Oferta miesiąca

Zuzia

Żeromskiego 22 Władysławowo 1941

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
150 zł - 300 zł os.

Villa Alex

Ogrodowa 6 Władysławowo 7905

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
35 zł - 75 zł os.

O atrakcji

Ta nie­zwy­kła piel­grzymka odbywa się nie­prze­rwa­nie od 1981 roku. W odpust świę­tych apo­sto­łów Pio­tra i Pawła na Zatokę Pucką wypły­wają dzie­siątki ude­ko­ro­wa­nych łodzi i kutrów.

Mor­ska Piel­grzymka Ryba­ków rusza po poran­nej mszy w kościele w Kuź­nicy. Łodzie mniej wię­cej w poło­wie drogi są witane przez łodzie ryba­ków z Pucka. Piel­grzymi po krót­kiej modli­twie na morzu płyną do małego portu rybac­kiego u stóp puc­kiej fary, gdzie odpra­wiana jest msza święta.


Tra­dy­cja piel­grzy­mek wod­nych sięga 1217 roku, kiedy to miejscowość Puck otrzy­mała zgodę na urzą­dza­nie jar­mar­ków w dzień patro­nów para­fii. Miesz­kańcy Pół­wy­spu Hel­skiego z braku innej możliwości musieli docierać tu łodziami.

W 1922 roku oddano do użytku linię kole­jową z Pucka do Helu, zwy­czaj mor­skiego piel­grzy­mo­wa­nia zaczął wów­czas zanikać.

Do reak­ty­wo­wa­nia tej tra­dy­cji morskich pielgrzymek doszło dzięki inicjatywie zna­ko­mi­tego żegla­rza, szkut­nika, ini­cja­to­ra regat sta­rych rybac­kich łodzi żaglo­wych Kaszëb­sczi Bôtë pód Żeglami.

Cała impreza odbywa się corocznie według podobnego schematu:
Port rybacki w Pucku
-wypły­nię­cie kutrów z portu rybac­kiego na spo­tka­nie z piel­grzy­mami na wodach Zatoki Puckiej
-nabo­żeń­stwo na zatoce w inten­cji rybaków
-powrót kutrów
-msza św. z udzia­łem Metro­po­lity Gdań­skiego
-występy muzyczne
-poże­gna­nie piel­grzymki rybackiej

Morskie klimaty

Lokalizacja i otoczenie

Wszystkie Obiekt Obiekt
Aktywuj mapę

Najbliżej obiektu

  Galerie zdjęć, fotorelacje, reportaże i wydarzenia

  Zlot kaszubów w Pucku

  Puck
  22 zdjęć

  w 2012 odbył się XII Zjazd Kaszubów w Pucku.Zjazd ów odbył się w dniu Morskiej Pielgrzymki Rybaków do F...SPRAWDŹ

  Morska Pielgrzymka Rybaków na Odpust św. Apostołów Piotra i Pawła

  Puck
  50 zdjęć

  W dniu dzisiejszym był odpustu świętych Apostołów Piotra i Pawła. Kaszubscy rybacy płynęli wodami Zato...SPRAWDŹ

  Morska pielgrzymka rybaków

  Puck
  20 zdjęć

  Mieszkańcy Półwyspu Helskiego mają swoją, niepowtarzalną tradycję pielgrzymkową. Każdego roku, w czer...SPRAWDŹ

  Odpust św. Piotra i Pawła w Pucku

  Puck
  25 zdjęć

  W sobotę 29 czerwca 2013 r. odbyła się kolejna morska pielgrzymka rybaków i ludzi morza do Fary w Pucku. P...SPRAWDŹ

  Morska Pielgrzymka Rybaków na odpust Świętych Piotra i Pawła do Fary w Pucku

  Puck
  25 zdjęć

  Nieodłącznym elementem życia człowieka wierzącego jest uczestniczenie w sprawowanym kulcie religijnym wed...SPRAWDŹ

  Morska Pielgrzymka Rybaków

  Puck
  14 zdjęć

  Ta niezwykła pielgrzymka odbywa się nieprzerwanie od 1981 roku. W odpust świętych apostołów Piotra i Paw...SPRAWDŹ

  Jedyna taka w Europie - pielgrzymka morska rybaków

  Puck
  15 zdjęć

  Ta niezwykła pielgrzymka odbywa się nieprzerwanie od 1981 roku. W odpust świętych apostołów Piotra i Paw...SPRAWDŹ

  Odpust Rybacki

  Puck
  25 zdjęć

  30 czerwca 2012 r odbyła się na wodach Zatoki Gdańskiej morska pielgrzymka rybaków na odpust św. ApostoSPRAWDŹ

  Co roczna pielgrzymka rybaków do Pucka

  Puck
  31 zdjęć

  Ta niezwykła pielgrzymka odbywa się nieprzerwanie od 1981 roku. W odpust świętych apostołów Piotra i Paw...SPRAWDŹ

  Villa Alex

  Blisko CETNIEWA i plaży! Koniecznie zobacz naszą ofertę LATO

  Bosman

  • Morskie klimaty
  • Morskie klimaty
  • Morskie klimaty
  • Morskie klimaty
  • Morskie klimaty
  OSTATNIE WOLNE TERMINY 2018

  Oferujemy 3 komfortowe apartamenty w najlepszej lokalizacji we Władysławowie - sam zobacz!

  Asia

  • Morskie klimaty
  • Morskie klimaty
  • Morskie klimaty
  • Morskie klimaty
  • Morskie klimaty
  CZERWIEC PROMOCJA - 35 zł

  PARKING, pokoje z balonem, łazienką i lodówką. KUCHNIA do dyspozycji!

  Sprawdź lokale w pobliżu

  Joasia

  Pucka 45 Gnieżdżewo 16514

  DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
  20 zł - 40 zł
  5