SPRAWDŹ

  Odpust św. Piotra i Pawła w Pucku

  Puck
  25 zdjęć

  W sobotę 29 czerwca 2013 r. odbyła się kolejna morska pielgrzymka rybaków i ludzi morza do Fary w Pucku. P...SPRAWDŹ

  Jedyna taka w Europie - pielgrzymka morska rybaków

  Puck
  15 zdjęć

  Ta niezwykła pielgrzymka odbywa się nieprzerwanie od 1981 roku. W odpust świętych apostołów Piotra i Paw...SPRAWDŹ

  Zlot kaszubów w Pucku

  Puck
  22 zdjęć

  w 2012 odbył się XII Zjazd Kaszubów w Pucku.Zjazd ów odbył się w dniu Morskiej Pielgrzymki Rybaków do F...SPRAWDŹ

  Odpust Rybacki

  Puck
  25 zdjęć

  30 czerwca 2012 r odbyła się na wodach Zatoki Gdańskiej morska pielgrzymka rybaków na odpust św. ApostoSPRAWDŹ

  Morska pielgrzymka rybaków

  Puck
  20 zdjęć

  Mieszkańcy Półwyspu Helskiego mają swoją, niepowtarzalną tradycję pielgrzymkową. Każdego roku, w czer...SPRAWDŹ

  Co roczna pielgrzymka rybaków do Pucka

  Puck
  31 zdjęć

  Ta niezwykła pielgrzymka odbywa się nieprzerwanie od 1981 roku. W odpust świętych apostołów Piotra i Paw...SPRAWDŹ

  Julia

  Serdecznie zapraszamy na super wczasy BLISKO MORZA!

  Asia

  PARKING, pokoje z balonem, łazienką i lodówką. KUCHNIA do dyspozycji! Serdecznie zapraszamy!

  Żaczek

  Ogród wypoczynkowy+plac zabaw
  Ogrodzony PARKING gratis!
  grill, boisko, WiFi

  Sprawdź lokale w pobliżu

  Joasia

  Pucka 45 Gnieżdżewo 27179

  DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
  20 zł - 40 zł
  5