Oferta miesiąca

Julia

Bohaterów Kaszubskich 8 Władysławowo 18367

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
40 zł - 60 zł os.

Ventus

Kolejowa 11 Władysławowo 16854

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
45 zł - 80 zł os.

O atrakcji

Ta nie­zwy­kła piel­grzymka odbywa się nie­prze­rwa­nie od 1981 roku. W odpust świę­tych apo­sto­łów Pio­tra i Pawła na Zatokę Pucką wypły­wają dzie­siątki ude­ko­ro­wa­nych łodzi i kutrów.

Mor­ska Piel­grzymka Ryba­ków rusza po poran­nej mszy w kościele w Kuź­nicy. Łodzie mniej wię­cej w poło­wie drogi są witane przez łodzie ryba­ków z Pucka. Piel­grzymi po krót­kiej modli­twie na morzu płyną do małego portu rybac­kiego u stóp puc­kiej fary, gdzie odpra­wiana jest msza święta.


Tra­dy­cja piel­grzy­mek wod­nych sięga 1217 roku, kiedy to miejscowość Puck otrzy­mała zgodę na urzą­dza­nie jar­mar­ków w dzień patro­nów para­fii. Miesz­kańcy Pół­wy­spu Hel­skiego z braku innej możliwości musieli docierać tu łodziami.

W 1922 roku oddano do użytku linię kole­jową z Pucka do Helu, zwy­czaj mor­skiego piel­grzy­mo­wa­nia zaczął wów­czas zanikać.

Do reak­ty­wo­wa­nia tej tra­dy­cji morskich pielgrzymek doszło dzięki inicjatywie zna­ko­mi­tego żegla­rza, szkut­nika, ini­cja­to­ra regat sta­rych rybac­kich łodzi żaglo­wych Kaszëb­sczi Bôtë pód Żeglami.

Cała impreza odbywa się corocznie według podobnego schematu:
Port rybacki w Pucku
-wypły­nię­cie kutrów z portu rybac­kiego na spo­tka­nie z piel­grzy­mami na wodach Zatoki Puckiej
-nabo­żeń­stwo na zatoce w inten­cji rybaków
-powrót kutrów
-msza św. z udzia­łem Metro­po­lity Gdań­skiego
-występy muzyczne
-poże­gna­nie piel­grzymki rybackiej

Morskie klimaty

Lokalizacja i otoczenie

Wszystkie Obiekt Obiekt
Aktywuj mapę
Galerie zdjęć, fotorelacje, reportaże i wydarzenia

Morska Pielgrzymka Rybaków

Puck
14 zdjęć

Ta niezwykła pielgrzymka odbywa się nieprzerwanie od 1981 roku. W odpust świętych apostołów Piotra i Paw...SPRAWDŹ

Morska Pielgrzymka Rybaków na Odpust św. Apostołów Piotra i Pawła

Puck
50 zdjęć

W dniu dzisiejszym był odpustu świętych Apostołów Piotra i Pawła. Kaszubscy rybacy płynęli wodami Zato...SPRAWDŹ

Zlot kaszubów w Pucku

Puck
22 zdjęć

w 2012 odbył się XII Zjazd Kaszubów w Pucku.Zjazd ów odbył się w dniu Morskiej Pielgrzymki Rybaków do F...SPRAWDŹ

Jedyna taka w Europie - pielgrzymka morska rybaków

Puck
15 zdjęć

Ta niezwykła pielgrzymka odbywa się nieprzerwanie od 1981 roku. W odpust świętych apostołów Piotra i Paw...SPRAWDŹ

Co roczna pielgrzymka rybaków do Pucka

Puck
31 zdjęć

Ta niezwykła pielgrzymka odbywa się nieprzerwanie od 1981 roku. W odpust świętych apostołów Piotra i Paw...SPRAWDŹ

Odpust Rybacki

Puck
25 zdjęć

30 czerwca 2012 r odbyła się na wodach Zatoki Gdańskiej morska pielgrzymka rybaków na odpust św. ApostoSPRAWDŹ

Morska Pielgrzymka Rybaków na odpust Świętych Piotra i Pawła do Fary w Pucku

Puck
25 zdjęć

Nieodłącznym elementem życia człowieka wierzącego jest uczestniczenie w sprawowanym kulcie religijnym wed...SPRAWDŹ

Morska pielgrzymka rybaków

Puck
20 zdjęć

Mieszkańcy Półwyspu Helskiego mają swoją, niepowtarzalną tradycję pielgrzymkową. Każdego roku, w czer...SPRAWDŹ

Odpust św. Piotra i Pawła w Pucku

Puck
25 zdjęć

W sobotę 29 czerwca 2013 r. odbyła się kolejna morska pielgrzymka rybaków i ludzi morza do Fary w Pucku. P...SPRAWDŹ

Julia

Serdecznie zapraszamy na super wczasy BLISKO MORZA! Rewelacyjne warunki dla Par Rodzin Grup oraz osób indywidualnych!

Ventus

Najlepsza lokalizacja, od nas wszędzie będziesz miał blisko. Zapraszamy do przytulnych pokoi!! :)

Sprawdź lokale w pobliżu

Joasia

Pucka 45 Gnieżdżewo 50353

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
20 zł - 40 zł
5